Tekst pamflet Bewonersplatform Achter de Hoven over Vegelinbuurt:

7 SEPTEMBER ACTIE! WE ZETTEN DE WIJK TE KOOP!


Zoals gemeld, wil het Bewonersplatform Achter de Hoven niet meer met de gemeente praten over de Vegelinbuurt. Ze kondigden 'actie' aan op zaterdag 7 september 2002 en verspreidden het volgende pamflet in de Vegelinbuurt en omgeving:


Nieuwsbrief Bewonersplatform Achter de Hoven

                 EXTRA EDITIE

         7 SEPTEMBER ACTIE!
       WE ZETTEN DE WIJK TE KOOP

Waarom
Door de krant, radio en TV weet u al dat wij als Bewonersplatform het maandelijkse overleg met het projectbureau stedelijke vernieuwing hebben stopgezet.
In dit overleg zou het Bewonersplatform op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen in onze wijk. Aan de andere kant zou het Bewonersplatform de gemeente wijzen op knelpunten waar zij iets aan zouden moeten doen.
In de praktijk komt hier allemaal weinig van terecht. De echt belangrijke informatie over onze wijk kregen wij nooit in het overleg, maar vernemen wij via derden. Er worden allerlei beloftes gedaan om knelpunten op te lossen, maar vrijwel geen enkele wordt nagekomen. Zaken komen naar ons idee pas in beweging als wij over een bepaald onderwerp naar de pers stappen en de wethouder zich persoonlijk met dat onderwerp gaat bemoeien.
Dus....

Actie
Om al deze zaken onder de aandacht te brengen willen wij op zaterdag 7 september actie voeren. Wij willen dat al die plannen nu eindelijk eens uitgevoerd worden.

Het is van het grootste belang dat er heel veel bewoners uit de wijk aanwezig zijn.
Alleen dat heeft overtuigingskracht naar de gemeente.

Wat kunt u doen?

KOM ALLEMAAL OP ZATERDAG 7 SEPTEMBER
OM 14.00 UUR IN WIJKGEBOUW 't KNOOPPUNT
(J.H. Knoopstraat 5)

De bedoeling van de actie is om aan de kaak te stellen wat er allemaal NIET gebeurt rondom de wijk.
Daarnaast krijgt u als bewoners eindelijk de tijd om uw verhaal te vertellen. Dat is mogelijk in de zaal van 't Knooppunt of later bij een rondleiding door de hele wijk vanaf de spoorstraat tot aan de rondweg.
De leden van de gemeenteraad zijn dwingend uitgenodigd om op zaterdag 7 september aanwezig te zijn. Na deze middag weten ze in ieder geval waar ze over praten als ze het over onze wijk hebben!

Wat kunt u nog meer doen? Deze actie willen wij ook op een ludieke manier houden. Daarom vragen wij u om het bijgevoegde Te koop biljet voor het raam te hangen. Op het biljet kunt u een reden aangeven waarom u de wijk niet meer leefbaar vindt.

Bijvoorbeeld:

Te koop aangeboden wegens geluidsoverlast, drugsoverlast, achterstallig onderhoud, wateroverlast, of alleen voor een miljoen te koop etc.

Leef u uit. Het origineelste biljet haalt vast de TV, want die is aanwezig.
Meer is in voorbereiding!!!!

Als u ideeën heeft of iets wilt doen dan kunt u onderstaand nummer bellen.

Bewonersplatform Achter de Hoven
Tine Sietsma
Voorzitter Bewonersplatform
058-2136129


Einde extra editie Nieuwsbrief Bewonersplatform Achter de Hoven.

Commentaar: De actie bestaat dus uit een bijeenkomst voor buurtbewoners en raadsleden in het buurthuis en een rondleiding door de buurt. Dit is op zich niet verkeerd, maar wel 'mager' of het moet zijn dat er nog iets in voorbereiding is. Ik zou zeggen: Verbrand op een doordeweekse dag bij het Stadskantoor een pop, voorstellende projectleider Jan Eikelenboom, dump een zooitje troep uit de buurt in de hal van het Stadskantoor en haal de wethouder uit zijn werkkamer in het Bestuurscentrum enz.
Voeg toe: Ga naar de commissaris van politie of de burgemeester die hoofd is van de politie en eis strakker en meer toezicht in de Vegelinbuurt, zorg ook hierbij voor publiciteit enz.
Hoe de bijeenkomst in het buurthuis, waar bewoners hun grieven kwijt kunnen, zich nu verhoudt tot de opzet van de door Leefbaar Leeuwarden aangevraagde extra vergadering van de Commissie Stadsontwikkeling, is mij niet duidelijk. Voordeel van daar je grieven vertellen is, dat het formeel is en er wordt genotuleerd. Het risico van de geplande bijeenkomst in het buurthuis is, dat een deel van de raadsleden niet komt en dat er alleen wat stoom afgeblazen kan worden, waarmee de druk weer van de ketel is...
Waarop de bewoners vervolgens weer moedeloos naar huis toe sjokken "omdat er toch niks verandert"...


secretaris P.E.L.