KABINET MOET HUURSUBSIDIE VOOR STUDENTEN INVOEREN


Van de GroenLinks website d.d. 10/3/2003.

Op 17/12/2002 kwam GroenLinks op haar website met het bericht: "Huursubsidie voor studenten is een feit"
In dat bericht werd ook gemeld dat bij de behandeling van de VROM-begroting ook een GroenLinks voorstel werd aangenomen dat inhield dat huurders die gedwongen moeten verhuizen door bv. sloop van hun huizen, voortaan recht zouden hebben op 5000 euro verhuis- en herinrichtingskosten.
Echter: De Tweede Kamer kan in meerderheid bij motie aannemen wat ze wil, maar nu blijkt dat de VVD-minister van volkshuisvesting Henk Kamp, van het demissionaire kabinet Balkenende domweg weigert de moties uit te voeren...
In wat voor stomme dictatuur leven we eigenlijk? Het kabinet kun je niet wegsturen, want ze waren al weggestuurd en daar lijken ze nu misbruik van te maken: Lekker demissionair doorregeren... Wat nog wel zou kunnen is die Henk Kamp een motie van wantrouwen bezorgen en hem naar huis sturen.
Want het kan niet zo zijn dat een demissionair kabinet de wil van de meerderheid van de Tweede Kamer maar aan z'n laars lapt omdat ze het met de inhoud niet eens zijn van de moties.
Van de website van GroenLinks van maandag 10/3/2003:

KABINET MOET HUURSUBSIDIE VOOR STUDENTEN INVOEREN

10 maart 2003

Het kabinet weigert opnieuw aangenomen moties uit te voeren. Het voorstel van GroenLinks om studenten recht te geven op huursubsidie werd unaniem aangenomen. Het voorstel om huurders bij gedwongen verhuizing een schadevergoeding van 5000 euro te geven, kreeg een ruime meerderheid. Het is onaanvaardbaar dat het kabinet dit naast zich neer legt.

Het is schandalig dat minister Kamp weigert om deze Kamerwensen uit te voeren. Het kabinet begint daar een gewoonte van te maken. Studenten en gedwongen verhuizende huurders worden daardoor ernstig gedupeerd. Ineke van Gent wil dat de minister nog deze week in de Kamer komt uitleggen waarom hij de uitspraak van 150 kamerleden naast zich neerlegt.
[Zal me benieuwen of die Kamp komt... Hij lijkt me kwaadaardig genoeg om gewoon niet te verschijnen.]

De Kamer moet nu haar tanden laten zien en de minister dwingen huursubsidie voor studenten in te voeren. Blijft hij weigeren, dan zal Ineke van Gent alsnog haar initiatiefwet 'Wet Bevordering Kamerverhuur' indienen. GroenLinks ijvert al jaren voor huursubsidie voor onzelfstandige woonruimte, hierbij gesteund door onder meer de LSVb, Kences, de Woonbond en Aedes. Invoering van deze maatregel zal namelijk de kamernood doen dalen.
In december 2002 heeft de Kamer zich unaniem achter deze oproep geschaard en de minister opgeroepen de huursubsidie voor studenten per 1 juli aanstaande in wetgeving om te zetten. Tijdens de behandeling van de VROM-begroting heeft minister Kamp toegezegd de motie uit te voeren.
Nu, na drie maanden doodse stilte, komt het bericht dat hij dat weigert. Zonder fatsoenlijke argumentatie. Zeker een demissionair bewindspersoon moet de wensen van de Kamer onverkort uitvoeren.
[Hieruit kan afgeleid worden wat toezeggingen waard zijn van VVD-minister Kamp, nl. net zoveel als een stuk pleepapier.]

Ook op het punt van de verhuiskostenvergoeding moet minister Kamp in de Kamer tekst en uitleg komen geven.
Immers, huurders die gedwongen worden te verhuizen, dienen recht te krijgen op een onkostenvergoeding van minimaal 5000 euro. Een ruime Kamermeerderheid heeft een motie van Ineke van Gent op dit punt gesteund.
Ook deze motie weigert deze VVD-minister uit te voeren. Dat zou betekenen dat de ellenlange en frustrerende onderhandelingen tussen huurders en verhuurders in herstructureringswijken, zullen blijven bestaan. Zowel politieke als maatschappelijk is dat onaanvaardbaar. De Kamer moet nu op haar strepen gaan staan en uitvoering van de motie afdwingen.
[Die 5000 euro is helemaal geen overdreven bedrag en komt neer op pakweg 11000 gulden in oud geld. Dat ben je ook wel kwijt bij een beetje normale verhuizing, waarbij men ook de herinrichtingskosten niet moet onderschatten: Niets past meer: Vloerbedekking niet, gordijnen niet, wasmachineaansluiting op foute plaats, er moet geverfd en behangen worden enz. In feite een grof schandaal van deze VVD-er die dit nu gewoon zit te traineren.]

Ineke van Gent


Einde bericht van website GroenLinks. Commentaar tussen [].