HERSTRUCTURERING BEPERKEN TOT VIJFTIG PROBLEEMWIJKEN
STADSVERNIEUWING IN BEPERKT AANTAL WIJKEN


Van website gehaald van blad 'Liwwadders':
'Herstructurering beperken tot vijftig probleemwijken' Bron: Staatscourant 12/11/2002 met aanvulling door blad "Liwwadders"
Plus: 'Stadsvernieuwing in beperkt aantal wijken'.
Uit de Leeuwarder Courant van dinsdag 12/11/2002.

Niet alleen plaatselijk, maar ook landelijk wemelt het van de adviesraden, waaronder de VROM-Raad, die het ministerie van volkshuisvesting moet adviseren over hun beleid. Het blad 'Liwwadders' van 12/11/2002 viste het volgende uit de Staatscourant en voegde de laatste alinea er m.i. zelf aan toe, omdat ik me niet kan voorstellen dat de Staatscourant specifiek in dit verband over Leeuwarden gaat schrijven:

'Herstructurering beperken tot vijftig probleemwijken'

Het Rijk moet circa vijftig oude stadswijken uitkiezen die met voorrang worden geherstructureerd. Voor de bekostiging moet een fonds worden opgericht waaraan alle corporaties in Nederland dienen bij te dragen. Dat stelt de VROM-raad in het advies 'Haasten en onthaasten in de stedelijke herstructurering'.
[Daar zullen de corporaties blij mee zijn...]

Honderden oude stadswijken in Nederland, waaronder een aantal in Leeuwarden, staan momenteel op de nominatie voor herstructurering. Het Rijk wil dat hier met grote spoed wordt gesloopt en gebouwd. De VROM-raad wijst er echter op dat 'niet alles tegelijk kan en moet'. De raad pleit voor het aanwijzen van een stuk of vijftig prioriteitswijken, en stelt voor om een Investerings Maatschappij Stedelijke Vernieuwing op te richten die wordt gefinancierd door de rijksoverheid en het totaal aan woningcorporaties.

Voor de gemeente Leeuwarden kan de stellingname van de VROM-Raad nadelig uitpakken. Bij de stedelijke vernieuwing van de wijk Achter de Hoven/Vegelinbuurt is inmiddels een tekort van ongeveer 20 miljoen euro ontstaan. Een deel van deze tekorten wil het college dekken uit gelden voor herstructurering die het Rijk nog moet vaststellen en toekennen.
De gemeenteraad gaf vorige week tijdens een commissievergadering aan deze manier van dekking riskant en onwenselijk te vinden. Met de nieuwe doelstelling van de VROM-Raad lijkt het inderdaad nog maar de vraag of Leeuwarden in de nabije toekomst wel kan beschikken over voldoende financiën voor stedelijke vernieuwing.

Bron: Staatscourant

Datum: Dinsdag, 12 november 2002


Einde bericht uit blad 'Liwwadders'. Commentaar tussen [].

De Leeuwarder Courant van dinsdag 12/11/2002 berichtte over het advies van de VROM-Raad het volgende:

'Stadsvernieuwing in beperkt aantal wijken'

DEN HAAG (ANP) - Het rijk moet prioriteiten gaan stellen voor de herinrichting van steden. Alleen maar de nadruk leggen op de snelheid en de omvang van de renovatie heeft geen zin. Het is beter te kiezen voor vijftig wijken en daar veel geld en energie in te steken.
[Waarom juist 50 wijken en geen 40 of 60? En die prioriteiten? Raken ook bij het rijk de centen wat op? In dat soort situaties begint vaak het geroep om 'prioriteiten'...]

Dat heeft de VROM-raad gisteren aan minister Henk Kamp (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu) geadviseerd.
Ook ziet de raad liever dat er meer goedkoop wordt gebouwd om de doorstroming te bevorderen. De nieuwbouw is nu te eenzijdig gericht op dure koopwoningen.
[Ja, goedkoop bouwen: Dat is heel mooi, maar hoe doe je dat? Onontkoombaar is het dan om op een of andere manier weer objectsubsidie op nieuwbouwhuizen te geven, anders wordt dat goedkoop bouwen niks. Maar goedkopere nieuwbouw koophuizen dan? M.i. wordt dat ook qua bouwkundige kwaliteit niks, als je ook daar niet een soort objectsubsidie bijlegt, of de Wet Bevordering Eigen Woningbezit fors verbetert, zodat men meer koopsubsidie krijgt, of de hypotheekrenteaftrek voor lagerbetaalden verhoogt, bv. tot 42 procent, zoals sommige voorstellen nu luiden binnen de PvdA t.b.v. hun congres. Maar wat en hoe je het ook doet, het kost extra geld en dat er bij leggen op een of andere wijze zie ik nu net niet gebeuren in deze tijd van economische teruggang.]

Het rijk moet onderscheid maken tussen wijken die hard aan vernieuwing toe zijn en wijken die wel kunnen wachten, vindt de raad. Nu nog ligt de nadruk te veel op het tempo en het aantal woningen, blijkt uit het advies.
[Het is dom om wijken die nu nog redelijk zijn, te laten verkrotten en eerst de sociale problemen huizenhoog te laten oplopen, alvorens in actie te komen. Dom en duur... Het is m.i. slimmer in dat soort wijken bouwkundig nu meteen bouwkundig wat minder drastisch te werken maar wat meer geld te schuiven naar preventief sociaal beheer, zodat deze wijkn niet afglijden naar 'wijken die hard aan vernieuwing toe zijn'.]

De oprichting van een speciale investeringsmaatschappij moet de herinrichting stimuleren. De raad heeft daarbij voor ogen dat zowel rijk als woningcorporaties meedoen. De corporaties kunnen geld in het eigen woningbezit steken of aandelen kopen in de investeringsmaatschappij.

Het kabinet heeft al afgesproken dat het zich wil concentreren op veertig tot zestig wijken waar de problemen het grootst zijn. Voor het overige vindt het dat vooral gemeenten en provincies zich hierover moeten gaan buigen.
[Dat wordt dus weer een mooi gevecht tussen de vier grote steden, de club van middelgrote steden en VROM over welke wijken er het treurigste bijstaan... Uiteraard vindt elke stad dat nu juist een of meer van haar wijken het hardst geld nodig heeft. Kunnen B en W van Leeuwarden tegen grof geld maar weer een prachtig rapport opstellen voor het lobbywerk in Den Haag...]


Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].