SLOOP VRIJHEIDSWIJK VOLGEND JAAR BEKEND


"Sloop mislukt als bewoners meebeslissen"


Wat BWL zelf schrijft over hun plannen voor Lekkumerend-Noord


D.d. 26/10/2002: Sloopplannen Vrijheidswijk volgend jaar bekend
(Uit de Leeuwarder Courant van maandag 21/10/2002)
EN: 'Sloop mislukt als bewoners meebeslissen'
(Uit de Leeuwarder Courant van vrijdag 25/10/2002)
EN: Wat BWL zelf schrijft over hun plannen voor Lekkumerend-Noord
(Uit BWL-blaadje 'De Koerier' van oktober 2002, opgehaald 26/10/2002 van website BWL)


Op 15/10/2002 meldden we in een eigen bericht: "BWL start herstel achterstallig onderhoud in laagbouw Pilotenespel".
Dat betekent echter niet dat de sloopplannen voor Lekkumerend-Noord waar BWL veel huurwoningen heeft staan, nu van de baan zijn. Misschien betekent het dat BWL dit blok (voorlopig?) wil laten staan? We weten het niet. Ook omdat is gemeld dat BWL daar de CV-ketels laat vervangen, lijkt het ons vreemd dat dit blok over enige jaren plat zou gaan. Hoe het ook zij, de Leeuwarder Courant van maandag 21/10/2002 kwam met het volgende bericht:

SLOOPPLANNEN VRIJHEIDSWIJK VOLGEND JAAR BEKEND

LEEUWARDEN - De woningcorporaties Nieuw Wonen Friesland (NWF) en Beter Wonen Leeuwarden (BWL) komen volgend jaar naar buiten met hun definitieve plannen voor nieuwbouw, verbouw en sloop in de Leeuwarder Vrijheidswijk.
BWL zal de komende maanden intensief over de aanpak onderhandelen met zijn huurders.
[Dat laatste beloofde BWL al in januari aan een delegatie van PEL en SP. BWL heeft toen volgens onze info 3 extra huurdersbijeenkomsten belegd, elk voor huurders uit verschillende woningblokken. Daarna werd het stil.]

Corporatie NWF is op dit moment bezig met de afbraak van alle laagbouwhuizen in de Mariniersespel. Later volgen ook de S5- en de S12-flat. De Jan Evenhuisflat langs de Dokkumer Ee is al afgebroken.
[Het blaadje over Stedelijke Vernieuwing voor de Vrijheidswijk van oktober 2002 meldde dat de S5-flat aan de Mariniersespel ook in 2003 nog blijft staan, maar dat Nieuw Wonen Friesland op 1/7/2003 begint met de herhuisvesting van de huurders daar. Over de S12-flat Jan Evenhuisstraat werd nog niets gemeld.]

Die corporatie presenteerde vorig jaar plannen om hier prijzige koopwoningen en appartementen langs een brede vaart te bouwen.
Deze plannen zijn deels gewijzigd en zullen begin volgend jaar naar buiten worden gebracht. Eind volgend jaar verrijzen hier de eerste huizen.
[M.i. houdt die wijziging in dat men water bij de wijn moet doen t.a.v. de hier geplande peperdure eengezinswoningen. Ook een projectontwikkelaar die langs de rondweg vlak bij de achterzijde van de Cambuur-sportvelden op een stukje vrij grasveld appartementen van 5, 6 ton in oud geld wilde bouwen, herzag zijn ontwerp en kwam onlangs met een eenvoudiger nieuwbouwplan waarbij de appartementen nog 'slechts' 3 ton in oud geld gaan kosten... Kortom: De klad zit in de verkoop van de allerduurste nieuwbouwhuizen...]

Waarschijnlijk moet het computercentrum, waar veel jongeren komen, aan de Krijn van den Helmstraat wijken voor de nieuwbouw. Er is voor dit zogenoemde digitale trapveldje nog geen nieuwe plek vastgesteld.
[Tegen die tijd is de subsidie ook op en dan gaat het speeltje gewoon weer weg. Zo gaat dat in Leeuwarden. Heechterp krijgt nu een 'digitaal trapveldje' zo lang als dat weer duurt...]

Ook BWL wil zijn woningbezit in het noorden van de wijk flink aanpassen.
De komende maanden gaat de corporatie om tafel met bewoners van de Robinsonstraten, Pilotenespel en Koerierstersespel.
BWL heeft de Groninger KAW-architecten schetsen laten maken voor de nieuwe inrichting.
[Bij de Robinsonstraten gaat het deels om koopwoningen en vermoedelijk komt men daarvoor met 'upgrading' plannen, maar daarvoor zal dan wel met de eigenaar-bewoners gepraat moeten worden. Al een tijd circuleren er verhalen dat het blok huizen daar die het dichtst bij het woonwagenkampje staan, gesloopt worden, omdat daar woningen zouden zijn verhuurd aan 'overlastgevende junks'. Als dat verhaal waar is, dan is dat wel de weg van de minste weerstand: Sloop de huizen, verplaats het probleem...]

