PvdA HEKELT CHAOS HUURSUBSIDIES

"Opeens had ik een huurschuld van EUR 500"
HUURSUBSIDIE MOET SNEL OP ORDE ZIJN.


"PvdA hekelt chaos rond huursubsidies"
Uit de Leeuwarder Courant van wo. 20/11/2002 en:
"Opeens had ik een huurschuld van EUR 500"
Uit de Leeuwarder Courant van do. 21/11/2002 en:
"Huursubsidie moet snel op orde zijn"
Uit de Leeuwarder Courant van vr. 22/11/2002.


Nog steeds heerst er chaos rond de per 1/7/2002 z.g. "geautomatiseerde huursubsidie" en veel mensen krijgen de huursubsidie nog altijd niet of te laat. Uit de Leeuwarder Courant van woensdag 20/11/2002:

PVDA HEKELT CHAOS ROND HUURSUBSIDIES

DEN HAAG (GPD) - Het huursubsidiebeleid van minister Henk Kamp van volkshuisvesting is volgens de PvdA "een chaos die totaal verkeerd wordt aangepakt".
De fractie dient morgen een motie van afkeuring in, omdat het vertrouwen van de burgers ernstig is geschaad. Aanleiding zijn de tienduizenden boze telefoontjes over de huursubsidie die dagelijks op het ministerie binnenkomen.

Kamerlid Adri Duivesteyn van de PvdA zegt dat veel minimuminkomens de huursubsidie nog altijd niet of te laat ontvangen. Ook de deze zomer beloofde voorschotten zijn vaak te laag om van rond te kunnen komen.
"De minister heeft beloofd dat de problemen in oktober opgelost zouden zijn, maar het blijft een chaos. Nu zegt hij dat hij zijn zaakjes pas in januari op orde heeft. Dat betekent dat veel huishoudens de komende decembermaand de schulden ingejaagd worden."
Diverse huishoudens dreigen volgens Duivesteyn de komende weken op straat te belanden door een huurschuld.
[Dit betekent dat veel woningcorporaties ook geen enkel begrip hebben voor de oorzaken van zo'n huurschuld en typeert ook dat zij al lang geen sociale verhuurders meer zijn, maar gewoon institutionele beleggers zijn geworden die alleen voor het geld gaan en verder niks.]

De PvdA baseert de motie van afkeuring op een accountantsrapport, dat stevige kritiek uit op het beleid van het ministerie. Zo is er onvoldoende rekening gehouden met de risico's van het onderbrengen van de huursubsidieregeling bij de landelijke overheid. Ook is de personele bezetting niet toereikend om tegenslagen en vertragingen op te vangen.
[Mijn indruk na eerdere telefoongesprekken met VROM over de huursubsidie is, dat de meesten daar alleen getraind zijn in het afschepen van mensen en dat ze net een paar toetsen op het toetsenbord van hun computer kunnen indrukken, maar dat ze zelf ook niet meer "het systeem" begrijpen. Dat is het gevaar van bv. de huursubsidie in een computer stoppen maar vervolgens verzuimen om jezelf het "waarom" van wat het programma doet eigen te maken. M.a.w.: Je kunt 'het denken' niet overlaten aan een computerprogramma omdat je dan zelf niet meer snapt wat er eigenlijk gebeurt. Bovendien vermoed ik dat bij VROM veel mensen laaggeschoolde uitzendkrachten zijn, wiens taak het alleen maar is wat knoppen in te drukken. M.a.w.: Men weet zelf het antwoord niet op veel vragen, maar kan alleen maar zeggen:
Ga maar naar de website van VROM, waar het uitrekenprogramma op staat. Dat programma kan echter alleen maar een benadering geven van het IHS-bedrag; dat staat er tenminste bij.
Zolang niet net zoals tot en met vorige huursubsidieronde een gewone toelichting ontbreekt waarmee je zelf stap voor stap de huursubsidie kon uitrekenen, blijft elke toekenning van IHS oncontroleerbaar!
Maar wellicht is dat de bedoeling ook niet meer:
Stel je voor dat burgers zomaar zelf kunnen uitrekenen op hoeveel IHS ze recht hebben bij een bepaalde huur en een bepaald inkomen...]

Kamp (VVD) erkent dat hij heeft beloofd dat de problemen uiterlijk in oktober voorbij zouden zijn.
"Dat is niet gelukt. Het wordt nu eind december, dat garandeer ik."
De minister bevestigt dat het ministerie dagelijks zeker tienduizend telefoontjes binnenkrijgt.
[Het is dus nog steeds echt ernstig mis; dit zijn niet een paar 'missers' die je als incident even kunt afdoen. Dit kan zo niet voortduren; het is gewoon onbehoorlijk bestuur met soms ernstige gevolgen: Huisuitzettingen, huurschulden ed.]

Sinds 1 juli van dit jaar ligt de huursubsidie op het bordje van het rijk, voorheen werd die geregeld door de gemeenten en de woningcorporaties.


Einde 1e LC-bericht. Commentaar tussen [].

