HET SIMPLISME VAN HUURDERSVERENIGING DE BEWONERSRAAD
Over hoe 'tante Betje' eenvoud brengt in gecompliceerde zaken...


DATUM: 24/11/2002.

We schreven er al eerder over: Over Huurdersvereniging De Bewonersraad uit Drachten, die de laatste jaren ook een vestiging heeft in Leeuwarden en in Wolvega en vrolijk word je er niet van. Het begon enige jaren terug in Leeuwarden al verkeerd, toen ze op een achterbakse wijze probeerden samen met CHF (Corporatieholding Friesland) leden te werven. Zie daarvoor op onze website:

Artikel uit Leeuwarder Courant 24/11/2000 plus commentaar PEL:
"Fries huurdersbolwerk ontgint Leeuwarden"
http://home.wanadoo.nl/verpel/wonen/85.html

Ingezonden brief PEL in Leeuwarder Courant 26/11/2000 over ledenwerfmethoden HV De Bewonersraad
http://home.wanadoo.nl/verpel/wonen/84.html

Ingezonden brief van huurster in Leeuwarder Courant 11/12/2000:
"Ongevraagd lidmaatschap is te gek voor woorden"
http://home.wanadoo.nl/verpel/wonen/92.html

Ook hun voorlichting aan hun zogenaamde (N.b.: De 'negatieve optie' die ze gebruikten is niet rechtsgeldig!) leden was soms bezijden de waarheid.
Zie bv.: "Valse voorlichting HV De Bewonersraad over OZB-actie in Leeuwarden"
http://home.wanadoo.nl/verpel/wonen/107.html

Ze hebben ook een website www.debewonersraad.nl en daarop zijn o.a. knipselkranten te vinden met veel artikelen uit o.a. de Leeuwarder Courant, die zijn voorzien van een 1-regelig commentaar.
De artikelen betreffen veelal volkshuisvestingsonderwerpen, die m.i. wel erg simpel worden afgedaan met 1 regeltje. En wat voor one-liners...
Deze zijn het beste te typeren als 'tante betje' geleuter. Enige voorbeelden:

Zo is op hun website bv. een artikel te vinden uit de Leeuwarder Courant wat in de zomer van 2002 verscheen: "Corporatie wint in strijd om Rode Dorp" en het verhaal gaat over het PEL die bezwaar had gemaakt tegen het afgeven van een splitsingsvergunning aan Corporatieholding Friesland, een vergunning die het mogelijk maakte de laagbouwwoningen in het Rode Dorp als 'appartementen' te verkopen.
Zie: http://home/wanadoo.nl/verpel/wonen/315rdlc31-8.html

De diepgravende one-liner van HV De Bewonersraad die volledig recht doet aan deze complexe zaak die vergaande consequenties kan hebben voor veel nog geplande huurwoningen-verkopen van corporaties:
"Pel protesteert overal tegen!!"
Goed hè... Tja, als het ook over je subsidiegever gaat... Dan wordt tante Betje sjacharijnig...

De Bewonersraad probeerde onlangs studenten voor de kar te spannen door aan te kondigen dat er een Studentenplatform Wonen Leeuwarden in oprichting is.
Maar een artikel in de Leeuwarder Courant van enige maanden terug "Studenten huren amper bij corporatie" werd voorzien van de one-liner:

"In de Vrijheidswijk hebben eigenaar-bewoners bij HDB aangeklopt omdat ze last hebben van studenten."

Ik wist niet dat De Bewonersraad ook een club was voor eigenaren van woningen, als je jezelf huurdersvereniging noemt.
Zie voor het bewuste LC-bericht:
http://home.wanadoo.nl/verpel/wonen/317studhwbc.html

Natuurlijk mocht het PEL zich van De Bewonersraad helemaal niet inlaten met het Rode Dorp en de huurders waarschuwen tegen de appartementsconstructie. Dat recht hebben zij natuurlijk exclusief, zij het, dat ze daar alleen gebruik van maken als ze hun subsidiegever CHF niet in de wielen rijden...

Zo kwam de Leeuwarder Courant van 17/6/2002 bijvoorbeeld met het artikel:
"PEL: 'In Rode Dorp bedrieglijke verkoop'."
Zie: http://home.wanadoo.nl/verpel/wonen/274rd17l6c2.html

Hun one-liner bij dat bericht:
"Kopers kunnen toch zelf hun belangenafweging maken. Men kan ook blijven huren."

Huurders kunnen ook zelf hun belangenafweging maken: Waarom probeerde HV De Bewonersraad dan toch hen op slinkse wijze 'lid' te maken van hun club? En waarom geeft De Bewonersraad een blaadje uit? En waarom overlegt De Bewonersraad met CHF? Huurders kunnen toch zelf wel hun belangen afwegen?! Kortom: Waar kletsen jullie eigenlijk over?
Natuurlijk kunnen kopers zelf hun belangenafweging maken: Om hun te helpen dat nog beter zelf te kunnen doen vertelden we hen in het Rode Dorp wat we vonden van de CHF-constructie bij verkoop. De stelling:
"Men kan ook blijven huren", betekent in feite:
De huurders moeten slikken of stikken; ofwel ze moeten accepteren wat CHF hen voorkauwt, of ze moeten maar blijven huren.
Mooie huurdersclub zijn jullie: Waar waren JULLIE indertijd in het Rode Dorp?! Jullie hebben z.g. toch overal leden? Nee, nergens waren jullie natuurlijk, want ECHT ingaan tegen CHF zou betekenen dat je in de hand bijt die je voedt... En dat kost baantjes...

Om in stijl te blijven, ook maar een one-liner:
"Waarom pleuren jullie niet gewoon weer op naar jullie veenkolonie in Drachten? Wat moet Leeuwarden met dergelijke 'tante betje' clubs?"


secretariaat P.E.L.