SLOOP NEGEN HUIZEN LEIDT TOT RUZIE IN LEEUWARDER COALITIE

VEGELINBUURT SPEELBAL BIJ POLITIEKE TWISTEN

RAAD VERONTRUST OVER FINANCIËLE NOOD GEMEENTE

RAAD WIL MET VEGELIN OP VOLLE KRACHT VOORUIT

VEGELIN: VERWIJTEN OVER EN WEER


"Sloop negen huizen leidt tot ruzie in Leeuwarder coalitie/Vegelinbuurt speelbal bij politieke twisten" en: "Raad verontrust over financiële nood gemeente"
Uit de Leeuwarder Courant van dinsdag 19/11/2002 en:
"Raad wil met Vegelin op volle kracht vooruit"
Uit het Friesch Dagblad van dinsdag 19/11/2002 en:
"Vegelin: Verwijten over en weer"
Uit de Leeuwarder Courant van woensdag 20/11/2002


Op maandagavond 18/11/2002 vergaderde de gemeenteraad voor de zoveelste keer over de sloop- en nieuwbouwplannen voor de Vegelinbuurt en deze keer ging het vooral om het extra tekort op het plan van 8,25 miljoen euro.
Maar onverwacht liep de zaak in de soep door politieke spelletjes van de coalitiepartners CDA en VVD rond de nieuwste planvariant van de gemeente. Daarin zouden nl. 9 huizen meer blijven staan dan eerder in de bedoeling lag. Niet omdat B en W plotseling waren bekeerd tot meer renovatie en minder sloop, maar puur omdat renoveren goedkoper was dan sloop en nieuwbouw. Op dinsdagavond 19/11/2002 stond op de voorpagina van de Leeuwarder Courant:

SLOOP NEGEN HUIZEN LEIDT TOT RUZIE IN LEEUWARDER COALITIE

Van onze verslaggever

LEEUWARDEN - Een snelle aanpak van de stedelijke vernieuwing in de Leeuwarder Vegelinbuurt is gisteravond door de gemeenteraad onverwacht op losse schroeven gezet. Een gelegenheidspact van CDA, VVD en de vijf kleinste oppositiepartijen verwierp tot woede van de PvdA het stedenbouwkundig plan. Mede daardoor is er een nieuw gat van EUR 806.000 in de begroting. Zonder dekking daarvoor kan het werk in de buurt niet beginnen.
[Inderdaad een gelegenheidspact: CDA en VVD willen ook die 9 woningen slopen, maar de kleine oppositiepartijen willen juist veel minder slopen dan staat in het plan wat aan de orde was. Met name Stoker van de ChristenUnie en Dolstra van Leefbaar Leeuwarden willen dat het oorspronkelijke bewonersplan OOK doorgerekend wordt op tekorten.
Omdat in dat plan veel meer gerenoveerd wordt en veel minder gesloopt, verkleint dat plan het extra tekort van 8,25 miljoen euro m.i. aanzienlijk en ik zou het dan als College van B en W gezien de schaarse centen wel weten...
Bovendien is het bewonersplan of beter gezegd het oude SVK-plan m.i. helemaal niet slecht en kwalitatief m.i. zelfs beter dan het neerzetten van nieuwe smalle betonhokken van 5.10 meter breed...]

Het college had sloop van negen woningen aan de Achtste Vegelindwarsstraat en Achter de Hoven willen vermijden om EUR 449.000 te besparen.
[Hieraan is al te zien dat renoveren goedkoper is dan sloop plus nieuwbouw]
Een motie van CDA en VVD tegen die planaanpassing haalde het niet.
[Een motie die zij verdedigden met het 'lucht, licht en ruimte' verhaal; een loze gemeentekreet die helaas is overgenomen door de Bewonerswerkgroep Achter de Hoven/Vegelin. Ik zeg helaas, omdat dat LLR-gedoe door iedereen zo uitgelegd en misbruikt kan worden naar believen. CDA en VVD willen simpelweg zoveel mogelijk sloop en nieuwbouw en wilden, zoals uit het vervolg van het LC-verhaal blijkt, gewoon hun gram halen vanwege een eerder raadsbesluit over de Vegelin in juni 2001.]
Beide coalitiepartijen drukten vervolgens bij de stemming over het collegevoorstel hun zin toch door door mee te stemmen met vijf oppositiepartijen, die de geldverslindende aanpak van de buurt helemaal afwijzen. Alleen de PvdA, PAL/GroenLinks en de SP steunden het college.
[Van de SP vind ik dat vreemd: Kennelijk vindt de SP het plan niet te duur? Ik had me kunnen voorstellen dat de SP had gekozen voor de optie om het bewonersplan nog eens te laten doorrekenen.]
"Vuil spel", oordeelde PvdA-fractieleider Amerins Dikken over de tactische zet van de rechtse coalitiepartners.

