LEEUWARDEN PAKT KAMERNOOD AAN


GEMEENTE WIL VERHUUR KAMERS VERRUIMEN


Uit de Leeuwarder Courant van woensdag 6/11/2002.


De kamernood onder met name studenten is hoog opgelopen in Leeuwarden en de gemeente voelt zich daarom gedwongen om daar iets aan te gaan doen. Van de voorpagina van de Leeuwarder Courant van woensdag 6/11/2002 met het vervolg op bladzijde 17:

LEEUWARDEN PAKT KAMERNOOD AAN

LEEUWARDEN - De kamernood in Leeuwarden is zo hoog dat het stadsbestuur een soepeler verhuurregime overweegt. Studenten wachten nu gemiddeld vijftien maanden op een onderkomen. Een paar jaar geleden beperkte de gemeente het gebied waar kamers mogen worden verhuurd. Dit zal nu waarschijnlijk weer worden vergroot.
[M.i. wees de gemeente toen gebieden/wijken aan waar niet meer kamerpanden mochten verschijnen dan er daar al waren. Als e.e.a. nu betekent dat in die gebieden weer nieuwe, extra kamerpanden mogen verschijnen, lijkt dat niet verstandig. Er waren indertijd twee redenen voor de 'kamerpandenstop' in bepaalde wijken: De eerste reden, d.w.z. de reden die aanvankelijk werd aangevoerd, betrof een sociale reden:
Studenten waren niet 'betrokken' bij de buurt bla, bla enz. Die reden hebben wij indertijd van de hand gewezen. Later zag je in de gemeentelijke stukken een koerswijziging en verscheen de tweede reden:
Een belangenafweging tussen het volkshuisvestingsbelang en het individuele belang van de verhuurder.
Een kamerpandje meer in een wijk, betekent nl. automatisch een kooppand, in veelal de goedkopere prijsklasse, minder of een zelfstandige huurwoning minder. In die laatste twee 'marktsegmenten' zit het momenteel ook niet echt lekker:
Gebrek aan goedkopere huurwoningen en een opwaartse druk op de prijzen van de goedkopere koophuisjes, die voor starters op d woningmarkt ook bruikbaar zijn.
Op grond van dit argument lijkt een kamerstop voor bepaalde wijken niet onredelijk.
Om nu toch het nodige te doen aan de kamernood, lijkt het nodig om in wijken waar niet al te veel huisjes zijn omgezet in onzelfstandige woonruimte (want dat gebeurt er formeel feitelijk) geen 'kamerverhuurstop' te hebben maar daarnaast moeten o.i. goede kamers toegevoegd worden door leegstaande oudere kantoorpanden en andere 'afgedankte' gebouwen door woningcorporaties te laten verbouwen tot kamerpanden. In het verleden was deze werkwijze nog het meest succesvol.]

Meer hierover op pagina 17.

GEMEENTE WIL VERHUUR KAMERS VERRUIMEN

LEEUWARDEN - Burgemeester en wethouders willen meer kamerverhuur in Leeuwarden toestaan om de woningnood onder studenten te lenigen. Daarvoor zullen extra straten of wijken worden aangewezen, die nu niet onder de kamerverhuurregeling vallen.
[O.i. valt de hele stad onder de kamerverhuurregeling of er moeten naderhand na het van kracht worden van de Huisvestingsverordening 1999 waarin o.a. de omzetting van zelfstandige in onzelfstandige woonruimte is geregeld, toch weer B en W besluiten geweest zijn waarin gebieden zijn aangewezen waar geen omzettingsvergunning nodig is. Mocht dat zo zijn, dan vind ondergetekende dat een slechte zaak. Je moet m.i. één lijn aanhouden voor de hele stad. Het kan ook zijn dat de krant met "Kamerverhuurregeling" gewoon doelt op de gebieden waar de gemeente geen extra kamerpanden erbij wil hebben.]

De wachttijd voor een kamer is in Leeuwarden opgelopen tot vijftien maanden. Het college wijt dit aan stagnatie in de bouw, stijgende huizenprijzen en afschaffing van de aftrek van hypotheekrente voor de tweede woning. Ook de strenge regelgeving voor kamerverhuur en de sloop van geschikte flats in het noorden van de stad maken de kamernood groter.
[De wachttijd komt ongeveer overeen met de wachttijd voor een complete sociale huurwoning onder de distributiegrens, die EUR 295,00 is. De stijgende huizenprijzen maken het onaantrekkelijk voor kamerverhuurders om een pandje te kopen en daar kamerverhuur te beginnen, omdat ze dan vinden dat ze niet genoeg winst kunnen maken.
De hypotheekrenteaftrek voor woningen waar de eigenaar niet zelf woont, is afgeschaft met de invoering van het nieuwe belastingstelsel. Maar anderzijds worden nu de huurinkomsten niet meer als inkomsten gezien, zodat in box 1 in het stelsel, op dat punt niks hoeft te worden opgegeven. De schuld in hoofdsom van de hypotheek drukt bovendien in box 3 het eigen vermogen omlaag, zodat minder vermogensrendementsheffing betaald hoeft te worden. Dus of die afschaffing van de hypotheekrenteaftrek voor verhuurde panden nu zo'n grote rol speelt?
En als men geen kamerpand wil exploiteren vanwege 'de strenge regelgeving' die in werkelijkheid helemaal niet zo streng is, maar m.i. alleszins redelijk:
Dat is dan ook maar beter van niet! Want dan heb je wel te maken met verwaarloosde brandgevaarlijke hokken!
Wel is m.i. een verklarende factor bij de kamernood: Met name de sloop van de splitlevel-flats in Lekkumerend. Alleen al met de sloop van de S8 flat Jan Evenhuisstraat gingen forse aantallen kamers verloren.]

De gemeente wil aan nieuwe verhuurders dezelfde strenge eisen stellen die gelden voor bestaande studentenpanden. Ook belooft het college extra regelgeving die moet voorkomen, dat kwetsbare wijken door studenten worden overspoeld.
[De exploitatievergunning met daaraan gekoppeld een aantal bouwkundige eisen, blijft dus naar het lijkt. Dat is verstandig, anders zijn we gewoon weer terug bij 'af'. Wat die aangekondigde 'extra regelgeving' voor 'kwetsbare wijken' inhoudt zullen we moeten afwachten.]

Hoeveel extra kamers er nodig zijn moet blijken uit een lopend onderzoek van de gemeente en de woningbouwcorporaties. De verruiming zal uiterlijk komend voorjaar aan de gemeenteraad worden voorgelegd.
[Dat duurt dus nog een hele tijd.]


Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].

Enige relevante links op deze website:

Uit de Leeuwarder Courant van 14/10/1998:
"Kamerverhuur aan banden in centrum."

"Inspraakverhaal PEL 2/3/1999 voor Commissie Stadsontwikkeling over de Exploitatieverordening Kamerpanden."

Uit de Leeuwarder Courant van 25/5/2001:
"Gevaarlijke huurkamers gaan op slot."

Uit de Leeuwarder Courant van 17/8/2002:
"Onderzoek naar kamernood studenten."

Wie meer links wil vinden: Gebruik de zoekmachine op onze website.