CORPORATIE WINT STRIJD OM RODE DORP


Uit de Leeuwarder Courant van za. 31/8/2002.


Zoals wij al hadden gemeld in ons eigen bericht: "Commissie bezwaarschriften adviseert B en W: Bezwaarschrift PEL tegen splitsingsvergunning Rode Dorp niet-ontvankelijk" was het wel duidelijk dat B en W het advies van de bezwaarschriftencommissie zouden opvolgen en het PEL niet-ontvankelijk zouden verklaren. Dit is inmiddels gebeurd via een formeel besluit van het College.
Dit is de laatste jaren de gebruikelijke strategie van B en W tegen het PEL:
Werden vroeger bezwaarschriften van ons wel ontvankelijk verklaard en vervolgens inhoudelijk ongegrond verklaard, de nieuwe lijn is om inhoudelijke toetsing te vermijden, maar ons meteen niet-ontvankelijk te verklaren.
Deze maal heette het dan op basis van onze 'te algemene doelstellingen'.
Zou het PEL haar doelstellingen via een statutenwijziging fors uitbreiden en detailleren, dan worden we ongetwijfeld niet-ontvankelijk verklaard omdat juist dat specifieke punt waartegen we bezwaar maken er dan weer niet in staat...
Een schrale troost is, dat burgers en groepen burgers, zoals verenigingen, het vrijwel nooit winnen van de overheid en al zou eens iemand per ongeluk winnen, dan verandert de overheid gewoon de regels...
De Leeuwarder Courant berichtte zaterdag 31/8/2002 over het PEL en het Rode Dorp het volgende:

CORPORATIE WINT IN STRIJD OM RODE DORP

LEEUWARDEN - De corporatie Patrimonium kan verder met haar plannen voor de verkoop van 127 huurhuizen in het Rode Dorp, zes straten tussen de Pieter Stuyvesantweg en Achter de Hoven in Leeuwarden. De bezwaren van het Platform Een en Tweepersoonshuishoudens Leeuwarden (PEL) hebben geen effect gesorteerd.

De gemeentelijke adviescommissie voor de beroep- en bezwaarschriften vindt dat het bezwaarschrift van het PEL niet-ontvankelijk moet worden verklaard. De doelstellingen van deze organisatie zijn te algemeen om in dit specifieke geval te kunnen claimen dat zij belanghebbende is, oordeelt de commissie.

Het PEL hekelt het zogeheten appartementsrecht dat de corporatie wil vestigen op de woningen. In de praktijk betekent dit dat een vereniging van eigenaren moet worden opgericht, waarbij Patrimonium voor zichzelf op voorhand een belangrijke rol heeft vastgelegd. Het PEL vindt dat de nieuwe eigenaren hierdoor te veel in hun rechten worden beperkt.


Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].