LEEUWARDEN - De Centrale Registratie Woningzoekenden Leeuwarden schrijft in het krantje voor woningzoekenden "WoonWijzer" nr. 12 van 8-6-2000 o.a.:


Naast woonkeuzebon nu ook telefoonlijn

Citaat: "Jarenlang was de woonkeuzebon een vaste manier. Iedereen kende de WoonWijzer en de woonkeuzebon bleek jarenlang goed te functioneren."
[Wat heet goed? Zo 'mocht' men de bon niet aangetekend versturen, men mocht de bon niet zelf inleveren bij de Centrale Registratie, de bon 'moest' in een open envelop en dat soort flauwekul. Zo kon er nog eens een bon 'zoek' raken nietwaar? En als je aan de hand van de gepubliceerde toewijzingslijst tot de conclusie kwam dat jij eigenlijk volgens de regels die woning had moeten hebben, ontbrak je elk bewijs om aan te tonen dat je je bon wel degelijk had verzonden of had afgegeven...]

Citaat: "Dat veranderde toen er steeds meer en vaker klachten kwamen over Woonwijzers die te laat bezorgd werden. Mensen hadden dan nog nauwelijks tijd om te reageren en bovendien: wie garandeerde dat die woonkeuzebon wel op tijd bij CRW zou arriveren?
De PTT neemt het probleem wel serieus, maar heeft te kampen met de eigen veranderingen. Door het verdwijnen van Leeuwarden als expeditieknooppunt, moet de post nu eerst naar Zwolle, daar worden overgeladen en dan weer terug naar Leeuwarden. De kans op te laat bezorgen en kwijt raken, is dan ook veel groter."

[Een aannemelijke verklaring, ware het niet dat dit verhaal weer typerend is voor de manier hoe zij tegen woningzoekenden aankijken: Elke smoes kan hen worden wijsgemaakt. WANT: HET BLAD WOONWIJZER WORDT HELEMAAL NIET BEZORGD DOOR PTT-POST MAAR DOOR DE FRIESLAND POST; EEN PARTICULIERE BEZORGDIENST VOOR STADS- EN STREEKPOST...
En dat weet de schrijver van het artikel in WoonWijzer niet?! Ammehoela.
Al een aantal jaren geleden heeft het P.E.L. via een brief de CRW gewezen op de klachten over de slechte en late bezorging door de 'Friesland Post'.
Uiteraard werd van de CRW nimmer meer iets vernomen. Dat is de arrogantie van de macht en elementaire onbeschoftheid om per definitie nooit ergens op in te gaan.]

Citaat: "Kon de procedure niet veranderd worden, zodat woningzoekenden de bonnen gewoon aan de balie van de corporaties of via de fax zouden inleveren?
In de praktijk gebeurt dit natuurlijk al wel eens, bijvoorbeeld aan de balie van Nieuw Wonen Friesland en aan de Marshallweg 9 waar CRW kantoor houdt.
Nadeel is echter dat mensen buiten Leeuwarden zonder fax dan benadeeld zouden worden. Ook het verlengen van de reactietermijn bood geen oplossing.
Als mensen langer de tijd krijgen om te reageren, duurt het ook weer langer voordat een woning wordt toegewezen en voordat je daarvan bericht krijgt. En leegstaande woningen zijn de corporaties een doorn in het oog, maar de woningzoekende ook!"

[De balie van Nieuw Wonen Friesland zit tegenwoordig ook aan de Marshallweg 9. Het gaat dus om hetzelfde adres. Handig voor die corporatie dat zij de CRW daar hebben. Na een enorme rel jaren geleden waarbij de computer van de CRW die toen nog bij het Gemeentelijk Woningbedrijf stond op een neutraal punt werd neergezet, zijn we weer terug bij 'af'.
De rel bestond er toen uit dat inschrijfformulieren van woningzoekenden van 'Beter Wonen' die ter verwerking bij de CRW waren aangeleverd, daar waren veranderd... Er was in gekrast en gestreept, zodat het aannemelijk was dat de gegevens vanaf die formulieren onjuist in het systeem waren ingevoerd.
Ondergetekende heeft toen afschriften hiervan zelf onder ogen gehad bij BWL, die witheet was over dat geknoei.
Dat bonnen niet overal bij elke balie van de deelnemende WBC's ingeleverd kunnen worden, is te begrijpen: Dan ligt overal wat, terwijl de bonnen centraal verwerkt moeten worden. Maar het adres van de CRW officieel openstellen voor de mogelijkheid om de bonnen ook daar te mogen inleveren zou toch moeten kunnen.
Verder had men uiteraard Friesland Post moeten afdanken en toch moeten gaan bezorgen via PTT-Post, maar uiteraard is dat duurder qua porto...
En dat een verlenging van de reactietermijn nu zoveel extra leegstandsderving oplevert, lijkt me wat gezocht. Op deze manier komen de bonnen van diverse mensen ook niet op tijd aan en doen dan niet mee...
De reactietermijn precies 1 dag langer maken, kan al veel uitmaken. En voor wat betreft het inleveren aan de balie of het sturen per fax: Het is grote onzin dat daardoor mensen zonder fax of mensen buiten de stad daardoor benadeeld zouden worden. Dat is een typische 'gogen' redenering ofwel kromme logica.
Omdat WIJ reageertermijn niet 1 dag langer willen maken zouden bonnen via balie of fax het 'halen' en bonnen via PTT-Post ingestuurd, niet. En DUS... enz.
Met een iets langere reageertermijn en een betere bezorging van het blad, halen allen de inlever-deadline; per post, per fax of via de balie...]

