Uit de Leeuwarder Courant van 22-6-2000:


BWL POMPT WINST OP MET VERKOOP HUIZEN

LEEUWARDEN - De verkoop van huurwoningen legt woningcorporatie Beter Wonen Leeuwarden geen windeieren. De opbrengst viel vorig jaar ¦7,5 miljoen hoger uit dan verwacht. Verkocht werden 115 woningen voor in totaal ¦21,5 miljoen.

Het gunstige verkoopresultaat droeg aanzienlijk bij aan de bedrijfswinst. Deze bedroeg ruim ¦12 miljoen, waar ¦3,6 miljoen was verwacht. BWL zal de winst volgens woordvoerder Marein Boekhoudt grotendeels investeren in de stedelijke vernieuwing, die onder meer de sloop van woningen behelst.

De verkochte huizen staan in Camminghaburen, Aldlân, de Vrijheidswijk, wirdum en Stiens. Meestal ging het volgens Boekhoudt om eengezinswoningen. De verkoopwaarde oversteeg de boekwaarde met gemiddeld ruim 50 procent.

Hier profiteerde BWL van de prijsstijging in de markt voor koophuizen.
In Friesland bedroeg die gemiddeld 17 procent, bij BWL 19 procent. De huizen gingen voor gemiddeld ¦178.000 van de hand, tegen ¦151.000 het jaar ervoor.

BWL is nog lang niet uitverkocht. De verkoopambities zijn zelfs drastisch opgeschroefd. In het vorig jaar gepubliceerde werkplan was de verkoop van 75 woningen per jaar uitgangspunt. In het vandaag uitgebrachte jaarverslag is de geplande verkoop opgepompt tot minimaal 100 tot 175 per jaar. Het versneld afstoten moet geld genereren voor de stedelijke vernieuwing, aldus Boekhoudt.
Einde LC-bericht


BWL heeft dus dik winst gemaakt met de verkoop van een deel van haar woningen en ze wil nog veel meer winst maken door nog meer verkopen en elders daarmee verliezen door sloop van huurwoningen compenseren. In feite zijn ze bezig op termijn zichzelf deels op te consumeren.
Ook denk ik dat we verkopen voor een prijs zoals in de Barent Fockesstraat e.o. aan zittende huurders wel kunnen vergeten, bij al dat winst-streven van hen. Bovendien deden ze nog minder aan het onderhoud van hun huurwoningen, terwijl ze qua onderhoud al als 'matig' bekend stonden.
Maar BWL moet ook eens goed kijken naar het jaarverslag van een concurrent, Stichting Volkshuisvesting. Door diverse mogelijke oorzaken lijken de kopers van corporatie-huurwoningen toch wat 'op' te raken.
Uit de Leeuwarder Courant van 6-7-2000:


VOLKSHUISVESTING IS PRAKTISCH UITVERKOCHT

LEEUWARDEN - De carrousel van huurders die een corporatiewoning kopen is praktisch tot stilstand gekomen. Dit constateert de Leeuwarder woningcorporatie Volkshuisvesting in haar jaarverslag.

Zittende huurders die wilden en konden kopen, hebben de overstap inmiddels gemaakt. De rest wil niet, ontbeert het geld of kan niet omdat er te weinig huurwoningen beschikbaar komen voor koop.
[Als hetzelfde geldt voor zittende huurders van BWL, kunnen die wel kopen, indien de schoen wringt bij te weinig aanbod van te koop aangeboden huurwoningen.
Maar Volkshuisvesting weet de oorzaken ook niet zeker en noemt hier drie mogelijke redenen. Over de twee andere redenen: Indien een zittende huurder niet wil kopen maar dit in principe qua geld wel zou kunnen, is de aangeboden huurwoning wellicht te hoog qua prijs, waardoor de prijs/kwaliteitsverhouding scheef komt te liggen. 'Te weinig woning voor mijn geld'. Dit lijkt niet onaannemelijk gezien de jacht op winst van de corporaties om sloopgeld te genereren. De tweede reden, nl. gebrek aan geld is ook niet onaannemelijk voor een forse groep huurders. Als degenen die wilden en konden kopen hebben gekocht blijven de armere huurders over. De mensen die flinke hypotheken konden afsluiten raken wat 'op' en als iemand net heeft gekocht is het voor een flink aantal jaren verder uit met de pret.
Ik bedoel: Diegene koopt nu voorlopig niet meer iets anders.]

Volkshuisvesting verkocht het afgelopen decennium 292 huizen, vooral in Aldlân en Camminghaburen. Het ging vooral om grote en dure eengezinswoningen die slecht verhuurbaar waren. De huurwoningen die er nu nog staan, blijken goed verhuurbaar en worden dus niet of nauwelijks in de verkoop gedaan.

De tendens dat starters meteen een huis kopen, blijkt niet door te zetten.
Door de al maar stijgende prijzen wordt de koopwoning voor hen onbereikbaar.

Door de verkopen, de aantrekkende belangstelling voor huren, en de sloop van de twee flats in Bilgaard is de leegstand dragelijk: gemiddeld staan er bij Volkshuisvesting 15,2 woningen per maand leeg. De corporatie is tevreden over het leegstandspercentage van 0,48 procent.
[Dat de sloop van de 2 flats aan Hooidollen/Jokse zo heeft bijgedragen aan het lage leegstandscijfer: Grote onzin.
Het ging om 196 flats totaal en die kunnen nooit zoveel invloed hebben op een leegstandscijfer; een cijfer dat nu nog lager ligt dan het gemiddelde voor alle corporaties in de stad, nl. 0,75 procent.
Bovendien is het zo dat bij de kale huur ook nog 2 procent 'leegstandsderving' zit ingebouwd. Deze is niet te zien; alleen als men intern bij een corporatie de opbouw van de kale huur bekijkt. In feite is dus elke corporatie 'opgewassen' tegen een leegstandspercentage van maximaal 2 procent. Oude regel was altijd dat het pas zorgelijk werd bij een hoger percentage. Al dat gemekker over veel leegstand in het verleden was dus flauwekul: Huurders dekken dat via hun huurbetaling zelf af...]

Volkshuisvesting sloot haar laatste boekjaar voor de fusie met Woonservice af met een bedrijfsresultaat van bijna ¦1,4 miljoen.
Einde tweede LC-bericht. Commentaar tussen [].