GEZAMENLIJK PERSBERICHT VAN SP EN PEL: KLACHTENWEEK HUURSUBSIDIE


SP EN PEL organiseren klachtenweek huursubsidie

(Tekst: SP en PEL)

De Leeuwarder SP (Socialistische Partij) en het PEL (Platform Een- en tweepersoonshuishoudens Leeuwarden) organiseren deze week (maandag 26 t/m vrijdag 31 augustus) een klachtenweek huursubsidie.
Dagelijks kunnen huurders uit de hele provincie tussen 10 uur 's morgens en 20 uur 's avonds terecht bij twee telefoonnummers om hun problemen kenbaar te maken aan de beide organisaties.

"Met het inwerking treden van de nieuwe manier van huursubsidie verstrekken per 1 juli jl. is er niet alleen het een en ander veranderd, er is ook veel fout gegaan," aldus Hanny Palmen, voorzitter van de Leeuwarder SP.
"Bij het PEL en de SP kwamen diverse klachten binnen over in de ogen van huurders onjuiste beslissingen. Soms kregen mensen, wier inkomen niet was veranderd, zelfs helemaal geen huursubsidie meer."
Ook de website, de afdeling Voorlichting en diverse publicaties van het ministerie kunnen veel vragen niet beantwoorden, zo is de ervaring van PEL en SP.
"Zelfs voor deskundigen, waaronder je de mensen van het PEL toch zeker mag rekenen, zijn de nieuwe regels volstrekt ondoorzichtig," gaat Palmen verder.
"Reden voor ons om te kijken wlke problemen er nu zijn ontstaan en die op een rijtje te zetten. En nu niet alleen van de kant van Tweede Kamer, die over dit onderwerp de vinger aan de pols houdt, maar vooral van de kant van de mensen die nu dreigen de dupe te worden: de mensen met een minimaal inkomen die recht hebben op huursubsidie. Vandaar het initiatief tot het organiseren van deze klachtenweek."

Ruim 5.000 kaarten zijn er de afgelopen week verspreid en zelfs op de eerste dag van verspreiding begonnen mensen al te bellen.
"Een duidelijk teken dat er wel het een en ander mis is," vervolgt Palmen.
"We zijn ook heel eerlijk aan de telefoon: we inventariseren de klachten, maar dragen geen hapklare oplossingen aan, dat kunnen wij ook niet."
Het doel van de klachtenweek is het bundelen van alle klachten om dit vervolgens in rapportvorm aan te bieden aan de minister en de diverse Friese woningbouwverenigingen teneinde verbeteringen af te dwingen.
De klachtenweek is de hele week tussen 10 - 16 uur bereikbaar onder nummer 058-2664535 en tussen 13 - 20 uur onder 058-2671636.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Johan Bakker - PEL tel. 058-2671636 en
Hanny Palmen - SP Leeuwarden tel. 06-27108769.


Datum: Maandag, 26 augustus 2002