Maar de CRW heeft er nu wat op gevonden: Een heus 'voice-respons systeem'.
Citaat: "Voice-respons is een mooi woord voor een telefonische service lijn. In plaats van een telefoniste, krijg je een computerbandje te horen. De computer vraagt als eerste om het registratienummer van degene die belt.
[Dat is het inschrijfnummer dat je krijgt na inschrijving en betaling van het inschrijfgeld bij de CRW.]
Als dat is ingetoetst, kan de beller het advertentienummer invoeren van de woning waarvoor hij in aanmerking wil komen. De computer registreert de keuze, herhaalt de ingetoetste nummers en als alles goed is, hoeft u alleen maar op 'ja' te drukken om de gegevens definitief in te voeren."
[Dat klinkt dus heel mooi. Echter: het telefoonnummer kost ¦0,75 per minuut en dat wordt er niet bij verteld.
Positief is echter, dat het keuze-menu ook werkt via een oud toestel met draaischijf. Veel voice-respons systemen kunnen dat niet aan, zodat bezitters van een oud toestel er dan niets aan hebben. Vooral erg hinderlijk als bepaalde diensten alleen nog maar via een voice-respons systeem zijn te benaderen, wat erg 'in' schijnt te zijn....]

Citaat: "De woensdag hierna, vanaf 12.00 uur, kunt u dezelfde computer weer bellen. Dan kunt u navragen op welke plaats uw reactie is geëindigd.
Hoewel aan die tussentijdse uitslag geen rechten kunnen worden ontleend, kun je wel goed bijhouden hoe hoog je scoort en of je al in de buurt komt."

[In feite een dom loterij-systeem: Je kunt niet bepalen 'of je al in de buurt komt': De lijst die ontstaat ontstaat op basis van de toevallig ingestuurde bonnen. Over 14 dagen als men weer bonnen kan insturen, ontstaat weer een heel andere rangorde op basis van DIE ingestuurde bonnen. Dat hoeven helemaal niet dezelfde mensen te zijn. De rangorde is formeel: Voor starters: De bon van iemand die het langst is ingeschreven komt nummer 1.
Voor doorstromers: Degene met de langste woonduur in zijn/haar huidige woning komt bovenaan.
Je kunt echter helemaal niet nagaan hoe lang iemand stond ingeschreven die bovenaan stond of hoe lang zijn woonduur was. Dat is toch belangrijk om te weten hoever je er deze ronde 'naast' zat. Nee, je kunt alleen je eigen plaats in de rangorde aan de weet komen ALS je een bon instuurde.
Het zou ook handig zijn te weten hoe het zat met inschrijftijd of woonduur bij een woningtoewijzing voor een bepaalde woning als je nog geen bon instuurde. Per slot weet de computer de registratienummers van alle ingeschreven woningzoekenden en kan dus herkennen of je ingeschreven staat of niet. Door een tijdje zo woningen te volgen in een bepaalde prijsklasse, krijg je op den duur wat een beeld van de wachttijden. Uiteraard kan dit wel aan de hand van de toewijzingslijsten in het papieren krantje. Overigens zou het niet verkeerd zijn als men ging werken bij de CRW aan het opzetten van een eigen website waar men ook een woonkeuzebon zou kunnen invullen, de toewijzingslijsten bekijken, het actuele woningaanbod (ook in de vrije sector) enz.
Ook het downloaden van een inschrijfformulier of het on-line invullen en versturen zou dan mogelijk zijn. Probleem bij dat laatste is echter wel, dat de CRW een bewijs wil van iemands inschrijving bij het GBA. (Bevolkingsregister)
Tenslotte: Voor de ingeschreven woningzoekenden bij de leeuwarder corporaties die eens willen gokken: Het telefoonnummer van de CRW voice-respons is 0900-2024045.]

Einde gedeelten van bericht uit blad WoonWijzer. Commentaar tussen [].