BEWONERS ZIJN JARENLANGE ONZEKERHEID MEER DAN ZAT.
VEGELINWIJK MOET SNEL GESLOOPT.


Bericht uit het Friesch Dagblad d.d. ma. 9/9/2002 n.a.v. aktiedag Bewonersplatform Achter de Hoven over de SV-problemen in/rond de Vegelinbuurt op zaterdagmiddag 7/9/2002.


Zaterdagmiddag 7/9/2002 hield het Bewonersplatform Achter de Hoven een actiemiddag in verband met de problemen rond de voortgang of beter gezegd het gebrek aan voortgang van de Stedelijke Vernieuwing in en rond de Vegelinbuurt. Uit de regio-berichten van het Friesch Dagblad van maandag 9/9/2002:

BEWONERS ZIJN JARENLANGE ONZEKERHEID MEER DAN ZAT

VEGELINWIJK MOET SNEL GESLOOPT

Leeuwarden - Er moet haast worden gemaakt met de plannen voor de Leeuwarder Vegelinbuurt. De bewoners eisen naast snelheid, ook openheid en betrouwbaarheid van de gemeente als het gaat om de plannen voor de verpauperde wijk. Ze hebben meer dan genoeg van de jarenlange onzekerheid waarin zij verkeren. Daarom hielden zij zaterdag een actiedag.
[Zoals eerder gesteld, had ik de tekorten op de SV hier en de stagnatie benut om opnieuw te eisen dat het eigen plan als basis voor uitwerking wordt gebruikt.]

Vorig jaar juni nam de Leeuwarder gemeenteraad het besluit om een groot deel van de arbeiderswijk ten zuidoosten van het Leeuwarder centrum te slopen, om plaats te maken voor nieuwbouw. Een deel van de bewoners is inmiddels uitgekocht.
Tot nu toe is nog niets gesloopt, terwijl de verpaupering toeneemt. Bewoners klagen over overlast, criminaliteit en verloedering. Zo trekken de leegstaande en dichtgetimmerde huisjes junks aan.
[Zoals eerder gesteld: Niet dichttimmeren, maar dichtmetselen.]

Onlangs werd duidelijk dat de gemeente Leeuwarden kampt met een groot financieel tekort voor de stedelijke vernieuwing in de Vegelinbuurt. Dit tekort is voor een groot deel te wijten aan te laag geraamde aankoopkosten van de te slopen panden.
Na jaren van plannen raakt het geduld van de bewoners op.
,,Het Bewonersplatform Achter de Hoven heeft er in overleg met de gemeente altijd op aangedrongen dat het stedelijke vernieuwingsproces snel wordt uitgevoerd en dat daarbij de rechten van bewoners gerespecteerd worden. In de praktijk blijkt het proces uiterst traag te verlopen en het lijkt wel alsof de gemeente de rechten van bewoners steeds uit het oog verliest", aldus T. Sytsma, voorzitter van het platform.
Het platform organiseerde een actiedag om duidelijk te maken dat ze genoeg hebben van de onzekerheid.
Raadsleden, bewoners en andere betrokkenen maakten een rondleiding door de wijk om te zien hoe het gesteld is met de verloedering. Op veel huisjes hangen geelgekleurde verhuisposters met teksten als 'Te koop, wegens wanbeleid' en 'Te koop, wegens junks'.
Tijdens een discussie na afloop spuiden bewoners hun gal over de gang van zaken. "Wij hebben de hele zomer niet in de tuin kunnen zitten vanwege de overlast in de Vegelinbuurt", vertelt Emmy Drijver, bewoonster van Achter de Hoven, waar alle Vegelindwarsstraatjes op uit komen. "Iedere dag hebben we last van harde muziek en gelal. Met twaalf man staan ze de hele dag in de straat te zuipen. Dát is onze buurt. Ik schaam me ervoor. Ik heb hier 25 jaar met plezier gewoond, maar die mensen verpesten het gewoon. Ik ben het spuugzat", aldus de geëmotioneerde bewoonster.
[En toch blijf ik erbij dat je de vraag: "Wat te doen met de huisjes?" los moet koppelen van de vraag: "Hoe pakken we de rotzooi en de sociale problemen aan?" Slopen betekent gewoon dat het zich simpelweg verplaatst naar een volgende buurt, verder niks...
Wat heb je dan op dat punt bereikt? Niets! Over enige jaren aan de orde: De volgende probleembuurt...]

De talrijke raadsleden beloofden er alles aan te doen om de plannen zo snel mogelijk uit te voeren. Wethouder Sluiter (volkshuisvesting) erkende dat de procedure erg lang duurt. "Aan snelheid heeft het absoluut ontbroken. We zullen nu echt vaart maken, maar het moet wel zorgvuldig. Anders hebben we straks een veel groter tekort en dat is niet de bedoeling."
[Dat tekort WORDT GROTER dan die extra 3 miljoen euro wat er nu al ligt als ongedekt 'gat'. Want: Eigenaren hebben op basis van de Onteigeningswet nu eenmaal recht op extra vergoedingen en huurders ook!
Kern van de zaak is dat bij onteigening mensen in hun vermogenspositie moeten worden hersteld en daarin niet achteruit moeten gaan. Beseft men eigenlijk wel wat onteigening eigenlijk is? Je koopt iets en de overheid pikt dit gewoon van je af en zegt: Oprotten! In feite gelegaliseerde diefstal. Daarom moet er in geld uitgedrukt volledig worden gecompenseerd.
De gemeente dacht weer eens dit wel op de leeuwarder manier te kunnen doen: Op z'n janboerenfluitjes.
Wat betreft de actiemiddag zelf: Men hield voor de raadsleden een rondleiding door de buurt en een bijeenkomst in Het Knooppunt, het buurthuis voor Achter de Hoven/Vegelin. Er waren ongeveel 50 buurtbewoners en vrij veel raadsleden. Er moest zo nodig weer een flauw toneelstukje worden opgevoerd en de bewoners konden wat zeggen. Het is te hopen dat de extra vergadering van de Commissie Stadsontwikkeling over de Vegelin nog wordt gehouden. Hierop had Leefbaar Leeuwarden aangedrongen. Voordeel daarvan is dat het formeel is en dat er wordt genotuleerd. Ik zou er een soort hoorzitting van maken en de hele Vegelinbuurt uitnodigen, niet alleen het Bewonersplatform en ik zou m.b.t. de renovatieproblemen ook de Van Asbeckstraat en de B. Bumastraat niet vergeten. Een hoorzitting moet goed voorbereid worden en je neemt deelonderwerp na deelonderwerp door en tracht door gerichte vragen zo duidelijk mogelijk te krijgen hoe het SV-proces in deze buurt tot nu toe echt verliep. Daarna vergelijk je dat met de Raadsbesluiten en vervolgens kunnen B en W en de raadsleden met elkaar in debat. Dat debat houd je bv. op de reguliere vergadering van de daaropvolgende Commissie Stadsontwikkeling, dan zijn de notulen intussen ook klaar van de hoorzitting.
Inmiddels kregen we bericht dat er voor de gemeenteraadsvergadering van maandagavond 16/9/2002 een interpellatie is aangevraagd door de Christen-Unie, LL en de FNP over de problemen in de Vegelinbuurt. Deze drie partijen hadden nl. schriftelijk raadsvragen gesteld over de situatie. De Raadsvergadering is te volgen via lokale omroep Radio Mercurius op de kabel of via de etherfrequentie op 106.1 MHZ FM-band.]


Einde FD-bericht. Commentaar tussen [].