Pagina 13:

Vegelinbuurt speelbal bij Leeuwarder twisten


VEGELINBUURT SPEELBAL BIJ POLITIEKE TWISTEN

Door Willem Bosma

LEEUWARDEN - De Leeuwarder Vegelinbuurt is gisteren onverhoeds toch weer object geworden van partijpolitieke twisten. CDA en VVD bleken nog niet vergeten hoe de PvdA vorig jaar juni klungelig optreden van toenmalig CDA-wethouder Bearn Bilker had benut om een aantal huizen van sloop uit te zonderen. Bilker, het CDA en de VVD hadden het gevoel dat ze er in waren geluisd.

Het was destijds uitgerekend Bilkers latere opvolger Roel Sluiter die de met stomheid geslagen verliezers van dat tumultueus geëindigde debat inwreef wat er was besloten. Deze openstaande rekening werd gisteren door CDA'er Thea Koster en VVD'er Wyb Feddema genadeloos vereffend.

Negen woningen, die eerst niet, toen weer wel en toen toch weer niet zouden worden gesloopt, gaan alsnog tegen de vlakte, tenzij de zaak opnieuw in de gemeenteraad komt. Sluiter en de PvdA werd een kool gestoofd tegen een bizarre achtergrond.
[Naar de betrokken bewoners toe, die daar nog wonen of in een eerder stadium hun huis al verkochten, kan dit in wezen helemaal niet. Er blijkt uit dat m.n. VVD en CDA ondanks hun eerdere geblaat over 'duidelijkheid voor de bewoners' daarin voor geen biet zijn geïnteresseerd, maar alleen in hun eigen politieke spelletjes over de hoofden van deze bewoners heen.
Als ik daar nog bewoner was, zou ik redeneren: "Het kan me niks meer schelen wat jullie nog besluiten: Ik werk nergens meer aan mee, noch sloop, noch renovatie."
Wil de Raad slopen: Ga maar naar de onteigeningsrechter. Wil de Raad renoveren: Zolang mijn huisje voldoet aan artikel 14 en 15 van de Woningwet kunnen jullie de pot op.]

Het stedelijke-vernieuwingsplan voor Achter de Hoven en de Vegelinbuurt begon met een tekort van EUR 8,75 miljoen. Onopgemerkt liep dat bedrag in anderhalf jaar op tot EUR 17 miljoen. De inmiddels weggestuurde projectleider bleek vrij ongecontroleerd veel te optimistische berichten naar het college gestuurd te hebben.

De gemeenteraad wijdde gisteravond bittere woorden aan de kostenexplosie, hoewel alleen de kleine oppositiepartijen daar consequenties aan wilden verbinden. Het extra geld moet voorlopig uit de algemene reserve komen, die hierdoor volgens CDA-wethouder Gerrit Krol (financiën) een kritisch laag niveau bereikt.
[De ooit vastgestelde minimumgrens voor de Algemene Reserve is 7 miljoen euro en de 8,25 miljoen extra tekort wordt eerst gedeeltelijk (5,6 miljoen euro) uit de Algemene Reserve gehaald en later als (ALS dus...) er ISV-II geld binnenkomt wordt dat geld daar weer uit gehaald en teruggelegd in de Algemene Reserve, als ik het soms warrige debat goed heb begrepen. Dat ISV-II geld zou dan omstreeks 2005 binnen moeten komen, maar of dat binnenkomt en zo ja, hoeveel, is geheel afhankelijk van de vraag hoe het er dan politiek voorstaat in Den Haag.]

Dat weerhield CDA en VVD - gewoonlijk erg op de penning - er echter niet van een door het college bepleite kostenbesparing van een half miljoen euro af te schieten. Het motief, dat de wijk anders de beloofde "licht, lucht en ruimte" zou ontberen, klonk de PvdA'ers vals in de oren.
[En dat LLR-argument IS m.i. ook vals: Alsof die negen huizen daar veel voor uitmaken. Bovendien: Als je sloopt en daarna op die plaatsen toch weer nieuwbouw neerzet, is die ruimte immers ook weer weg. En de neiging zal groot zijn om op die grond ook te bouwen, juist vanwege het extra tekort, geschapen door diezelfde CDA en VVD... M.a.w.: Bullshit, dat LLR-argument.]

