Ingezonden verhaal van 'Dokwerker':

BESCHOUWINGEN OVER DE VEGELINBUURT


Opgehaald d.d. 6/10/2002 van website Leefbaar Leeuwarden:
Ingezonden verhaal van "Dokwerker": Beschouwingen over de Vegelinbuurt.


De nachtmerrie

Prachtige nostalgische woningen met smeedijzeren hekjes. Togen boven de ramen en deuren, waaraan te herkennen is dat men toen nog met liefde het vak uitvoerde. Ik heb het hier over de wijk Vegelin. Een wijk grenzend aan het centrum van Leeuwarden.

Een wijk die zich o.a kenmerkt door de vele smalle dwarsstraatjes. Geen twee onder een kap met een garage, geen voortuin van 16 vierkante meter. Een wijk die zich uitstekend leent voor burgers die de gezellige oude sfeer van vroeger nog diep in hun ziel hebben, en betaalbaar willen blijven wonen.

Het mag niet meer!! De gemeente Leeuwarden heeft besloten dat deze wijk gesloopt moet worden...
Dit in het kader van de Stedelijke Vernieuwing waarbinnen de gemeente Leeuwarden enkel sloop erkent.

Een gemeente die overloopt van burgers met een smalle beurs.
Leeuwarders die het straks financieel nog zwaarder te voorduren krijgen door het voorstel om de onroerend zaakbelasting te verhogen met 6,5 %, en de afvalstoffenheffing te verhogen met gemiddeld 19%.

Een wijk die niet gevraagd heeft om verpaupering! Een wijk die door falend beleid (ondoordacht) van de gemeente Leeuwarden het premature predikaat 'onbewoonbaar' heeft verkregen. Een stempel die je geeft uit oogpunt vanuit je eigen levensbeschouwing. Woningen kennen geen alcoholisme en/of drugsgebruik. Woningen kennen ook geen geluidsoverlast of burenruzie. Überhaupt vraag ik mij af of dit alleen maar voorkomt in de in de volksmond gebruikte term van volksbuurtjes. En dan nog; bestrijd je met sloop de problematiek van de verslaving?
Zou het niet een uitkomst zijn om juist in het kader van 'big brother is watching you' te centraliseren?

Het gaat financieel slecht met Leeuwarden, en het gaat slecht met de Nederlandse economie!
De 7 vette jaren zijn voorbij, en we moeten een flinke stap terug doen om de volgende periode door te komen.
Vreemd dat deze spelregels altijd opgelegd worden aan de bevolking, en blijkbaar niet geldt voor gemeente en projectontwikkelaars. In ieder geval wil de gemeente Leeuwarden doorgaan met de sloop van deze Vegelinwijk.

Morrend loop ik door deze wijk, met in de gedachte dat hier nog best iets van te maken valt. Natuurlijk is een opknapbeurt nodig! Misschien moet je er wel enige stukken tussen weghalen? In ieder geval niet geheel slopen!

Er is in Leeuwarden een tekort aan sociale woningbouw. In ieder geval een tekort aan beschikbare betaalbare huisvesting.
Nee... straks verdwijnen deze woningen omdat ze plaats moeten maken voor de meest welgestelde onder ons? Ik vraag het mij af. Of komt dit gebied weer heel lang kaal te liggen omdat de gemeente Leeuwarden geen projectplan heeft. Want dat is er in feite nu aan de hand! Dit project is opgebouwd uit los zand, en is als een zandsculptuur weer verworden tot wat het was. Dit door de vloed van de economische teruggang. Plannenmakerij die is ontstaan uit de periode van overvloed.

De bewoners uit deze wijk worden al te lang genekt door het uitblijven van een gedegen projectplan.
Blijkbaar een bewuste keuze om het verhaalsrecht te ontzenuwen. Een asociale opstelling die geen inhoud geeft aan de uiteindelijke intentie van de Stedelijke Vernieuwing. In ieder geval niet zoals het ministerie van VROM heeft bedoeld!

Tekorten op de planbegroting zitten er aan te komen. Men spreekt nu al over een tekort van 3 miljoen Euro.
Dit tekort zal volgens mij nog wel oplopen omdat ook geen rekening is gehouden met de omzet van de gulden naar de euro. Deze heeft een prijsopwaardering gekregen (producten zijn duurder geworden) waar je u tegen zegt. Het mes snijdt aan twee kanten, en dat zal niet ten goede komen van de haalbaarheid m.b.t nieuwbouw op deze locatie.

Het zijn de keuzen die je moet maken in de komende zware financiŽle periode. Ook de gemeente Leeuwarden moet zich er bewust van zijn dat niet alles meer kan. Wethouder Roel Sluiter komt in de 3e week van oktober 2002 met een gedegen begroting. In ieder geval is dat een toezegging waar de diverse partijen zich op kunnen toespitsen.
Leeuwarden kan geen verdergaande financiële risico's meer dragen. Een ophoging van de gemeentelijke tarieven mogen nooit een inzet zijn voor dit blufpoker...

Dokwerker