Ingezonden


Er zijn blijkbaar mensen die denken dat ze niet hoeven te protesteren omdat hun eigen huis/wijk geen gevaar loopt. Dat zijn mensen die in een huis van 2 ton wonen.
Maar als een tiran zijn zin krijgt, worden zijn eisen steeds strenger.
Als de gemeente door kan gaan met slopen van goedkope woningen, zijn op het laatst huizen van 2 ton de goedkoopste, en die gaan dan ook tegen de vlakte!

Al die mensen die daarin wonen zullen dan ongetwijfeld protesteren, maar dan zijn wij er niet meer om ze daarin te steunen.

Dus ik wil iedereen in Leeuwarden oproepen, via het stembiljet te protesteren; dat is de enige manier die vruchten afwerpt: PvdA, VVD en CDA willen slopen; de meeste andere partijen willen het karakteristieke in Leeuwarden behouden. Gooi dit bestuur er dus uit door klein links of klein rechts te stemmen, al naar gelang je politieke voorkeur.

Ferry Groothedde


Commentaar:
Opmerking hierbij: Als er volgende week gemeenteraadsverkiezingen waren, had zijn oproep zin: 1x per 4 jaar proberen ze het stemvee naar de hokken te lokken en daarna zitten de meeste raadsleden er weer voor zichzelf en voor de belangen van lui met geld, projectontwikkelaars ed.
Dit geldt ook voor GroenLinks, die op ma. 26 juni a.s. als de gemeenteraadsvergadering over o.a. het Wijkplan Vegelin wordt vervolgd, gewoon net als PvdA, CDA en VVD voor sloop zal stemmen van de Vegelin.
Behoud van hun plaats in het College telt het zwaarste voor hen.
Gisteravond 19-6 was in de Raad vooral het CDA in de persoon van Henk Drewel om te kotsen: Het specifieke belang (van de woningeigenaren in de Vegelinbuurt) moet wijken voor het 'algemeen belang', stelde hij. Uiteraard weet het CDA wat dat 'algemeen belang' inhoudt: Dat wordt door hen vertegenwoordigd natuurlijk!
Tegen massale sloop zijn tot nu toe alleen NLP, SP, en Christen-Unie/SGP, terwijl 'fractie Dolstra' een voorbehoud maakte op 30-5 jl. in de Commissie Stadsontwikkeling. Op 26-6 a.s. zal dit agendapunt wel worden afgerond en volgt de uiteindelijke stemming over het Wijkplan Achter de Hoven/Vegelin.

secretaris Ver. PEL