Rond de zomervakantie van 2003 hoopt BWL de plannen hiervoor gereed te hebben.
Een jaar later beginnen de sloop-, verbouw- en nieuwbouwwerkzaamheden.
BWL wacht met de vernieuwingen tot NWF klaar is met sloop. De corporaties helpen elkaar om de bewoners van sloopwoningen te herplaatsen.
[Dat laatste is dan nieuw want ten tijde van de NWF-S8-flat aan de Jan Evenhuisstraat wilde BWL geen bewoners van die flat herhuisvesten omdat dat ging ten koste van de reguliere wachtlijst van woningzoekenden. M.i. waren in die tijd BWL en NWF ook niet zo erg 'on speaking terms' en vermoedelijk was dat de echte reden.]


Einde 1e LC-bericht. Commentaar tussen [].

N.W.F.-manager Richard Kropff demonstreert echter het verschil tussen BWL en NWF: Waar BWL de bewoners nog wel 'inspraak' wil geven, wil NWF dat helemaal niet meer! Geen gezeur, wij zijn de baas, precies weer als in de 'goede oude tijd'...
Dat hij daarmee in strijd komt met het BBSH, het Besluit Beheer Sociale Huurwoningen, mag niet deren. Who cares?
Uit de Leeuwarder Courant van vrijdag 25/10/2002:

'Sloop mislukt als bewoners meebeslissen'

LEEUWARDEN - Grootschalige sloop en nieuwbouw in de Leeuwarder Vrijheidswijk was nooit mogelijk geweest wanneer de bewoners erover mee hadden mogen beslissen.
Corporatie Nieuw Wonen Friesland heeft er daarom bewust voor gekozen om huurders buiten de besluitvorming te houden.

Dit zei NWF-manager Richard Kropff gisteren op een conferentie over herstructurering in de Fryske Akademy:
"Interactieve besluitvorming zou ten koste zijn gegaan van onze ambities in de verre toekomst."
[Nu even simpel: We zijn bezeten van megalomane grootheidswaan en dromen van een toekomst als institutionele, op winst gerichte belegger, die dure huurwoningen verhuurt aan keurige goede middle-class gezinnen met een behoorlijk inkomen en daar kunnen we het gezeik van de huidige huurders die we het liefst dumpen, niet bij gebruiken...]

NWF sloopt de gehele zuidwesthoek van de Vrijheidswijk en brak eerder al flats af aan de Hooidollen en de Jokse in Bilgaard. De corporatie blijft bij haar standpunt dat dit de enige manier is om de leefbaarheid en woningkwaliteit voor de verre toekomst te garanderen. Concurrent Corporatieholding Friesland kiest er meestal voor om bestaande huizen weer op te knappen, waarbij bewoners wel inspraak krijgen.
[Het aloude geleuter: Leefbaarheid bereik je door je huurders te verjagen en 'beter publiek' aan te trekken. NWF wil blijkbaar graag een woningcorporatie zijn uitsluitend voor huurders met geld.]

"Vaak wordt gedacht dat wij een paar jaar geleden wilden slopen omdat onze huizen leegstonden. Maar daar heeft het niets mee te maken", zei Kropff.
"Wij kijken vooruit naar de woningmarkt over tien tot vijftien jaar. Nu de huurmarkt weer aantrekt, wordt in de politiek soms geroepen dat we de sloop maar weer moeten terugdraaien. Maar die korte- termijnontwikkelingen spelen voor ons geen enkele rol."

