VOORSPELBARE AFLOOP ONDERZOEK CASCO HUIZEN 8E VEGELINDWARSSTRAAT...


Uit de Leeuwarder Courant van woensdag 19/2/2003:

'HUIZEN TOCH PLAT NA ONDERZOEK CASCO.'


Het is al weer enige tijd geleden dat er nieuws te melden was uit de Vegelinbuurt, die zoals bekend, grotendeels wordt gesloopt om plaats te maken voor koophuizen met een prijs vanaf 275.000 in guldens.
Om de draad weer wat op te pikken, eerst wat relevante links van de laatste berichten:

'Nieuws uit de Vegelinbuurt juni 2002' met diverse berichten.

'Sloop negen huizen leidt tot ruzie in Leeuwarder coalitie' uit de Leeuwarder Courant van 19/11/2002.

'Subsidievondst VVD redt vrede Vegelinbuurt' uit de Leeuwarder Courant van 18/12/2002.

Het kwam er op neer dat het achterhoedegevecht tegen de sloop zich toesplitste op een aantal huizen in de Achtste Vegelindwarsstraat. Uiteindelijk kwam het er op neer dat er opnieuw een onderzoek zou worden ingesteld naar de staat van het casco van deze huizen, hierbij totaal het feit negerend dat in een eerder stadium de SVK (Stadsvernieuwingskorporatie) alle huizen in dit gebied al had onderzocht. Maar dat onderzoek wees uit dat diverse huizen qua casco nog redelijk waren en DUS ga je een nieuw onderzoek houden met nu wel het gewenste resultaat...
Wie overigens daadwerkelijk het onderzoek uitvoerde blijft mistig:
Nergens is ooit althans in de openbaarheid een naam genoemd.
Uit de Leeuwarder Courant van woensdag 19/2/2003:

HUIZEN TOCH PLAT NA ONDERZOEK CASCO

LEEUWARDEN - De Leeuwarder huizen aan de Achtste Vegelindwarsstraat nummer 18 tot en met 26 moeten definitief plat. Dit hebben burgemeester en wethouders gisteren besloten. Eerst wilden ze de woningen er laten staan, maar dit gaf eind vorig jaar grote onenigheid in de gemeenteraad.

Na een onderzoek zijn b. en w. tot de conclusie gekomen dat de casco's geen lange levensduur garanderen en daarom beter afgebroken kunnen worden. Een deel van deze huizen is al in handen van de gemeente. Het grootste deel van de verloederde buurt zal wijken voor nieuwbouw.
[Ja, het gaat hier om de z.g. 'schuldige huizen': Dit soort huizen leidt net als bij de hond van Pavlov prompt tot a-so gedrag bij haar bewoners, verwildering van bewoners enz. Plat dus maar: Dat zal ze leren, dat soort huizen: De doodstraf dus... Voor wie het gelooft, zullen we maar zeggen.]


Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].