KLACHTENWEEK PEL EN SP NA WIJZIGING HUURSUBSIDIE


Uit de Leeuwarder Courant van ma. 26/8/2002


Ook de lokale pers heeft inmiddels opgepikt dat PEL en SP in de week van maandag 26/8 t.m. vrijdag 30/8/2002 een aparte klachtenweek draaien om te proberen zicht te krijgen op de aard van de klachten over de nieuwe werkwijze van VROM m.b.t. de huursubsidie. De Leeuwarder Courant van ma. 26/8/2002 schrijft:

KLACHTENWEEK PEL EN SP NA WIJZIGING HUURSUBSIDIE

LEEUWARDEN - De gewijzigde regelgeving voor huursubsidie stelt veel aanvragers voor onoplosbare problemen, zeggen de Socialistische Partij (SP) en het Platform Een- en Tweepersoonshuishoudens Leeuwarden (PEL).
Voor beide organisaties vormt dit aanleiding deze week uit te roepen tot klachtenweek. Het PEL en de SP-hulpdienst bundelen de binnengekomen klachten en bieden die aan bij het ministerie van volkshuisvesting.

Beide organisaties hebben vorige week in totaal vijfduizend kaarten aan huis bezorgd, vooral in Leeuwarden, om huurders te attenderen op de klachtenweek. "Direct hierna kwamen de eerste telefoontjes al binnen", aldus voorzitter Hannie Palmen van de SP Leeuwarden.
"Een duidelijk teken dat er een en ander mis is." De regelgeving is veranderd per 1 juli. PEL en SP hebben bij het ministerie niet kunnen achterhalen hoe de huursubsidie in de nieuwe opzet precies becijferd moet worden.
"Voorheen viel dit makkelijk te berekenen, nu is het allemaal ondoorzichtig geworden."


Einde LC-bericht.

Commentaar: Zoals eerder gemeld, valt de IHS nog ruwweg te berekenen via de website van VROM, maar niet meer exact, zoals vroeger. Want hoe het rekenprogramma precies de ingevoerde gegevens doorrekent tot het resultaat, zie je uiteraard niet en daar gaat het nu juist om:
Tot en met vorig jaar kon je dat m.b.v. de papieren toelichting bij het IHS-aanvraagformulier vrij makkelijk zelf uitrekenen, al dan niet met de zakjapanner erbij.
De eerste dag kwamen bij ons 8 telefoontjes binnen, met de meest uiteenlopende manieren waarop het ergens in de procedure mis was gegaan.
Niemand meldde dat hij/zij inmiddels een voorschot had gehad van VROM.
Daar hebben we nl. ook naar gevraagd.
Meest ergerniswekkende geval tot nu toe was het verhaal van een mevrouw die begin juni voor het eerst huursubsidie aanvroeg en toen het formulier opstuurde wat gebruikt moet worden voor een nieuwe IHS-aanvraag. Ruim op tijd, zou je zeggen. Zij had tot op heden niets meer gehoord van VROM, geen brief, geen beschikking...
Zij betaalt nog steeds de volle huur voor een dure woning, zoals uit haar adres is af te leiden en een voorschot had ze uiteraard ook niet gekregen.

Ook bij particuliere verhuurders die gegevens richting VROM moeten aanleveren, zit een knelpunt m.b.t. die aanlevering. Uit de eerste telefoontjes blijkt ook dat het deze maal BWL is die de huurders met vragen afscheept, terwijl NWF bij sommigen pogingen schijnt te hebben gedaan om t.b.v. huurders met vragen de kar richting VROM weer op de rails te krijgen.
Een negende beller had andere, al lang slepende huursubsidieproblemen, vermoedelijk door een onjuist advies van de Huurcommissie. Deze kwestie stond los van datgene wat we nu in kaart proberen te krijgen. Haar is geadviseerd om kontakt op te nemen met onze vaste advocaat en met hem te overleggen over haar 'oude' huursubsidiekwestie waarover zij al tijden terug een bezwaarschrift had ingediend, maar waarbij haar was meegedeeld dat dat pas 'over enige jaren' behandeld zou worden...
Tot zover de eerste ruwe indrukken.


secretariaat P.E.L.