COMMENTAAR VERENIGING P.E.L. OP HET AGENDAPUNT M.B.T. DE STAND VAN ZAKEN VAN HET PLAN VOOR ACHTER DE HOVEN/VEGELIN T.B.V. DE LEDEN VAN DE COMMISSIE STADSONTWIKKELING


(Vergadering do. 7/11/2002)


VERENIGING PLATFORM EEN- EN TWEEPERSOONSHUISHOUDENS LEEUWARDEN
POSTBUS 2602 8901 AC LEEUWARDEN
*********************************
TELEFOON: 058-2671636 E-mail: root@pel.xs4all.nl
URL website: http://clik.to/pel


AAN DE LEDEN VAN DE
COMMISSIE STADSONTWIKKELING

Onderwerp:
- Reactie op stand van zaken
plannen Achter de Hoven/Vegelin
en rapport "Achter de Hoven/Vegelin:
een slopende zaak"

Leeuwarden,7/11/2002

Geachte Commissieleden,

op de agenda voor de Commissie Stadsontwikkeling staat opnieuw het plan voor de Vegelinbuurt en deze maal gaat het daarbij om allerlei problemen m.b.t. de voortgang.

Er is dus een extra financieel gat geconstateerd van EUR 8,25 miljoen, maar we vragen ons af of dit er al niet was vanaf het begin, zij het, dat het nog niet was geconstateerd. We vragen ons ook af wat de Raad bv. in juni 2001 had besloten t.a.v. de Vegelin als zij toen de huidige cijfers had gekend. We zullen het antwoord nooit weten.
Wat we wel weten, is dat we het totale tekort voor in wezen toch een klein gebied als de Vegelinbuurt disproportioneel hoog vinden en in feite onaccepabel.
Zo ook de voorgestelde dekking: Voor 5,6 miljoen euro bestaat dit uit geld wat men misschien later ooit zal krijgen. (ISV-II, pre-prioritering) of uit een greep in de Algemene Reserve, wat in feite gezien de hoogte van het bedrag ook onverantwoord is.

Dat betekent dat o.i. geprobeerd moet worden het tekort te verkleinen door alsnog te kiezen voor een plan wat veel meer is gebaseerd op het oorspronkelijke bewonersplan, dus veel meer renovatie, inclusief samenvoegingen en een beperktere sloop. Als men in het Raadsstuk zelf bij "Grondexploitatie" bij het staatje "Optimalisatie" kijkt, dan blijkt alleen daar al uit dat renoveren goedkoper is dan slopen en nieuwbouwwoningen bouwen.
Ons voorstel is, om op basis van de feiten zoals nu bekend, ook een doorberekening van het tekort te maken op basis van het bewonersplan of iets wat daarbij in de buurt komt.
De gemeente kiest nu voor 100 nieuwbouw koopwoningen van EUR 122.500 tot EUR 140.000 v.o.n. met een beukmaat van 5.10 meter. Wij weten niet precies wat de 'kwaliteitssprong' is waar de gemeente vaak over sprak, maar wel, dat dit geen kwaliteit is: Een nieuwbouw eengezinswoning van pakweg 3 ton in oud geld kan eenvoudigweg gezien de huidige bouwkosten niets meer zijn dan een smal en kaal betonnen hok, tenzij je op de casco-methode overgaat en zelf de boel aftimmert, een keuken plaatst ed. Maar dan nog blijven het smalle hokjes.
Kortom: Doe dit niet, voor hetzelfde geld vinden kopers iets beters in de bestaande bouw.
Hetzelfde verhaal geldt voor het idee om 24 laagbouwwoningen van EUR 136.000 terug te bouwen aan de Fruitstraat, wat o.i. ook betekent dat het speeltuintje daarachter verdwijnt.

Uit de stukken (Blz. 6 "Achter de Hoven/Vegelin: een slopende zaak") constateren we dat CHF als ontwikkelaar geen markt ziet voor koopappartementen in dit gebied, maar een voorkeur heeft voor sociale huurwoningen.
Als je toch beslist nieuwbouw wilt, lijkt dat ons gezien de huidige schaarste qua huurwoningen, verstandiger. Als de markt royaler wordt kan CHF de woningen altijd nog verkopen aan de huurders.
Laat CHF nu eindelijk eens koopwoningen bouwen in het weiland en stel als voorwaarde daaraan dat zij de winst daar gebruikt om huurwoningen in de Vegelin qua aanvangshuren in de markt te zetten op de aftoppingsgrenzen voor de huursubsidie.
Wat daarbij kan helpen, is meer woningen ('kostendragers') bouwen, maar zonder meer grond daarvoor te gebruiken door royale duplexwoningen met een kap te realiseren, die niet hoger zijn dan een rij eengezinswoningen met kap.
Honderd nieuw te bouwen eengezinswoningen levert dan op: 50 parterreappartementen plus 100 maisonnettes met kap daarbovenop, samen 150 woningen. De geplande hoogbouw zien we in deze wijk qua beeld niet zo zitten, dus die zagen we liever geschrapt.

Tenslotte: Wat betreft de Fruitstraat zagen we het liefst dat dit gebouw drastisch werd gerenoveerd onder leiding van CHF onder gebruikmaking van de voorgestelde renovatiesubsidie zoals zij elders in dit gebied ook mogen doen. Dit, inclusief verbouw van de begane grond ruimten tot ouderenwoningen. Wat ons betreft mogen zij indien nodig, flats opkopen als de eigenaar niet wil of kan renoveren en ze na verbetering terugzetten op de markt of gaan verhuren.
Wij vinden het concept niet verouderd, zoals CHF stelde in eerste reactie, want wat is er verouderd aan een woning met woonkamer, slaapkamers, keuken, douche enz.? Het woonoppervlak wellicht?
O.i. is dat groot genoeg voor een klein huishouden en daar zijn er heel veel van op de wachtlijst voor woningzoekenden.
Wij denken dat met deze oplossing de tekorten op dit plangedeelte kunnen worden verminderd en het is ook mooi meegenomen dat zo het speeltuintje daar vlak achter niet opgeofferd wordt.


Leeuwarden,7/11/2002 secretariaat P.E.L.