DWANGSOM VERBOUW WONING LEEUWARDEN


Uit de Leeuwarder Courant van za. 23/11/2002.


Op 18/8/2001 bracht de Leeuwarder Courant een bericht over het illegaal ombouwen van een bedrijfspand tot woningen in de wijk Molenpad, onder de kop:
"Gemeente laat illegale bouwer zijn gang gaan"
I.t.t. mijn verwachting toen, dat de gemeente dit achteraf gewoon zou sanctioneren, is de gemeente m.b.t. dit verhaal nu het pad opgegaan van een mogelijke dwangsom tegen de illegale bouwer. Dit is Nanne Rodenhuis van 'Nanne's Beheer', dezelfde die nu vijf appartementen plus kantoorruimte in de v.m. Baptistenkerk aan de Trompstraat in de aangrenzende Zeeheldenbuurt wil proppen.
Zie: "Wellicht appartementen in Baptistenkerk in Trompstraat".
Uit de Leeuwarder Courant van zaterdag 23/11/2002:

DWANGSOM VERBOUW WONING LEEUWARDEN

LEEUWARDEN - Uiterlijk 1 december moet projectontwikkelaar Nanne Rodenhuis zijn pand aan de Van Cronenburchstraat in Leeuwarden in oude staat hebben hersteld. Doet hij dit niet dan dreigt het gemeentebestuur een dwangsom van EUR 1000 per dag op te eisen.

Volgens de gemeente is een deel van het pand illegaal geschikt gemaakt voor bewoning.
Omwonenden zeggen dat er al meer dan een jaar wordt gewoond.
Rodenburg ontkent dit. Hij claimt de ruimte aan twee bedrijfjes te hebben verhuurd.
[Aan de straatzijde zit een nep-garagedeur met daarin weer een deur en op de muur 2 postkastjes en een bordje met huisnummer 12A en 12B. M.a.w.: Twee 'gecamoufleerde' wooneenheden...]
Hij heeft een bouwvergunning aangevraagd om deze situatie alsnog te legaliseren.
[Als je bedrijfsruimte hebt en die bedrijfsruimte aan twee bedrijfjes verhuurt zoals hij stelt, hoef je daarvoor geen bouwvergunning aan te vragen... Dat hij dat nu alsnog toch doet, wijst erop dat e.e.a. geen zuivere koffie is...]

De gemeente wantrouwt echter de ingetekende keuken en badkamer. Zij wil alleen meewerken aan wijziging van het bestemmingsplan - en intrekking van de opgelegde dwangsom - als de projectontwikkelaar deze onderdelen schrapt. De adviescommissie voor de bezwaarschriften moet binnenkort oordelen over de vraag of de dwangsom terecht is opgelegd.
[In het eerdere bericht heette het dat er een bezwaarschrift lag van tegenstanders van de verbouwerij. Dat beweerde de gemeente toen althans, in augustus 2001. Zou dat al eens zijn behandeld, of zou daar nooit meer iets van zijn vernomen door betrokkene? Dat is niet het geval met het kennelijk nu ingediende bezwaar tegen de dwangsom, ingediend door de eigenaar van het pand. Maar ja, dat is ook een achtenswaardig man...]


Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].