Wethouder Sluiter wil vaart maken met de aanpak van de Vegelinbuurt, maar hij kijkt nu tegen een nieuw tekort aan van meer dan EUR 800.000. De kleine oppositiepartijen lieten zich de impasse goed smaken.
[Die kun je het niet kwalijk nemen: Als je van meet af aan tegen massale sloop bent geweest, dan ben je dat nu nog, als je consequent bent en dan stem je simpelweg tegen het nieuwste B en W verhaal.]

CDA en VVD verkneukelden zich om de argeloosheid van de de PvdA. De boosheid van de sociaal-democraten werd weggewuifd:
"Jullie hadden het kunnen weten".
De bewoners van de Achtste Vegelindwarsstraat 18 tot en met 26 en Achter de Hoven 199 tot en met 203 blijven voorshands in het ongewisse over het voortbestaan van hun huizen.


Einde 1e LC-bericht. Commentaar tussen [].

Ook wethouder Krol van financiën kwam op die maandagavond in de Raad nog even aan het woord, uiteraard over de centen. Toch begrijp ik wethouder Krol niet: Hij had als bewaker van de centen kunnen zeggen in het College:
"Puur om de centen vind ik dat voor de Vegelin een goedkoper alternatief moet worden gezocht, want dit is een te grote aanslag op de gemeentekas voor zo'n kleine wijk. We moeten de komende jaren nog meer doen dan alleen de Vegelin..."
Uit de Leeuwarder Courant van dinsdag 19/11/2002:

Raad verontrust over financiële nood gemeente

LEEUWARDEN - De Leeuwarder politiek maakt zich zorgen over de financiële reserve van de gemeente, die gisteravond door de extreme kosten van de Vegelinbuurt is gehalveerd.
"We moeten onze ambities bijstellen", waarschuwde wethouder Krol (financiën).
Hij stuurt nog deze maand een accountantsrapport over de actuele risico's op nieuwe tegenvallers.
[In feite de omgekeerde wereld: Eerst doet een raadsmeerderheid een greep in de Algemene Reserve en daarna komt een accountantsrapport, als de reserve al is gehalveerd... Men had daar eerst op moeten wachten alvorens te besluiten een greep in de 'stadsnoodreserve' te doen...]

Wethouder Roel Sluiter moet binnen drie maanden rapporteren over de financiering van het opknappen van de Vrijheidswijk. Een raadsmeerderheid beoordeelt de dekking van deze miljoenenklus als "boterzacht". Sluiter liet zijn oordeel in het midden en beloofde een onderzoek.
[Dat zou dus best eens het volgende financiële fiasco kunnen worden...
Maar dan nog maar eens een greep in de Algemene Reserve?! Dan is die ook zowat op... Maar wellicht interesseert B en W dit allemaal weinig: Als de Mariniersespel eerst maar plat ligt... Of er nieuw wordt gebouwd? Maakt niet uit; als het nu niet lukt, dan wellicht later wel als het economisch weer beter gaat: Dan komt er wel weer eens een projectontwikkelaar langs... Soms denk ik wel eens dat dit de echte gedachtengang is van het College terwijl ik terugdenk aan de al in 1988 gesloopte S8-flat aan de Meenthe, waar nu nog steeds een grasveldje ligt...]

De raad besloot gisteravond tegen de zin van het college het subsidiebudget voor woningverbetering in de Vegelinbuurt te vehogen van EUR 1,75 naar EUR 2,1 miljoen, zonder daar financiële ruimte voor de scheppen. Wethouder Sluiter: "Zo kan het niet. Als de raad dingen wil waarvoor geen krediet is, kan het college ze niet uitvoeren."
[Typisch: Nu wel gemopper, maar niet als CDA plus VVD een extra gat van EUR 806.000 schieten in de begroting door te vinden dat de eerder genoemde 9 woningen toch ook plat moeten... Nu ja, slopen is o.k., goed renoveren niet: Het simplisme van een wethouder... De PvdA-motie van Jan van Olffen over het renovatiebudget, die hij vooral indiende i.v.m. de funderingsproblemen van een aantal woningen in de Bernardus Bumastraat, was m.i. wel terecht:
Funderingsproblemen kun je een eigenaar meestal niet aanrekenen en ook als je je huis goed onderhoudt kan het je toch overkomen: Een ramp in feite. De motie betekent dat het budget 350.000 euro hoger wordt. De dekking? Veel meer renoveren in de Vegelinbuurt en veel minder slopen! Zoals bleek uit het verhaal over de negen woningen: Ze niet slopen had al EUR 806.000 bespaard minus de renovatiekosten...]