Dat sloop van de gehele Mariniersespel goed is voor de toekomst van de Vrijheidswijk, valt voor de bewoners niet te doorzien, weet Kropff:
"Zij moeten hun huis uit en natuurlijk zijn ze het daar niet mee eens. Daarom geven we hen er ook geen inspraak in. Wel steken we veel energie in de zoektocht naar een nieuwe woning. Al onze huurders zijn dan ook goed terecht gekomen."
[Dat laatste maken die huurders zelf wel uit: Het is een gotspe om ook nog eens voor hen te bepalen 'of ze goed terecht zijn gekomen'. In de praktijk gaat het bij herhuisvesting eerder zo:
Of men komt in een even groot huis terecht wat veel duurder is, of men komt in een kleiner huis terecht wat ongeveer even duur is en in het slechtste geval gaan sommigen voor de bulldozer uit. Zo draait het voor sommigen uit op armoede in een dure huurwoning...
Kropff meent te weten hoe de huurmarkt er uit ziet over tien tot vijftien jaar, maar dat is 'wishful thinking'.
Hij WENST maar WEET niet dat dan iedereen geld genoeg heeft om dure nieuwe woningen te huren of om een dure koopwoning te kopen. Dat wil hij graag geloven, maar zekerheid heeft hij niet. Het PEL heeft niet de pretentie om dat nu maar even WEL te weten, dat i.t.t. Kropff. Ook VROM met haar landelijke onderzoeken kan maar een beperkt aantal jaren vooruit kijken met enige mate van zekerheid.
Juist OMDAT wij niet de pretentie hebben om maar even te voorspellen hoe de huurmarkt er dan bij ligt, zouden wij veel terughoudender zijn met massale sloop NU. Sociale problemen zouden wij met sociale maatregelen willen aanpakken en pas als huizen niet meer gewild worden door huurders (leegstand en erg veel huurderswisselingen) en de huizen ook niet te renoveren of nog drastieser, te 'upgraden' zijn, zouden wij tot sloop overgaan.
Kropff doet de woningnood onder mensen met de lagere inkomens af als 'korte-termijn ontwikkelingen' die geen enkele rol spelen, want hij kent kennelijk de lange-termijn ontwikkelingen en weet welke richting het opgaat.
Het enige wat wij weten, is, dat de economie 'cyclisch' is: Het gaat met golfbewegingen, maar geen enkele econoom kan precies zeggen wanneer het tij keert. O.i. hangen de grote verhuisbewegingen vooral daarmee samen. Tevens is de trend nu zo, dat de tegenstellingen tussen rijk en arm steeds groter worden en de overheid veel meer zegt dan vroeger:
Zoek het zelf maar uit op die woningmarkt. Ook daarom zou een qua sloop van goedkopere huurwoningen terughoudend beleid op zijn plaats is geweest.
Nu NWF daar niet voor kiest, moet geconcludeerd worden dat zij haar belangrijkste taak, nl. het huisvesten van vooral mensen met lagere inkomens, stap voor stap laat vallen en koerst in de richting van een kleiner huurwoningenbestand dat duurder is en niet gericht is op lagerbetaalden. Dit dan uitgebreid met nieuwe taken, zoals voor projectontwikkelaar spelen met nieuwbouw koopwoningen plus het beperkt bijbouwen van hele dure huurwoningen zoals in Zuiderburen.
Deze kleine aantallen kunnen echter noch qua prijs noch qua aantal het aantal gesloopte goedkopere huizen vervangen.
Mede hierom is het belangrijk voor welke koers BWL t.a.v. Lekkumerend-Noord uiteindelijk gaat kiezen.]

Kropff kritiseerde gisteren de gemeente, die sinds 1997 eindeloos plannen voor de noordelijke wijken maakt, zonder er veel van uit te voeren. PvdA-wethouder Marga Waanders en gemeentelijk directeur stadsontwikkeling Frans Steijvers erkenden de kritiek: "Het moet beter."
[De gemeente begint langzamerhand tegen de realiteit qua geldelijke mogelijkheden aan te lopen: In Lekkumerend zal zij bij al die nieuwbouw moeten zorgen voor nieuwe infrastructuur, de totale woonomgeving opnieuw inrichten enz.]

De sloop- en nieuwbouwoperatie in noordelijk Leeuwarden kost NWF EUR 65 miljoen. Hiervan wordt EUR 12 miljoen weer terugverdiend met subsidies, compensaties en woningverkoop.
[Verlies: 53 miljoen euro... Daar gaat de reserve die Wobbe de Vries, de vroegere directeur van een van de 2 corporaties (VHV) had opgebouwd voordat VHV fuseerde met Woonservice tot Nieuw Wonen Friesland.
Enfin, nog zo'n wijk op deze wijze en de reserve zal wel aardig op raken en dan zal NWF z'n 'ambities' ook bijstellen, tot geluk van hun huurders...
Al blijft het in feite om te vloeken dat NWF die 53 miljoen euro niet inzet in het belang van de VOLKShuisvesting!]


Einde 2e LC-bericht. Commentaar tussen [].

OPGEHAALD VAN WEBSITE BWL D.D. 26/10/2002: WAT BWL ZELF SCHRIJFT OVER HUN PLANNEN VOOR LEKKUMEREND-NOORD
(Uit BWL-blaadje 'De Koerier' van oktober 2002)

WONINGCORPORATIE BWL ZELF OVER HUN PLANNEN VOOR LEKKUMEREND-NOORD

Wat schrijft BWL zelf over hun plannen voor Lekkumerend-Noord ofwel hun woningen in de Vrijheidswijk? Op hun website lazen we uit een blaadje van hen ('De Koerier') van oktober 2002 daarover het volgende:

De Vrijheidswijk in het noordoosten van Leeuwarden gaat de komende jaren op de schop. Van de 655 BWL-woningen wordt 2/3 gerenoveerd en 1/3 moet wijken voor sloop en nieuwbouw.
[Neem je dit letterlijk, dan gaan 218 woningen plat, waarvan vermoedelijk 100 stuks betrekking hebben op de S8-flat aan de Annie Westlandstraat. Resteert 118 stuks. Gaat ook de S5 en/of de S12 aan de Pilotenespel plat? Onbekend. Ik verwacht in elk geval sloop van een of meer laagbouwblokken in dit gebied.]

