BWL START HERSTEL ACHTERSTALLIG ONDERHOUD IN LAAGBOUW PILOTENESPEL


BWL start herstel achterstallig onderhoud in laagbouw Pilotenespel.
Eigen bericht 15/10/2002. Toegevoegd d.d. 17/10/2002: "Nadere toevoeging op bericht" (A.h.v. blaadje Stedelijke Vernieuwing Vrijheidswijk van oktober 2002 van gemeente Lw.)


EIGEN BERICHT

LEEUWARDEN 15/10/2002 - Op 22/11/2001 berichtte de Leeuwarder Courant: "BWL zet in op meer sloop Vrijheidswijk". Maar na het nodige nietes-welles gedoe tussen BWL en de "Werkgroep voor Volkshuisvesting" over de sloopaantallen in dit noordelijke deel van Lekkumerend bleef het stil. Bekend was wel, dat de bewoners van de laagbouw daar al tijden aankeken tegen achterstallig onderhoud en wij waren bang dat dit met pappen en nathouden wat gerekt zou worden tot de sloop van een deel van de laagbouw daar.

We krijgen nu echter van bewoners van de laagbouw in de Pilotenespel bericht, dat BWL toch eindelijk is begonnen iets te doen aan het achterstallig onderhoud. Zo wordt gemeld dat de complete CV-installatie wordt vervangen, d.w.z. de ketel, de thermostaat, de schoorsteen ed. Verder wordt brokkelig cementwerk vervangen, wat wijst op plaatselijk voegwerk herstellen en wordt houtrot aangepakt en er wordt geschilderd.
Dit alles zal m.i. moeten zonder huurverhoging, omdat het om achterstallig onderhoud gaat.

Wat betekent dit nu? Dat BWL haar sloopplannen daar heeft laten vallen? Dat zou ik niet durven zeggen, maar m.i. wijst dit er wel op, dat de sloopplannen voorlopig de ijskast ingaan voor wat betreft de laagbouw in in elk geval de Pilotenespel. Interessant is het om te weten of BWL nu ook aangrenzende laagbouwblokken aanpakt, of die overslaat.
Het zou kunnen dat het net zo gaat als bij de laagbouw in De Meenthe: Herstel achterstallig onderhoud en behoud woningen voor in elk geval 5 jaar. Als dat zo is, hoewel de CV-vervanging wijst op een langere termijn, geeft dat tijdwinst voor bewoners om zelf verdere opknapplannen te bedenken en voor te stellen aan BWL.

Secretariaat P.E.L.

Nadere toevoeging d.d. 17/10/2002 op bericht:
BWL START HERSTEL ACHTERSTALLIG ONDERHOUD IN LAAGBOUW PILOTENESPEL:

Uit het blaadje over Stedelijke Vernieuwing van de gemeente (oktober 2002) haalden we nog dat vanuit de KAW twee projectteams zijn gestart voor het BWL-bezit in Lekkumerend-Noord en dat vanuit het eerste projectteam de voorgestelde plannen voor noordoost en noordwest verder ontwikkeld en uitgewerkt worden.
De leiding zou hebben: Annemieke Aarts, adviseur van KAW. Het heet, dat bij de concrete uitwerkingen van deelplannen op straat- of buurtniveau bewoners direct worden betrokken.
Maar op projectteamniveau "worden de belangen van alle bewoners en gebruikers van de wijk behartigd door een vertegenwoordiger vanuit het wijkpanel."
ALLE bewoners? Laat me niet lachen. SOMMIGE bewoners zal men bedoelen, gezien de samenstelling en opvattingen daar van het Wijkpanel.

In het blaadje staat ook: "Verwacht wordt dat dit jaar een informatiefolder over de plannen voor noordoost en noordwest onder de bewoners van die wijkdelen verspreid gaat worden. Daarin zullen onder meer de plannen en de planning van Beter Wonen Leeuwarden worden toegelicht en wordt aandacht besteed aan genoemnde projectteams."
Dat zal dan eens tijd worden, want tot nu toe bleef het vaag en m.i. spookten er diverse varianten om qua combinaties van sloop, nieuwbouw en renovatie.
BWL heeft inmiddels een 'wijkpost' geopend in dit gebied op het adres Koerierstersespel 203 en dit 'steunpunt' is open maandag tot en met donderdag van 14.00-16.00 uur en vanaf 1 juli jl. elke dag tijdens kantoortijden. Het telefoonnummer daar is 058-2665955

Conclusie: De sloopplannen gaan gewoon door, maar het herstel van achterstallig onderhoud in de laagbouw Pilotenespel zou kunnen betekenen dat DAAR sloop (vooralsnog??) niet aan de orde is.
Aan wie dit leest en in een BWL-woning woont in Lekkumerend-Noord:
Mail ons als er BWL-activiteiten zijn die met UW woning te maken hebben: BWL-brieven over renovatie, groot-onderhoud, sloop of anderszins. Wij kunnen daar (natuurlijk zonder naam van de afzender erbij!) weer ons voordeel mee doen en we maken daar ook weer een publicatie van op de website. Zo kunnen we met z'n allen wat zicht houden op de BWL-plannen.


secretaris P.E.L.        Leeuwarden,17/10/2002

Relevante artikelen:

"BWL sloopt 650 woningen in Lekkumerend-Noord".
Eigen bericht 25/1/2002.

"Plannen voor gehele sloop Pilotenespel. Corporatie: Afbraak hoogstens 230 huizen."
Uit de LC van 26/1 en 28/1/2002.

"Aktie bij BWL: Pamflet SP plus Vereniging PEL"
Eigen bericht 31/1/2002.

"Gezamenlijk persbericht SP en Vereniging PEL over aktie bij kantoor BWL en gesprek delegatie met manager Marein Boekhoudt van Woonbedrijf BWL."
Eigen bericht 31/1/2002.

"SP en PEL voerden aktie bij kantoor BWL tegen sloopplannen Lekkumerend-Noord: Iets meer over gesprek delegatie met manager."
Eigen bericht 31/1/2002.