MINDER SLOOP VEGELINBUURT DOOR GELDNOOD


Uit de Leeuwarder Courant van zaterdag 19/10/2002


Voor de eerste maal is duidelijk zichtbaar dat het College van B en W met hun megalomane sloopplannen eindelijk met de kop tegen de muur lopen.
En wel de muur van de realiteit; met name op het gebied van de centen... Dat er nog veel aanvaringen met de realiteit mogen volgen...
Uit de Leeuwarder Courant van zaterdag 19/10/2002:

MINDER SLOOP VEGELINBUURT DOOR GELDNOOD

LEEUWARDEN - Het grote financiële tekort bij de stedelijke vernieuwing in de Leeuwarder Vegelinbuurt noopt de gemeente tot wijziging van de sloop- en nieuwbouwplannen.
Hierdoor blijft waarschijnlijk de hele bebouwing langs de Achtste Vegelindwarsstraat staan. Een rijtje van drie huizen aan Achter de Hoven (199 tot en met 203) zal naar verwachting van de slooplijst worden afgevoerd.
In nauw overleg met de Corporatieholding Friesland wordt ook de vervangende nieuwbouw opnieuw doorgerekend.
[Het is nog niet veel, maar het begin is er: Er blijven iets meer woningen staan in het plan voor de Vegelinbuurt. M.i. moeten de huizen die eerst gesloopt zouden worden en nu toch niet, gerenoveerd worden voorzover nodig en vervolgens door beheerder Patrimonium worden verhuurd. Verkoop onder voorwaarden, zoals bv. een zelfbewoningsclausule in de koopakte, kan na een opknapbeurt later wellicht, als de situatie wat beter is geworden op de huurmarkt.
Die vervangende nieuwbouw blijft zorgelijk:
Betaalbare huurwoningen bouwen lukt m.i. niet zonder daar extra geld in te pompen en de allersimpelste nieuwbouw eengezinswoning om te kopen zit m.i. op meer dan 3 ton in oud geld, ruw geschat op 150.000 euro.
Zoals eerder betoogd zou het beter zijn om het bewonersplan maar eens opnieuw door te rekenen en te bekijken of dat in elk geval als basis te benutten voor een plan.]

Wethouder Roel Sluiter (volkshuisvesting) wil nog deze maand opening van zaken geven over het miljoenentekort en over de gevolgen daarvan voor het stedenbouwkundig plan, dat juni vorig jaar door de gemeenteraad is omarmd. Zolang de ambtenaren nog aan het rekenen zijn, wil de gemeente geen toelichting geven op de op handen zijnde planwijzigingen.

Naar ten stadskantore verluidt is het tekort op de Vegelinbuurt-aanpak flink groter dan de ruim EUR 3 miljoen, die eind augustus nog als voorzichtige raming circuleerde.
Met de verwerving van slooppanden is veel meer geld gemoeid dan de gemeente had begroot. Daar naast blijkt de 'verdiencapaciteit' van nieuwbouw in het gebied aanmerkelijk lager te zijn dan gedacht.
[De gemeente dacht de panden voor een zacht prijsje wel los te kletsen van de eigenaren, maar zag even over het hoofd dat hier niet sprake was van een gewone aankoop, maar van het voortraject van onteigening en dan gaan allerlei extra kosten en vergoedingen voor de eigenaren ook een rol spelen...]

Uitgangspunt van het vernieuwingsplan is het "scheppen van lucht, licht en ruimte" in het verpauperde buurtje. Deze doelstelling beperkt de gemeente in haar armslag om ter verhoging van de opbrengst lukraak extra nieuwbouwwoningen in het gebied te projecteren.

Dat er opnieuw aan het sloop- en nieuwbouwplan wordt gedokterd bleek deze week bij de aankoop van Achter de Hoven 203. De gemeente had al in april een bod van EUR 80.000 uitgebracht op het huis van Melinda Bollebakker. Vorige week liet de gemeentemakelaar haar onverhoeds weten dat de gemeente van aankoop wilde afzien.
[In feite zit hier een treurige voorgeschiedenis achter van een koopster die daar kocht maar nooit was ingelicht over de sloopplannen. Zij kwam niet uit Leeuwarden en kende de stand van zaken niet m.b.t. deze buurt... Zie: "Sloop Achter de Hoven verstoort idylle wreed." (Tweede artikel in dat bericht)]

Bollebakker, die net rond was met de aankoop van vervangende woonruimte in de Bloemenbuurt, accepteerde de late afzegging niet. Haar adviseur Anton Germeraad van makelaardij Het Alternatief:
"Het is beschamend dat de gemeente denkt zich in zo'n laat stadium nog terug te kunnen trekken."
[En zo is het ook! Er wordt vooral in sloopwijken door de gemeente vaak maar met mensen omgesold alsof het oud vuil is, wat even aan de kant geveegd moet worden.]

Gisteren kwam de gemeentemakelaar op zijn afzegging terug. Na ampele bespreking vonden partijen elkaar op een koopprijs van EUR 88.000.
Maar dat wil volgens de gemeente nog niet zeggen dat het pand nu voor sloop is verworven.
"Net als de panden Achter de Hoven 199 en 201 staat van nummer 203 niet meer vast dat het gesloopt zal worden."


Einde LC-bericht. Commentaar tussen[].

Tenslotte: Het wordt hoog tijd dat het roer om gaat met de Stedelijke Vernieuwing:
Meer renovatie, minder sloop en meer (preventief) sociaal beheer in de wijken. Ik denk dat dat veel meer in het belang is van de gewone bevolking dan de koers die nu wordt gevaren en die steeds meer zal blijken een doodlopende weg te zijn.

secretariaat PEL.