Herstructurering
Vrijheidswijk: op weg naar een beter woonmilieu op maat

Leefbaarheid in buurten en wijken en goed wonen bereikbaar maken voor iedereen, dat is de missie van Woonbedrijf BWL. Tot het jaar 2007 zullen diverse projecten in het kader van de herstructurering er zorg voor dragen dat de Vrijheidswijk weer een leefbare wijk wordt waar het prettig wonen is. Woonbedrijf BWL heeft samen met adviseurs van KAW-architecten & adviseurs een plan gemaakt voor de wijk.
[Prachtige uitgangspunten, ook dat 'goed wonen bereikbaar maken voor iedereen', alsof dat ooit al niet eens heus regeringsbeleid was, zij het lang geleden... Mooie woorden, maar nu de concrete uitvoering.]

Bruisend, vertrouwd en eigenzinnig

Nieuw aan de aanpak van de herstructurering is dat de wijk in verschillende woon- en leefstijlen wordt ingedeeld.
Zo kennen we straks de 'bruisende buurt', de 'vertrouwde buurt' en de 'eigenzinnige buurt'.
Kern van het idee is om botsende woon- en leefstijlen uit elkaar te houden en de indeling en architectuur van de woning en de woonomgeving aan te laten sluiten bij de gebruikers.
Dit betekent dus geen 'buurt voor velen' maar 'voor velen een buurt'.
[Dus: Voortaan een woningtoewijziging op basis van een aan jouw opgeplakte 'woonstijl' of 'leefstijl' en woningzoekenden voortaan 'soort bij soort' plaatsen?
Dat betekent dan dat een wijziging op komst is in het woonruimteverdelingssysteem.
En die 'eigenzinnige buurt', hoe ziet die er bv. uit? Soort Vegelinbuurt qua leefstijl?
Of zijn dat gewoon de huizenblokken waar dan verder niks meer aan wordt gedaan tot ze plat gaan?
Ook BWL maakt de klassieke fout die steeds wordt gemaakt bij Stedelijke Vernieuwing, nl. door te menen dat iemands leefstijl en iemands woning iets met elkaar te maken hebben.
Sterker nog: BWL gaat de woning aanpassen aan iemands leefstijl...
Dat zowel qua indeling als qua architectuur. Kortom: Iemands leefstijl heeft niks te maken met iemands woning, maar wij gaan zorgen dat dat WEL het geval wordt...
Dat wellicht in de hoop dat het materiële het bewustzijn bepaalt? Deze stelling is m.i. slechts deels waar.]

Drie ontwerpteams

Samen met enthousiaste bewoners en hun vertegenwoordiger Huurdervereniging De Bewonersraad worden in drie ontwerpteams de plannen verder ontwikkeld.
[Maar waar zijn dat die enthousiaste bewoners? Of is dat gewoon dat wijkpanel Lekkumerend weer? Het zou wat zijn als BWL echt bewoners had gevraagd om mee te denken, bv. per blok woningen, maar daar hebben de echte bewoners in elk geval dan nooit iets over gehoord...
En die Bewonersraad is helemaal geen bewonersvertegenwoordiger.
Huurdersvereniging De Bewonersraad heeft via een trucje indertijd 'iedereen' gewoon z.g. lid gemaakt van hun club, BWL int via de huur gewoon de contributie en de meeste huurders van BWL zijn zo stom om dat maar te vreten... ]

Naar verwachting zijn de plannen voor de Robinsonstraat e.o. in mei 2003 gereed, die van de Pilotenespel e.o. twee maanden later en als laatste zijn de plannen van de Koerierstersespel in september 2003 gereed.
Daarna zal per project de uitvoering worden gestart. Noteer hier uw Email-adres als u tussentijds van de vorderingen op de hoogte gehouden wilt worden.
[Het is nu oktober en het enige is dat, naar wij hoorden zonder enige aankondiging via een brief o.i.d., BWL is begonnen met herstel van achterstallig onderhoud en het plaatsen van een nieuwe CV-ketel in de laagbouw in de Pilotenespel.]


Einde artikel uit BWL-blaadje 'De Koerier'. Commentaar tussen [].