HUURSUBSIDIE VOOR STUDENTEN IS EEN FEIT


'Huursubsidie voor studenten is een feit'
Van de website van GroenLinks 17/12/2002.


Op 11/9/2001 meldden we een bericht uit de Leeuwarder Courant van 10/9/2001: "GroenLinks wil huursubsidie kamers".
De website van GroenLinks meldde op 17/12/2002 dat hun voorstel er door zou zijn in de Tweede Kamer. Van de website van GroenLinks:

HUURSUBSIDIE VOOR STUDENTEN IS EEN FEIT

17 december 2002

Per 1 juli aanstaande krijgen studenten recht op huursubsidie. Dat is niet het enige voorstel van GroenLinks dat bij de stemming over de VROM-begroting is aangenomen.
[Nu hoop ik niet dat dit echt letterlijk moet worden genomen in die zin dat alleen studenten op kamers recht krijgen op huursubsidie, maar anderen niet. Een restrictie in de zin van: Alleen huursubsidie als het een kamer betreft gehuurd bij een erkende instelling (woningcorporatie) kan in billijken, want vooral particuliere huisjesmelkers vertrouw ik voor geen meter met bv. rechtstreeks aan hen als verhuurder overgeboekte huursubsidie. Maar het zou raar zijn als bij een corporatie die ook kamers verhuurt, zoals BWL hier met name wel doet, de ene huurder voor zijn kamer wel recht op IHS zou hebben maar een andere huurder in identieke situaties niet omdat hij geen student is.]

Per 1 juli aanstaande krijgen studenten recht op huursubsidie. GroenLinks heeft hier lange tijd voor gestreden, en daarvoor zelfs een initiatiefwet gepresenteerd. Nu wordt de regering opgedragen dat wetsvoorstel verder uit te werken. Dat is de uitkomst van de stemmingen over de VROM-begroting. Zo kan eindelijk iets worden gedaan aan de kamernood onder studenten.
[We zijn er nog niet: Straks zit er een andere regering en naar het zich laat aanzien ook weer een rechtse regering; wellicht een nog rechtsere regering.]

Dat is niet het enige voorstel van GroenLinks dat bij de stemming over de VROM-begroting is aangenomen.

- Bewoners van oude wijken die gedwongen worden te verhuizen, bijvoorbeeld door sloop of renovatie van hun woning, krijgen voortaan recht op een verhuiskostenvergoeding van minimaal EUR 5.000,-.
[In oud geld f11.018,55 Dit is een verbetering met de Leeuwarder situatie: Iemand die uit een eengezinshuis komt heeft bij de woningcorporaties recht op f8750,- maar kom je van een flat, dan ligt dat bedrag veel lager, wat idioot is en m.n. te maken heeft met vooringenomenheid tegen kleine huishoudens.]

- De overschotten van woningcorporaties, ter waarde van 10 miljard euro, moeten worden ingezet voor de stedelijke vernieuwing. Voor betaalbare woningen op Vinex-locaties, voor nieuwbouw en renovatie in de oude stadswijken en voor de bouw van meer jongeren- en ouderenwoningen.
[Klinkt prachtig, maar de corporaties zullen dit ongetwijfeld saboteren.]

- De Huursubsidiewet wordt niet verder uitgekleed. Dat werd nog wel bepleit in het Strategisch Akkoord.
De Kamer heeft de inperking van het recht op huursubsidie voor lagere inkomens veroordeeld. Het kabinet moet nu een nieuw stelsel ontwikkelen, waarin huurders niet meer dan een vast percentage van hun inkomen aan de huur besteden.
[Dit is een belangrijk punt, maar in hoeverre is een nieuwe regering hier aan gebonden? Ik moet eerst een eventuele uitwerking maar eens zien hoe dit uitpakt, m.n. voor kleine huishoudens. Die zullen wel weer een veel hoger percentage van hun inkomen aan huur moeten besteden. De bijstandssystematiek 100/90/70 procent zal er wel weer afdruipen....
Dat zit ook in het huidige IHS-stelsel.
Betaalt een alleenstaande dan ook maar 70 procent van de gevraagde huur of heeft hij/zij 30 procent korting in de supermarkt?!]

- Huurders krijgen het recht om woningverbetering door hun verhuurder af te dwingen.
De regering moet een wetsvoorstel voorbereiden waarmee de positie van groepen huurders wordt versterkt.
Als huurders bijvoorbeeld, in ruil voor een hogere huur, nieuwe kozijnen willen, dan moet de verhuurder die wensen uitvoeren.
[Zoals het hier letterlijk staat betekent dit dat huurders achterstallig onderhoud kunnen laten verhelpen op eigen kosten...
Een nieuw kozijn vraag je als het oude kozijn verrot is en vervanging is nu gewoon achterstallig onderhoud verhelpen en dat mag nooit leiden tot huurverhoging...
We zullen ook hier moeten zien hoe de uitwerking er uit ziet.]


Einde bericht van GroenLinks. Commentaar tussen [].