SP VOERT AKTIE TEGEN CORPORATIEHOLDING FRIESLAND


Verklaring van de SP. Datum: 25/11/2002.

Meer info: www.stopdeverkoop.nl

SP voert actie tegen Corporatieholding Friesland

Directeur Henk Deinum belooft:
"Wij houden oog voor de zwakkeren in de samenleving"

"Wij blijven oog houden voor de zwakkeren in de samenleving," zo beloofde directeur Henk Deinum van Corporatieholding Friesland (CHF) de SP in een gesprek, nadat de partij met een spraakmakende actie haar ongenoegen kenbaar had gemaakt over de plannen van diezelfde corporatie om 15.000 van de 20.000 woningen in de verkoop te doen.

Een kleine twintig actievoerders van de Socialistische Partij onder aanvoering van SP-Kamerlid Piet de Ruiter en Statenlijsttrekker Hanny Palmen-Lehmann hadden even tevoren hun 'minima-woonkamp' opgeslagen voor de deuren van de CHF te Grou.
Een spandoek, kartonnen dozen, slaapzakken en een tent moest de directie van de holding duidelijk maken dat verkoop van zo'n aantal huurwoningen ervoor zorgen dat minima straks alleen nog maar in dozen en in tenten onderdak kunnen vinden, omdat er op dit moment een enorme woningnood heerst.
"En dit soort plannen werkt natuurlijk nog eens extra mee aan diezelfde nood," zo zegt De Ruiter.
CHF verklaarde in het gesprek met de SP'ers dat men verwacht niet meer dan 2.000 woningen te kunnen verkopen aan zittende huurders en behoudt ook het recht van eerste terugkoop.
"De plannen zijn nog niet geheel duidelijk en moeten nog verder uitgewerkt worden."
Deinum noemt de berichtgeving in de krant dan ook "een karikaturale omschrijving van een planontwikkeling die uitgaat van het zoveel mogelijk tegemoet komen aan de wensen van de klant."
Deinum verweet het vooral zichzelf dat het verhaal zó naar buiten is gekomen.

De SP maakte van haar kant duidelijk helemaal geen tegenstander te zijn van het verkopen van huizen aan zittende huurders, wanneer die wens bestaat, maar benadrukte wel dat zij al sinds de liberalisering van de woningmarkt in 1989 problemen voorzag en zich daarbij vaak 'een roepende in de woestijn heeft gevoeld'.
"Nu blijkt die roep helaas bewaarheid te worden," aldus Piet de Ruiter.
"Woningbouwverenigingen zijn woningcorporaties geworden die winst moeten maken en het zonder overheidssubsidie moeten doen. Men heeft er voor gekozen dan maar massaal veelal goedkope woningen te slopen en hebben zich meer en meer ontpopt als makelaars en projectontwikkelaars. Tel daarbij de enorme achterstanden in het bouwen van goedkope huur- én koopwoningen en dan nu ook nog eens verkoopplannen, en de uitkomst is de terugkeer van de woningnood."
Deinum onderkende dit: "Ik denk dat de SP en wij op dit punt principieel niet van mening verschillen dat er grote problemen zijn. Maar de realiteit is dat wij zo moeten werken".
Ook haalde Deinum fel uit naar Nieuw Wonen Friesland, die in zijn ogen te makkelijk en te vaak de sloophamer hanteert.
Op de uitnodiging van De Ruiter om dan "met deze gezamenlijke missie op te trekken tegen de minister teneinde dit punt nu eens hoog op de politieke agenda te krijgen", ging Deinum echter niet in.

"Al met al een geslaagde actie," zo concludeerde De Ruiter, "en winst, want 2.000 woningen in de verkoop klinkt ook heel anders dan 15.000. We zullen echter de vinger aan de pols houden en de CHF op de voet blijven volgen bij de verdere ontwikkeling van haar plannen en ze vooral aanspreken op de belofte oog te blijven houden voor de problemen en het oplossen ervan voor de lagere inkomens op de woningmarkt!"

Het SP-aanvalsplan
Om het woningaantal weer op peil te brengen heeft de SP vier speerpunten, die nog een nadere uitwerking krijgen in het nog te presenteren plan tegen de woningnood:

1. Stoppen met slopen

2. Stoppen met verkopen

3. Starten met de bouw van meer woningen voor lage en middeninkomens, zowel huur- als koopwoningen in plaats van - alleen - dure koopwoningen en

4. Het Rijk dient weer de regie te krijgen over de woningmarkt

De SP in Fryslân bereidt op dit moment meer acties voor om deze problematiek hoog op de politieke agenda te krijgen en zal zich hierbij richten op provincie en gemeenten.


Einde verklaring van de SP-afdeling Friesland.