DIRECTEUR CORPORATIE NA CONFLICT WEG


Uit de Leeuwarder Courant van donderdag 12/12/2002.

Bij Corporatieholding Friesland, die onlangs een proefballon opliet om 15000 van haar 20000 huizen aan de huurders te verkopen, maar later weer althans naar buiten toe, haar plannen weer bijstelde, rommelt het.
Uit de Leeuwarder Courant van donderdag 12/12/2002:

DIRECTEUR CORPORATIE NA CONFLICT WEG

GROU - Het rommelt in de top van Corporatieholding Friesland. Een van de drie directeuren, Elzo Dik uit Donkerbroek, is aan de kant gezet door de raad van commissarissen. Er zou sprake zijn van onverenigbare verschillen van inzicht. Het botert al geruime tijd niet in het bestuur van de grootste Friese woningbouwvereniging.
Zowel de vertrekkende Dik (50) als president-commissaris Sipke Deelstra onthoud zich van commentaar over de kwestie.
"We hebben in gezamenlijk overleg besloten uit elkaar te gaan."
Volgens ingewijden was er sprake van een competentiestrijd tussen de twee ambitieuze directeuren Elzo Dik en Gerard Bakker.
[Teveel kapiteins dus op deze mammoet-tanker. Het gevaar van dit soort constructies is vaak dat de zaak na korte tijd topzwaar wordt: Per slot moet elke fusiepartner een baantje hebben aan de top en pas nadat er een paar lui uit zijn gewerkt, keert de rust weer. Elzo Dik was daarvoor directeur van woningstichting Patrimonium.]

De personele reorganisatie, die onder verantwoordelijkheid van directeur personeelszaken Dik werd doorgevoerd, zou de aanleiding zijn geweest voor de uiteindelijke breuk. Commissaris Deelstra ontkent dat.
"Die reorganisatie is al bijna voltooid."

Twee maanden geleden ontstond grote onrust onder de werknemers over de op handen zijnde veranderingen. Hoewel de directie nadrukkelijk toezegde dat er geen gedwongen ontslagen zullen vallen, wordt er volgens vakbondsman Johannes Osinga (CNV) achter de schermen toch druk uitgeoefend op individuele werknemers.

"Het is opvallend hoeveel mensen er plotseling op hun functioneren worden aangesproken. Ze worden in een andere functie geduwd, op een zij spoor gezet, of de laan uitgestuurd", aldus Osinga.
Het CNV heeft haar vertrouwen in de directie daardoor verloren en schort het overleg over een sociaal plan voorlopig op.
[Waarmee zo'n corporatie die een 'woonbedrijf' wordt ook plotseling een 'modern' personeelsbeleid gaat voeren...]

De raad van commissarissen heeft tevens besloten de structuur van de holding drastisch te veranderen. Na vier jaren van fusies en schaalvergroting is dat volgens Deelstra nodig. De woningbouwcorporatie zal voortaan bestaan uit twee divisies.

In een divisie Wonen, die geleid gaat worden door directeur Henk Deinum, worden de kernactiviteiten ondergebracht: het aanbieden en beheren van de 20.000 huurhuizen.
De tweede divisie, Vastgoed, waarvoor een nieuwe directeur wordt aangetrokken, ontplooit commerciële activiteiten op het gebied van projectontwikkeling.

De oude woonbedrijven in Heerenveen, Oosterwolde, Drachten, Burgum, Leeuwarden en Koudum blijven plaatselijk met een grote mate van zelfstandigheid de woningvoorraad verzorgen. De huidige directievoorzitter Gerard Bakker blijft eindverantwoordelijke voor het reilen en zeilen van de totale holding.
[Elk van deze woonbedrijven heeft weer een 'manager' die de eindverantwoordelijkheid draagt voor dat onderdeel van de holding. Bij BWL is dat Marein Boekhoudt, bij Patrimonium is dat Jan Vermaning. Ik vermoed dat elk 'woonbedrijf' ook en met name op haar 'winstgevendheid' zal worden afgerekend door de Holding.]


Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].