HET DEMOCRATISCH GEHALTE VAN EEN WIJKPANEL:
Over hoe het Wijkpanel Vrijheidswijk haar mensen selecteert.


HET DEMOCRATISCH GEHALTE VAN EEN WIJKPANEL:

Over hoe het Wijkpanel Vrijheidswijk haar mensen selecteert.

EIGEN BERICHT

LEEUWARDEN 18/10/2002 Over het democratisch gehalte van Wijkpanels, de door het College van B en W ingestelde clubs die z.g. 'de buurt' vertegenwoordigen moet men zich niet veel illusies maken.
Toen de Wijkpanels werden ingesteld door de gemeente is er 1 maal een onopvallende oproep verschenen in de gemeentelijke rubriek van het blad 'Huis aan Huis'. Daar stond in dat belangstellenden zich bij de gemeente konden melden. Maar als een Wijkpanel nu bv. 5 mensen nodig heeft en er melden zich tien mensen, wie bepaalt dan welke 5 mensen er in komen?
In eerste instantie was dat het College van B en W, lees (indertijd) wethouder Bearn Bilker.
Op grond van welke criteria? Daarover is nimmer uitsluitsel gegeven.
In de praktijk zijn de criteria m.i.: Gezagsgetrouw zijn, niet teveel kritiek hebben op gemeentelijke sloopplannen in de wijken, goed kunnen stroopsmeren met gemeente en woningcorporaties en de bereidheid hebben zich als 'nuttige idioot' te laten gebruiken door de gemeente. Naast enkele lieden met een collaborateurs-mentaliteit plus machtsgeilheid waar sommigen in WO II ook mee behept waren, wordt de rest van het Wijkpanel opgevuld met wat dombo's en enige dementerende bejaarden en ziedaar: Klaar is onze papieren tijger...
Uiteraard matigen deze lui zich aan om 'namens de buurt' te spreken en geld krijgen ze ook van de gemeente om wat mee te spelen en hen de schijn te geven dat ze echt belangrijk zijn: 5 euro per buurtbewoner.

Het doel van deze Wijkpanels is om B en W legitimatie te verschaffen bij hun Stedelijke Vernieling:
Tegenover de Raad kan dan gezegd worden dat 'de buurt' het ook eens is met sloopplannen en een raadsmeerderheid laat zich dat maar al te graag wijsmaken, om z'n geweten, voor zover aanwezig, te sussen. Uiteraard wonen de Wijkpanelleden 'toevallig' net nooit in die woningblokken die plat 'moeten'.

Maar hoe gaat het nu verder als er toch eens een Wijkpanellid bedankt of anderszins uitvalt? In Lekkumerend doet men dat als volgt: Ze verzoeken een betaalde kracht van de SWL (Stichting Wijkwerk Leeuwarden) om iemand in de buurt voor hen te zoeken. Dat kunnen of willen ze (uit gemakzucht omdat daar toch betaalde mensen voor zijn!) niet zelf doen.
Ze zochten nog een woningeigenaar, omdat er in de Wijkpanels wel verschillende groepen bewoners horen te zitten. Dit werd geregeld, maar daarop heette het bij monde van voorzitster Suze de Bruin:
"Nee, die niet, want die is te links!"
Zo werkt dat dus bij deze buurtburgemeesters: ZIJ bepalen wel wie er mee mag doen en wie niet. Ik had het nog iets gevonden als men een advertentie had geplaatst met bv. de oproep:
"Wijkbewoner gezocht voor Wijkpanel. We zoeken nog iemand die woningeigenaar is in de Vrijheidswijk."
Maar ook dan blijft de vraag: Als men 1 persoon zoekt en er melden zich 3 mensen, wie selecteert en wat zijn de criteria?

Ik vind veel Wijkpanels 'te rechts' en qua opvattingen reactionair.
Zij zijn een gevaar voor alle buurtbewoners die niet behoren tot het modale blanke gezin: Dat is maar al te vaak gebleken, omdat zij er vaak medeverantwoordelijk voor zijn dat je woning onder je gat wordt weggesloopt!
Het wordt nog linker, want in de toekomst willen B en W de Wijkpanels meer bevoegdheden geven, te beginnen de bevoegdheid over de groenvoorzieningen in een wijk. Dat is het afschuiven van eigen verantwoordelijkheid:
Groenvoorzieningen in de openbare (gemeentelijke) ruimte is gewoon een taak van de lokale overheid en politiek gezien in laatste instantie qua hoofdlijnen, van de gemeenteraad. Zo glijden we langzaam af naar een buurt- en buurtje dictatuur van een aantal stromannetjes en -vrouwtjes van de gemeente onder het motto:
"Geef het volk de schijn van inspraak..."

DAT MOET ANDERS! Indien B en W Wijkpanels meer macht willen geven, behoren de mensen die in de Wijkpanels zitten, door de bewoners van die buurt gekozen te worden. In januari a.s. zijn er verkiezingen. Een mooie gelegenheid om tegelijk te laten stemmen over de samenstelling van de Wijkpanels. Tevens dient de Raad in een verordening te regelen waartoe een Wijkpanel wel en niet bevoegd is, de openbaarheid van hun vergaderingen, hun budget, de verantwoording tegenover Raad en burgers enz. Men hoeft e.e.a. niet zover op te tuigen dat er een Stadsdeelraad ontstaat:
Daarvoor is Leeuwarden m.i. te klein, maar het democratisch gehalte van de Wijkpanels van nu moet wel drastisch verhoogd worden, zeker nu B en W hen binnenkort meer bevoegdheden wil geven.

secretaris P.E.L.