'Goede kanten aan verkoop huurhuis'


Uit de Leeuwarder Courant van ma. 25/11/2002.


Laatst schreven we al over het simplisme van huurdersvereniging De Bewonersraad, die via subsidie en via de inning van de contributie van de 'leden' die lid werden zonder dat ze het door hadden, nauw verbonden is met Corporatieholding Friesland.
Zie: "Het simplisme van HV De Bewonersraad"
CHF heeft in Leeuwarden twee 'woonbedrijven': BWL en Patrimonium.

Deze maal reageerde De Bewonersraad op de kritiek van gemeenten en provincie op de CHF-plannen om 15.000 van hun 20.000 huizen in Friesland aan de huurders te verkopen. Zie: "Verkoopaktie 15.000 Friese huurhuizen"
De Bewonersraad speelt duidelijk wat de rol van "His Masters Voice" en probeert deze geplande massale uitverkoop van sociale huurwoningen wat goed te praten. Uit de Leeuwarder Courant van maandag 25/11/2002:

'Goede kanten aan verkoop huurhuis'

LEEUWARDEN - Met de verkoop van huurhuizen aan de zittende bewoners is niets mis, mits de corporatie het recht bedingt op eerste terugkoop. Dit vindt Klaas van der Veen van de bewonersraad, die de huurders van Corporatieholding Friesland (CHF) vertegenwoordigt.
[Hij vertegenwoordigt deze huurders helemaal niet, want deze club heeft haar z.g. 'leden' indertijd gekregen doordat CHF bovenop de huren plotseling 'contributie' ging innen voor die 'Bewonersraad' en brutaalweg maar werd aangenomen dat men daarmee akkoord was en daarmee dan ook lid van De Bewonersraad...
Dat heet 'de negatieve optie' ofwel 'wie zwijgt stemt toe'. Dat is echter niet rechtsgeldig. Alleen als een huurder zelf zegt dat hij/zij lid wil worden, is men echt lid.]

CHF wil een groot deel van haar twintigduizend huurwoningen aan de bewoners te koop aanbieden. Daar is kritiek op gekomen van de provincie en gemeenten. Zij vrezen dat de huurmarkt erg krap wordt.

"Maar bedenk wel dat veel huurders hun woning heel graag willen kopen en opknappen. Daar is niets mis mee, zolang de huizen maar niet vrij worden verkocht als ze leeg staan", zegt Van der Veen.
"Als de corporatie het terugkooprecht bedingt, kan ze de huizen in krappe tijden weer kopen en aan haar voorraad toevoegen."


Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].

Tenslotte:

Ziehier weer de kromme redeneringen en het simplisme van De Bewonersraad:
Handig wordt niet ingegaan op het volkshuisvestingsbelang om voldoende huurwoningen te behouden, maar ingespeeld op het eventuele individuele belang van sommige huurders die graag hun huurhuis willen kopen. Daar is niets mis mee, zolang 'de markt' qua sociale huurwoningen ruim is, maar dat is gewoon niet zo. Deze huurder die zo graag wil kopen zal op dit moment zijn heil moeten zoeken op de 'gewone' markt van koopwoningen en daar iets moeten kopen. Men zal zeggen: Maar die huizen zijn nu veel te duur!
Maar is het dan fair als de woningcorporatie hem voor een zacht prijsje zijn huurhuis verkoopt en een ander de volle mep betaalt op de reguliere koopmarkt voor net zo'n huisje? Is het dan fair dat dat huisje niet meer op de huurwoningmarkt kan worden aangeboden en er niet iemand in kan die al tijden op de wachtlijst staat?
Het kromme is nu dat Van der Veen weer niet wil dat leegstaande huizen verkocht worden. Nu zou je juist zeggen dat als huizen langdurig leegstaan en natuurlijk niet bv. maar 1 maand, dat er op wijst dat zo'n huis niet gewild is, en dat juist dan de corporatie zich zou moeten afvragen of ze het huis niet moet opknappen en het verkopen met bv. een zelfbewoningsclausule in de koopovereenkomst om latere mogelijke huisjesmelkerij te voorkomen.
Van der Veen wil een terugkooprecht voor de woningcorporatie, want dan "...kan ze de huizen in krappe tijden weer kopen en aan haar voorraad toevoegen." Wat een simplisme!
Voorbeeld: CHF verkoopt in een tijd van veel leegstand op de huurmarkt een flink aantal woningen in de loop van een aantal jaren met een terugkooprecht in de koopakte. Na die jaren verandert de woningmarkt en de sociale huurwoningen worden schaars, de wachttijden lopen op, de mensen klagen. En dan gaat CHF een flinke pluk huizen weer terugkopen?! Hoe zullen ze dat doen?
Een terugkooprecht betekent geen verkoopPLICHT als de koper op dat moment helemaal niet WIL verkopen...
De praktijk zal zijn dat op het moment dat 'de nood aan de man is' slechts een beperkt aantal huizen teruggekocht kan worden door CHF; net die huizen waar de eigenaar op dat moment had besloten dat hij wilde verkopen...
M.a.w.: Dat terugkoopproces om weer voorraad toe te voegen is niet 'stuurbaar'!
Bovendien, om met dit voorbeeld verder te gaan, is een krappe huurwoningmarkt vaak verbonden met het optreden van hoge prijzen op de reguliere koopmarkt. M.a.w.: Ook als iemand wil verkopen om iets anders te kopen, heeft hij te maken met hoge prijzen op de koopmarkt. M.a.w.: Hij heeft niet zomaar een ander koophuis naar zijn zin en voor een prijs die hij kan opbrengen.


secretariaat P.E.L.