CORPORATIE NEGEERT OUDERE


Uit het Friesch Dagblad van woensdag 5/2/2003.


Uit het Friesch Dagblad van woensdag 5/2/2003:

woensdag, 5 februari 2003, Regio

CORPORATIE NEGEERT OUDERE

Leeuwarden - Woningbouwverenigingen houden te weinig rekening met woonwensen van ouderen. Bewoners willen vaak zo lang mogelijk in hun huis blijven wonen, ook als ze minder mobiel worden. Bij nieuwbouw en renovatie van woningen zouden standaard aanpassingen gemaakt moeten worden, zoals het weglaten van drempels.
[Lijkt mij ook: Is nog goedkoper ook dan met drempels...]

Dat was één van de belangrijkste conclusies van een onderzoek naar behoeftes van ouderen in Leeuwarden op het gebied van wonen, zorg en welzijnsvoorzieningen. Gisteren werden de uitkomsten gepresenteerd. Het onderzoek is uitgevoerd door de Stichting Welzijn Ouderen Leeuwarden (SWOL) in opdracht van de gemeente Leeuwarden.
SWOL hield in verschillende wijken bijeenkomsten waarin met ouderen werd gesproken over verschillende onderwerpen. Zo'n veertig bewoners van de wijken Bilgaard, Huizum-west/Nijlân, Vlietgebied en Achter de Hoven/Vegelin deden mee. Doel was een beeld te krijgen van de wensen en behoeften van de ouderen op het gebied van wijkvoorzieningen, de woning, woonomgeving, sociale samenhang en veiligheid. Verder wilde de stichting weten hoe de ouderen aankijken tegen zogeheten multifunctionele centra die de gemeente in elke wijk wil openen.

Vaak worden ouderen door hun lichamelijke beperkingen gedwongen te verhuizen, terwijl ze niets liever willen dan op hun oude stekje blijven, in de wijk waar ze soms hun hele leven al wonen.
"Ouderen verdienen de aandacht. Ze wonen al jaren in hetzelfde huis en hun woningen zijn nooit aangepast", bepleitte een vrouw uit het bewonerspanel Achter de Hoven.
Henk Douma van Corporatie Holding Friesland legde uit dat de woningbouwcorporatie niet haar hele woningbezit kan aanpassen.
"We krijgen ook veel vraag van jongeren naar woonruimte. Als er voor een voormalige ouderenflat nu veel vraag van jongeren is, gaan we die woonruimtes niet aanpassen. Maar van de nieuwbouw is meer dan 80 procent geschikt voor ouderen."
[Allereerst mag je niet verwachten dat een woningcorporatie langs komt en zegt: "U werd 65, we gaan dus uw woning aanpassen", maar anderzijds was ook niet de vraag om het hele woningbezit maar aan te passen, zoals Douma van CHF het doet voorkomen. Verder geloof ik niet dat 80 procent van de nieuwbouw geschikt is voor ouderen: Denk alleen al aan de trap en het feit dat er meestal geen slaapkamer op de begane grond is in de eengezinswoningen.]

Men wil ook niet zelfstandig blijven wonen tegen elke prijs. Zelfstandig blijven wonen tot de dood met louter professionele zorgverleners om je heen en verder niemand, is een schrikbeeld van veel ouderen. Dan nog liever naar een verzorgingstehuis. Kortom, het is vooral belangrijk dat ouderen de keus houden in waar en hoe ze willen wonen. Sommige ouderen vinden dat ze nu te weinig bij beslissingen betrokken worden.
[Die eigen keuzevrijheid en een eigen afweging kunnen maken op basis van hoe men 'is' is inderdaad het belangrijkste.]

Eenzaamheid is een groot probleem onder ouderen. Veel ouderen ervaren dat het moeilijk is om contact te leggen als de buurt langzaam verandert doordat er bijvoorbeeld veel jonge mensen komen wonen.
"Ik heb goed contact met de jonge mensen in mijn flat. Maar ik kan geen hulp van ze verwachten want ze werken de hele dag", vertelde een bewoonster van de Vegelinwijk. Een welzijnsorganisatie kan mogelijk proberen mensen weer met elkaar in contact te brengen, was één van de aanbevelingen uit het onderzoek.
[Natuurlijk: Een welzijnsinstelling moet zo nodig weer in beeld komen en uiteraard moet dat in dit geval het SWOL zijn. Per slot deden zij het onderzoekje... Kortom: Er moeten weer nieuwe markten aangeboord worden...]

De suggestie dat iedereen van 65 jaar en ouder een bezoekje moet krijgen van iemand die precies kan uitleggen wat er allemaal gaat veranderen als je ouder wordt, vond niet bij iedereen bijklank.
"Ik heb daar helemaal geen behoefte aan. Ik voel me niet oud. Ik ben zeventig en ga nog overal naar toe", reageerde een vrouw.
Beter is volgens sommigen één centraal telefoonnummer waarop alle relevante informatie te krijgen is.
[Dat laatste lijkt mij ook. Informatie aanbieden is goed, maar opdringen niet. Daar gaat het hier om.]

Hulpdiensten moeten goed, betaalbaar en professioneel georganiseerd worden. Als voorbeeld werd de buurtconciërge genoemd. Ook hebben ouderen grote behoefte aan hulp bij tuinonderhoud. Als dit goed geregeld zou worden, zouden ouderen langer in hun huis kunnen blijven wonen.
[Een collectief onderhouds-abonnement proberen af te sluiten bij een hoveniersbedrijf?]

Een multifunctioneel centrum, een gebouw in een wijk waar verschillende voorzieningen worden geconcentreerd, moet zowel een zorg- als een ontmoetingsfunctie hebben, vinden de ouderen. Ze hebben het liefst een toegankelijk, goed bereikbaar centrum, met voorzieningen die letterlijk en figuurlijk laagdrempelig zijn voor alle wijkbewoners. Maar tienduizend mensen per multifunctioneel centrum, zoals de gemeente beoogt, vinden ze te veel.
[Dat is inderdaad erg veel, hoewel in de praktijk echt lang niet alle mensen komen.]


Einde FD-bericht. Commentaar tussen [].