STUDENTEN HUREN AMPER BIJ CORPORATIE


Uit de Leeuwarder Courant van za. 31/8/2002.


Hieronder een in feite heel onthullend bericht uit de Leeuwarder Courant van zaterdag 31/8/2002:

STUDENTEN HUREN AMPER BIJ CORPORATIE

LEEUWARDEN - De woningbouwcorporaties huisvesten slechts een fractie van de vijftienduizend studenten in Leeuwarden. Het grootste deel, 90 procent, woont nog thuis. Desondanks is er sprake van grote kamernood in de Friese hoofdstad. Slechts 1300 kamerbewoners huren bij Beter Wonen Leeuwarden (BWL), Patrimonium en Nieuw Wonen Friesland.
[Onduidelijk is waarom 90 procent van hen nog thuis woont: Wonen ze in de buurt? Kiezen ze hier zelf voor? Of kan een deel van hen gewoon geen kamer vinden? Ik houd dan 1500 studenten over die wel in Leeuwarden wonen. Trek ik daar de genoemde 1300 van af die bij de corporaties zou huren, dan blijven er maar 200 over die op een particuliere kamer zouden wonen. Maar er zijn veel meer dan 200 kamers in de stad en er is echt kamernood.
Conclusie: Met deze cijfers klopt iets niet, tenzij je stelt:
Van die 90 procent wil een flink deel ook op kamers wonen, probeert dat, maar slaagt hier niet in.]

BWL is de grootste kamerverhuurder, met 700 buitenlandse en 300 Nederlandse studenten.
"We hebben er inmiddels aardig wat ervaring mee opgedaan", zegt Marein van Boekhoudt van BWL. De speciale groep huurders woont in eengezinswoningen, flats, appartementen.
[Maar het laten delen van flats door studenten schijnt 'uit' te zijn omdat BWL naar ik heb gehoord, de flats nodig heeft voor 'gewone' woningzoekenden. Iedereen is echter m.i. een 'gewone' woningzoekende.]

De tijdelijke nieuwbouw in het Rengerspark moet straks nog eens driehonderd studiehoofden herbergen. Bovendien spiedt BWL naar beschikbare oude schoolgebouwen en bejaardentehuizen voor studentenhuisvesting.
"Dat is een nieuwe tendens in het land."
[Dat is niks nieuws: In de 80-er jaren gebeurde dat al en diverse gebouwen zijn toen al verbouwd. Qua huurprijs is dat nu lastiger omdat objectsubsidie op verbouw die er toen nog wel was, nu ontbreekt.]

Het voormalige pand van het Lienward College in de Kanaalstraat is inmiddels door bouwbedrijf Lont aangekocht en moet door de corporatie beheerd worden. Zo exploiteert BWL al grote studentencomplexen in de Harlingerstraat (34 studenten), de wijk Bilgaard (60 studenten) en de Vrijheidswijk (132 studenten).
[Maar de S8-flat in de Annie Westlandstraat die BWL voor studentenhuisvesting gebruikt, gaat vrijwel zeker ook plat.
En vervolgens gaat men weer panden zoeken en verbouwen? Ik volg die logica niet. Er zijn niet veel oudere lege panden in de stad meer: Een deel werd al in de 80-er jaren verbouwd, of het moet zijn dat er oudere kantoorpanden vrij komen, wat op zich tegenwoordig landelijk wat het geval schijnt te zijn. Maar de vraagprijs van de huidige exploitant is vermoedelijk hoog...]

De nieuwkomers uit het buitenland krijgen bij BWL een volledig gemeubileerd vertrek.
"Ze komen op Schiphol aan, en dan hebben ze bij wijze van spreken alleen een laptop bij zich." De rest wordt door de verhuurder geregeld.
"U kunt zich voorstellen dat onze medewerkers er al een beetje flauw van worden, dat ze zevenhonderd dekbedden hebben verkocht, zevenhonderd kussens.... Ik vergelijk het zelf wel eens met een bungalowpark."
[Wel, wel, een bungalowpark: Ik denk dat dat wel meevalt, of tegenvalt en als het Lienward College slecht en zo goedkoop mogelijk wordt verbouwd, worden het gewoon gipsplaten hokken: Hadden de huisjesmelkers vroeger ook bv. op de Oosterkade: Alleen was het toen spaanplaat in plaats van gipsplaat...]

Volgens Rudolf Winius van stichting Leeuwarden Studiestad komen de buitenlanders uit Oost-Europa, Azie, Afrika en Zuid-Amerika. Alleen bij de Christelijke Hogeschool Nederland lopen alleen al dertig verschillende nationaliteiten rond.
"Ze hebben over het algemeen weinig financiële middelen. De aanschaf van een auto of een scooter behoort in ieder geval niet tot de mogelijkheden", aldus Winius.
"Overlast naar de buurt toe komt niet voor."
[Als een complex behoorlijk is verbouwd en goed beheerd wordt is er niet of nauwelijks overlast. Daar heeft het m.i. vooral mee te maken.]

Volgens Boekhoudt is er dagelijks toezicht "op orde en netheid". Het hoofd van de afdeling verhuur bij BWL zegt dat overlast tot "enkele individuele gevallen per jaar" beperkt blijft. Maakt de huurder het te bont, dan zegt BWL de huur op.
[Nu ja, dan moet BWL naar de kantonrechter, mag ik hopen. Of hopen ze dat buitenlandse studenten toch de spelregels qua verhuur hier niet kennen en zegt men zelf de huur op?!]


Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].