Einde 2e LC-bericht. Commentaar tussen [].

Volledigheidshalve volgt hieronder ook het bericht over de raadsvergadering uit het Friesch Dagblad van dinsdag 19/11/2002:

dinsdag, 19 november 2002, Regio

RAAD WIL MET VEGELIN OP VOLLE KRACHT VOORUIT

Leeuwarden - De gemeente Leeuwarden kan opnieuw een financieel debacle aan haar lange rijtje toevoegen: Achter de Hoven/Vegelin. Totale kosten deze keer: twintig miljoen euro.
Gisteravond besloot de gemeenteraad in meerderheid door te gaan met de sloop, herbouw en renovatie van de wijk die begin vorige eeuw werd gebouwd. Waar het geld vandaan komt, is nog niet duidelijk. De raad wil onder leiding van wethouder Sluiter met volle kracht vooruit. Men wil de bewoners die nog over zijn niet langer in de stress laten zitten.

Sluiter: "Het heeft geen zin om treurend door te gaan."
Met de plannen tot opknappen van de Leeuwarder wijk Achter de Hoven/Vegelin ging eigenlijk alles mis wat maar mis kon gaan. Prognoses waren te optimistisch gesteld, de kosten vielen hoger uit en bewoners lieten overduidelijk weten dat er met hen niet kon worden gesold. De gemeente Leeuwarden heeft de aftakeling van de eens zo coherente buurt te lang voort laten woekeren. De huisjes van de acht Vegelinstraten (rug aan rug zonder luxe voorzieningen) vielen daardoor ten prooi aan huisjesmelkers die baat hadden bij een snelle doorstroom van voornamelijk studenten. Het sleutelgeld leverde hen soms meer op dan huur. Het kwam het leefgenot van de oorspronkelijke bewoners niet ten goede. Zij zagen in twintig jaar tijd de buurt verloederen. De raadsleden sloten hun ogen. De raad aanvaardde het debacle gisteravond over het algemeen als een collectieve schuld. Natuurlijk hadden voorgaande wethouders de teugels niet strak genoeg in handen gehad en werden de adviezen van vele duurbetaalde adviseurs te gretig omarmd, maar men zat er bij en keek er naar. Gisteravond stonden de neuzen voor het hoofddoel in dezelfde richting: doorgaan en wat het moet kosten moet het maar kosten. Waar het geld vandaan komt, of uit de algemene middelen, of via de rijkssubsidie ISV-2, is een zorg van andere orde.
De bewoners met de smalle beurs mogen niet meer de dupe worden dan ze nu al zijn. Volgens raadslid T. Koster (CDA) heeft de gemeente de morele plicht om de zaak af te maken. W. Feddema (VVD) vond de aansturing "zwaar onvoldoende". Hij uitte scherpe kritiek op de ingehuurde kennis van adviesbureaus.
J. van Olffen (PvdA) vond dat de kamerverhuur nu nog strenger tegengegaan moet worden dan de verordeningen die er nu al zijn mogelijk maken. A. Stoker (ChristenUnie) vond dat het oorspronkelijke alternatief dat met de bewoners was ontwikkeld weer uit de kast gehaald moest worden.
T. Uiterwijk Winkel (PAL/GroenLinks) vroeg zich af wie op dit moment nog het totaaloverzicht heeft van de maatregelen die binnen de algehele stedelijke vernieuwing genomen dienen te worden. Algemeen werd gevreesd dat andere bouwprojecten ook zullen lijden door de ontstane situatie met Achter de Hoven/Vegelin. Na stemming over negen moties bleef het verhaal van wethouder Sluiter voor het belangrijkste deel overeind: met volle kracht vooruit. Het extra geld (5,9 miljoen euro) komt eerst uit de algemene middelen (of uit de reserve die hiermee onder het kritieke punt van zeven miljoen euro daalt) en mogelijk uit rijksmiddelen. Voor wat dit laatste betrof had wethouder Sluiter goede hoop dat de kosten op dit grotere collectief afgewenteld konden worden. De wethouder sloot overigens niet uit, hij had er al eerder voor gewaarschuwd, dat er nieuwe tegenvallers volgen.


Einde FD-bericht.

