MINISTER HENK KAMP BELOOFT LEEUWARDEN MEER SLOOPGELD


Uit het Friesch Dagblad van dinsdag 24/12/2002:
"Leeuwarden krijgt geld van Kamp. Verloederde wijk wordt aangepakt."


Uit het Friesch Dagblad van dinsdag 24/12/2002:

dinsdag, 24 december 2002, Regio

LEEUWARDEN KRIJGT GELD VAN KAMP
Verloederde wijk wordt aangepakt

Leeuwarden - Leeuwarden krijgt waarschijnlijk extra geld van het rijk om de verloedering in achterstandswijken aan te pakken. Dit zegt minister Kamp (VVD) van VROM. Kamp gaat de strijd aan tegen de verloedering in vijftig wijken.

Kamp wil de extra impuls aan vijftig Nederlandse achterstandswijken snel uitvoeren.
Binnen een maand wil hij met de gemeentebesturen bepalen welke wijken meer geld krijgen om de leefbaarheid te verbeteren en de verloedering tegen te gaan. Het is nog niet duidelijk welke wijk in Leeuwarden extra geld verdient.
[Even verderop wordt gesproken over het aantrekkelijk maken van de wijken voor midden- en hogere inkomens. Dan weet je wel dat dat 'leefbaar maken' gewoon weer sloop betekent en wijken voor de rijken.
En welke wijk in Leeuwarden 'verdient extra geld' ofwel, mag wel plat?!
Even gokken: Toch weer gesloop in Bilgaard? Toch een Ee-eiland en de Meenthe plat? Hakken in Schieringen of Schepenbuurt? Of toch delen van wijken plat in 'Schil-Oost'? Bv. delen van Indische Buurt, Zeeheldenbuurt (Woonden kinderverkrachters nietwaar?), Molenpad, Welgelegen ed.?]

De minister denkt hiermee gehoor te geven aan de gevoelens van onveiligheid en verloedering die de bewoners van de achterstandswijken in het land hebben. Hij wil met de plannen de wijken aantrekkelijk maken voor mensen met midden- en hogere inkomens. De uitvoering van bestaande plannen om de wijken op te knappen duren de minister te lang. Gemeenten, woningcorporaties en bedrijven verliezen te veel tijd aan het maken van afspraken.
[Gevoelens van onveiligheid en verloedering van bewoners worden dus bestreden met het deporteren van de klagers....]

De dertig steden die nu al rechtstreeks geld van het rijk krijgen hun problemen aan te pakken, komen het eerst aan de beurt voor de nieuwe impuls. Leeuwarden is een van die dertig steden.
De VVD-er vindt dat de gemeenten bij renovatie mogen afwijken van gestelde regels. Daarnaast stelt het rijk deskundigen beschikbaar aan de gemeenten die moeten helpen met het bedenken van nieuwe herstructureringsplannen.
[Wat heet 'afwijken van de bestaande regels'? En wat heet 'renovatie'?
Al te vaak wordt dit woord op orwelliaanse wijze misbruikt:
'De Vegelinbuurt wordt gerenoveerd, opgeknapt, aangepakt' enz. blaat de pers. Leugen heet waarheid, oorlog heet vrede, sloop heet renovatie: De Vegelin gaat gewoon plat...]

De minister wil een groter beroep doen op de bereidheid van de woningcorporaties om meer bij te dragen aan de financiering van de vernieuwing.
[Die zullen zich wel zo arm mogelijk willen houden.]


Einde FD-bericht. Commentaar tussen [].