Dat er langzamerhand slachtoffers komen die dreigen hun huis uitgezet te worden door de incompetentie en chaos bij VROM met de huursubsidie blijkt wel uit het volgende verhaal. Uit de Leeuwarder Courant van donderdag 21/11/2002:

'OPEENS HAD IK EEN
HUURSCHULD VAN EUR 500'

De feestdagen tegemoet gaan met een dreigende huisuitzetting door een huurachterstand waar je niets aan kunt doen. Voor Angelique Berendse uit Zoetermeer zag het er somber uit. Zij is in de problemen gekomen door het nieuwe huursubsidiebeleid van de overheid.

Jarenlang werd de huursubsidie verzorgd via gemeenten en woningcorporaties. Sinds 1 juli van dit jaar voert het rijk de regeling uit. Die aanpak zou geld besparen en efficiČnter zijn, maar het ministerie van volkshuisvesting heeft zich er gruwelijk aan vertild. Volgens de PvdA worden tienduizenden huurders hiervan het slachtoffer.

Berendse, moeder van acht kinderen (van 3 tot 16 jaar), verstuurde onlangs een alarmerende e-mail naar enkele Tweede-Kamerleden.
"Ik word van het kastje naar de muur gestuurd en nu ben ik het zat!", schreef zij.

De ellende begon in augustus, toen Berendse een brief kreeg van de woningbouwvereniging waarvan zij al tien jaar een woning huurt; de laatste drie jaar met huursubsidie.
"Er waren nooit problemen De aangevraagde subsidie werd steeds verleend. Maar ineens kreeg ik een brief waarin de woningbouwvereniging schreef dat ik EUR 500 huurschuld had."

De schuld was ontstaan doordat er geen huursubsidie was toegekend.
"Andere jaren vroeg ik de subsidie aan. Maar dat deed ik nu niet omdat VROM in een brief beweerde dat het voortaan automatisch zou worden geregeld. De woningbouwvereniging bevestigde dat".

Toen Berendse in augustus telefonisch verhaal haalde bij VROM, kreeg zij te horen dat zij wel degelijk een subsidieaanvraag had moeten indienen.
"VROM gaf de woningbouw de schuld en de woningbouw gaf VROM de schuld."
Op de schriftelijke aanvraag die zij in september indiende, kreeg Berendse niets te horen. Wel dreigde de verhuurder dat ze op straat zou worden gezet.

Op verzoek van Berendse boog de SP zich over het probleem.
"Van de SP hoorde ik dat VROM de zaak pas over drie weken zal afhandelen. Maar dankzij een voorschot kan ik nu in mijn huis blijven wonen", vertelt Berendse.

"Mevrouw was volledig te goeder trouw", zegt Paulus Jansen, beleidsmedewerker volkshuisvesting van de SP.
Volgens hem heeft het nieuwe subsidiesysteem veel kinderziekten.
"We hebben inmiddels vijftig klachten kunnen oplossen. Een aantal mensen kreeg van VROM ten onrechte te horen dat de huursubsidie automatisch zou worden verstrekt. Maar er zijn allerlei uitzonderingen. De mensen krijgen daarover een huursubsidiebericht, maar dat is zo onduidelijk, dat ze zich er geen raad mee weten." (GPD)


Einde 2e LC-bericht.

Intussen kreeg de PvdA in de Tweede Kamr onvoldoende steun voor een motie van afkeuring tegen minister Henk Kamp van VROM. Het is gewoon geen thema waar 'rechts' zich druk over maakt; de regering Balkenende wilde toch al de huursubsidie veranderen en verslechteren en als we een kabinet Balkenende-II krijgen, gaat dat gewoon door...
Uit de Leeuwarder Courant van vrijdag 22/11/2002:

HUURSUBSIDIE MOET SNEL OP ORDE ZIJN

DEN HAAG (ANP) - Minister Henk Kamp (Volkshuisvesting) heeft tot 18 december de tijd om de problemen met de huursubsidie op te lossen. Lukt hem dat niet, dan overweegt het Tweede-Kamerlid Adri Duivesteijn (PvdA) alsnog een motie van afkeuring in te dienen tegen het beleid zoals dat de afgelopen maanden is gevoerd. Duivesteijn wilde de motie gisteren tijdens de begrotingsbehandeling van VROM al indienen. Hij kreeg er echter onvoldoende steun voor. Die steun kreeg hij wel voor een zwakkere motie met het 'ultimatum' voor 18 december.
[Duivesteijn 'overweegt' dus na 18 december alsnog een motie van afkeuring in te dienen. Hoezo, overweegt? Komt niet erg sterk over.
Zo sleept deze IHS-chaos maar verder en verder. En het lijkt wel of niemand meer in staat is daar een eind aan te maken.
Het lijkt wel of er steeds minder ambtenaren zijn die capabel genoeg zijn om dingen goed te laten functioneren en fouten te verhelpen. En de huurders die van IHS afhankelijk zijn, zijn de klos...]


Einde 3e LC-bericht. Commentaar tussen [].