Commentaar: Opvallend, de tegenstelling qua berichtgeving tussen LC en FD. Als zoals de LC stelt, de nieuwste planvariant is weggestemd, geldt m.i. formeel nog steeds de voorlaatste planvariant omdat dat besluit over hoe de wijk moet worden, niet werd vervangen door een ander besluit. M.a.w.: Die negen woningen aan Achtste Vegelindwarsstraat en Achter de Hoven (ik meen resp. 6 plus 3 huizen) gaan formeel gesproken nog steeds plat, tenzij B en W voor deze huizen alsnog afzonderlijk met een nieuw raadsvoorstel komen, al was het maar in verband met de extra kosten van EUR 806.000 die met hun sloop ontstaan. Van Olffen (PvdA) wilde kamerverhuur nog stenger tegengaan dan mogelijk is met de bestaande verordeningen: Als je in een bepaald gebied geen nieuwe kamerverhuur wilt, kan dat m.i. gewoon met behulp van de bestaande verordening: Je geeft voor een bepaald gebied gewoon geen 'omzettingsvergunning' meer af, omdat je het volkshuisvestingsbelang gaat afwegen tegen het belang van de verhuurder. Die afweging kan uitvallen in het nadeel van de verhuurder als er bv. al in een buurt veel huizen zijn omgezet van zelfstandige in onzelfstandige woonruimte.
Men kan dit zelf wat bekijken aan de hand van de "Lijst van geregistreerde kamerverhuurpanden in Leeuwarden" op onze website. In het gebied Achter de Hoven/Vegelin zijn m.i. al vrij veel kamerpanden. M.i. blijft het beste middel om te voorzien in de kamernood: Verbouw door woningcorporaties van leegstaande oudere (kantoor)gebouwen. Zoals het nu staat zou er wel eens een huursubsidievoorstel van GroenLinks voor kamers door de Tweede Kamer kunnen worden aangenomen, geldend voor kamers die door woningcorporaties verhuurd worden. Omdat er zowat subsidieloos verbouwd moet worden, maakt dit de kamers in zo'n pand erg duur en daardoor waren de corporaties terughoudend: Een te dure kamer blijft leeg staan. Met wat huursubsidie erbij is de prijs wellicht wat terug te drukken tot een voor studenten betaalbaar niveau. Zodra dat gelukt is, is het scenario uit de 80-er jaren weer te gebruiken: De corporaties hier, m.n. Patrimonium, hebben toen diverse oudere panden verbouwd tot studentenhuisvesting en daar hebben we nu nog steeds iets aan, want ze zitten vol.
In dit verband is gunstig, dat de leegstand van oudere kantoorpanden oploopt en de beleggers willen daar dan wel van af. Moesten we eind 70-er jaren nog een pleidooi houden voor hergebruik van gebouwen: Dat zou nu toch niet meer nodig moeten zijn...

Het Raadsdebat op maandag 18/11/2002 had zoals viel te verwachten, nog wel enige nasleep. Uit de Leeuwarder Courant van woensdag 20/11/2002:

VEGELIN: VERWIJTEN OVER EN WEER

LEEUWARDEN - De Leeuwarder gemeentepolitiek kibbelt nog druk na over de nieuwe onzekerheid die maandag is ontstaan rond sloop en renovatie in de Vegelinbuurt. PvdA-wethouder Roel sluiter weigert negen huizen te slopen, die volgens het geldende stedebouwkundig plan wel tegen de vlakte zouden moeten. Sluiter geeft als reden op dat de raad voor het slopen geen financiële dekking heeft geboden. Hij wordt daarin gesteund door de rest van het college.
[Er werd inderdaad door de Raad geen financiële dekking aangegeven. Twistpunt is nu of dat in dit geval moest of niet. Prachtig dat duale stelsel: Wie zorgt voor financiële dekking? De Raad of B en W?]

CDA en VVD vinden Sluiters standpunt onhoudbaar. "De raad heeft anders beslist en Sluiter moet gewoon even door de zure appel heenbijten", zegt CDA-woordvoerder Thea Koster. De sloop van de negen panden is volgens haar geen "door de raad aangedragen vermeerdere sloop" - zoals Sluiter het omschrijft - maar een uitvloeisel van een raadsbesluit dat al in juni vorig jaar is genomen op voorstel van Sluiters voorganger Bearn Bilker (CDA).
[Dit is gewoon onwaar: Het Raadsbesluit van 11/6/2001 hield o.a. in:
Er mochten 25 huizen MEER blijven staan dan eerst de bedoeling was: Zes woningen meer aan de Achtste Vegelindwarsstraat en 19 woningen aan de Van Sytzamastraat. Dat was gewoon HARD: Op dat punt helpt het VVD plus CDA niet een steek om het Raadsbesluit van 21/6/2001 overeind te houden... M.i. was sloop van een stukje noordwand van Achter de Hoven wat multi-interpretabel, omdat Bilker datgene wat toen 'motie 1' heette royaal ging uitleggen...
Foutje, bedankt, redeneerde de PvdA toen, die daar "in de bocht" liever niet wilde slopen.
Kortom: CDA en VVD kunnen nu wel nemen dat B en W gewoon die 6 huizen aan de Achtste Vegelindwarsstraat kunnen slopen op basis van het Raadsbesluit van 21/6/2001, maar dat hebben ze m.i. mis.
Zie ook serie LC-berichten rond die raadsvergadering die we toen samenvatten onder de kop: "Raad beslist over Vegelinbuurt, maar toch weer niet helemaal..."]

VVD-fractieleider Tom van Mourik komt tot dezelfde slotsom: "De raad heeft niet bij motie om deze sloop gevraagd. Het college heeft voorgesteld een al genomen raadsbesluit tot sloop terug te draaien en dat voorstel heeft het niet gehaald. Het college moet nu zelf dekking zoeken voor de uitvoering van het oorspronkelijke stedebouwkundige plan."
[Zelfde commentaar als op mening CDA-woordvoerder Thea Koster. Ik voeg daar aan toe: Gezien het feit dat die 6 extra huizen in de Achtste Vegelindwarsstraat al bleven staan, is het ook vreemd of dom van B en W om die in hun laatste voorstel qua kostenplaatje als bezuiniging op te voeren. Het kan echter ook best zijn, dat het feit dat die huizen bleven staan bij Raadsbesluit van 11/6/2001 doodgewoon nog niet was verwerkt in de doorrekeningen van de kosten... Kortom: Om die 6 huizen nu in de laatste planvariant als nieuw stukje besluit te presenteren was m.i. fout van B en W:
Op DAT punt was er m.i. al besloten: Deze 6 huizen blijven staan.]

Wethouder Sluiter legt de schuld van de onzekerheid bij de raadsmeerderheid die hem de voet heeft dwarsgezet.
"Iedereen lag maandag te jammeren dat er zo lang onduidelijkheid heerste en dat het maar duurder en duurder werd. Het college wilde hier een eind aan maken, maar hun stemgedrag heeft er op dit punt toch weer een donkergrijze pap van gemaakt zonder dekking te geven voor bijna negen ton euro's aan extra wensen."
[Dit klopt niet: "Haastige spoed is zelden goed en het is dure spoed" zei Stoker van de ChristenUnie met zoveel woorden nadat het juist wethouder Sluiter was die plotseling veel haast had gekregen en het vertikte om ook, al was het maar vanwege het enorme financiële tekort, ook het oorspronkelijke bewonersplan te laten doorrekenen.]

Sietske Inberg van D66 vindt net als de FNP, Leefbaar Leeuwarden en de ChristenUnie dat de Vegelinkwestie snel opnieuw in de gemeenteraad moet komen.
[M.i. is dit inderdaad het beste wat je nog kunt doen.]
Als Sluiter dan belooft dat er geen nieuwe financiële tegenvallers zullen zijn, zijn deze vier kleine partijen bereid in te stemmen met verminderde sloop.
[Al eerder wilde Sluiter die belofte niet doen en zei: "Ik zal wel gek zijn om dat te doen." en vanuit zijn positie geredeneerd is dat wel begrijpelijk. M.i. kan men beter stellen:
Sluiter hoeft niks te beloven als nog een aantal EXTRA woningen laat staan en dus niet sloopt maar renoveert.
Voordeel voor Sluiter is: Lagere kosten; tekort wat lager en minder risico dat hij toch over de begroting gaat. Voordeel voor deze partijen: Er wordt tenminste nog iets binnengehaald van wat zij wilden: Minder sloop maar meer renovatie. Voordeel voor bewoners: Meer bewoners kunnen in de buurt blijven wonen.]

Alle tien fractievoorzitters buigen zich vanavond in het raadspresidium over de kwestie.


Einde 3e LC-bericht. Commentaar tussen [].

Overige relevante link: "PvdA stemt toch in met sloop Achter de Hoven" (LC. wo. 11/7/2001)