KANAALSTRAAT TEGEN KOMST BUITENLANDSE STUDENTEN


Uit de Leeuwarder Courant van vr. 23/8/2002 plus commentaar secr. PEL plus commentaar Jan Mooy.


Zoals uit eerdere berichten bekend zal zijn, wil een zekere aannemer Lont de v.m. oude school aan de Kanaalstraat verbouwen tot studentenkamers voor buitenlandse studenten en zou woningcorporatie BWL voor beheerder gaan spelen.
Maar 'de buurt' loopt natuurlijk weer te hoop, zoals 'de buurt' altijd meent te hoop te moeten lopen tegen wat dan ook maar, maakt niet uit wat. Nu ja, wat heet 'de buurt'? Meestal zijn het per wijk een beperkt aantal figuren die overal in zitten en overal en altijd aan het stoken en wroeten zijn tegen iedereen waarvan ze denken dat die niet zo is als zij zijn. Uit de Leeuwarder Courant van vr. 23/8/2002:

KANAALSTRAAT TEGEN KOMST VAN STUDENTEN

LEEUWARDEN - Omwonenden van het voormalige Lienward College in de Leeuwarder Kanaalstraat willen niet dat er buitenlandse studenten in het schoolgebouw worden gehuisvest. Wethouder Roel Sluiter liet donderdag op een informatieavond weten dat de gemeente het plan voor tachtig kamers niet kan keren.
[Ja, buitenlandse studenten; dat is nog erger dan Nederlandse studenten...
Maar wat zou dan 'de buurt' willen met het schoolgebouw?
Een appartementen-verhaal strandde al eerder, waarschijnlijk vanwege een onjuiste prijs/kwaliteitsverhouding na verbouw, is mijn gok. Mits het pand goed wordt verbouwd en mits het beheer goed wordt gevoerd, hoeft het geen zooitje te worden.
M.a.w.: Als het zo wordt aangepakt zoals diverse projecten in de 80-er jaren, komen er geen wantoestanden. Ik noem bv.:
V.m. Menno van Coehoornschool, v.m. RMLS, v.m. Chr. Gereformeerde kerk, v.m. pakhuis Freya, allemaal in gebied Molenpad. Dit zijn vier projecten voor studenten in 1 wijk, allemaal van de woningcorporaties. Als dat een grote zooi zou zijn geworden qua overlast, dan was dat al zo'n 15 jaar bekend geweest.
Overlast komt eerder vanuit kleine, smerige, verpauperde particuliere pandjes van huisjesmelkers, is mijn ervaring. Ook projecten als v.m. theepakhuis Bary aan de Emmakade (Eerst SSHG, nu NWF), project Weaze hoek Zwitserswaltje (eerst SSHG) en pakhuis Zwitserswaltje (Patrimonium) zorgden bij mijn weten niet of nauwelijks voor overlast.]

"Het bestemmingsplan maakt hier zeer veel mogelijk", zei Sluiter. Zelf staat hij overigens allerminst afwijzend tegenover het idee van studentenhuisvesting. De buurt baalt: eerst kregen ze de drugsopvang op de Zuidergrachtswal "door de strot geduwd", nu krijgen ze daar ook nog eens tientallen kamerbewoners bij.
[Appels en peren worden vergeleken: De vergelijking slaat nergens op.]

Het oude pand van het Lienward College werd in 1911 ontworpen door architect Hero Feddema. In de loop der jaren is het diverse malen uitgebreid. Dit jaar werd het nog tijdelijk gebruikt door het christelijk gymnasium Beyers Naudé. Nu is het als schoolgebouw afgekeurd, aldus directeur Arjen Lont van het gelijknamige bouwbedrijf uit Sint Annaparochie.

Nadat eerder een projectontwikkelaar zijn plan voor appartementen op te hoge kosten zag stranden, besloot Lont de oude school samen met zijn Leeuwarder collega Cees Tadema aan te pakken. De twee aannemers doopten hun project Lienward Staete.

Tachtig studenten uit het buitenland moeten er evenzoveel volledig gemeubileerde kamers krijgen. Douches, toiletten en keukens zullen ze met elkaar moeten delen. Dat vergt een ingrijpende verbouwing.
"Aan de buitenkant zult u helemaal niks merken", beloofde Lont. "Er komen geen wijzingen aan de gevelstructuur."
[Een gedegen en doordacht verbouwplan is een deel van het werk: In iets verbouwen voor 'tijdelijk' zie ik niks. Een goed plan maakt de kamers niet te klein en zorgt dat niet teveel studenten douche, toilet en keuken hoeven te delen. Volgens bureau Heldoorn, dat pakhuis Freya en het kerkgebouwtje wat daarvoor van de Chr. Gereformeerde kerk was, verbouwde, moest je niet verder gaan dan drie op een.
Dat wil zeggen:
Zorg dat niet meer dan 3 studenten 1 douche, 1 keukentje en 1 toilet hoeven delen. Zorg er daarnaast voor dat een huismeester/beheerder een aantal uren per week wordt ingezet op zo'n complex.]

Woningbouwcorporatie Beter Wonen Leeuwarden (BWL) zal het nieuwe wooncomplex beheren. Studenten uit, pak hem beet China, hebben heel weinig geld. Dat betekent dat ze nauwelijks iets overhouden om overlast te kunnen veroorzaken, zo beweerde Marein Boekhoudt van BWL. Rudolf Winsius van stichting Leeuwarden Studiestad: "Overlast naar de buurt komt niet voor."
[Boekhoudt praat maar wat: Ik wist niet dat het geld kost om 'overlast' te kunnen veroorzaken. Ik begrijp nu van manager Boekhoudt:
Hoe meer geld, des te meer overlast? Als het heeft over de rijken waarvoor de armen moeten wijken als er weer eens goedkopere huizen plat moeten, heeft hij wellicht gelijk... En Rudolf Winsius roept ook maar wat. M.a.w.: Het konden wel buurtbewoners zijn...]

Dat ging er bij de buurtbewoners niet in. "Dit is een grof schandaal", stelde Peter Hoelen uit de Kanaalstraat. "We worden al dertig jaar door de gemeente aan een touwtje gehouden."
[Enerzijds doet deze Peter Hoelen m.i. zinnige dingen, zoals in de Werkgroep Atoglas van de Oranjewijk, maar anderzijds moet je niet over ALLES gaan zitten zeuren, nog voordat er nog maar iets mis is gegaan.
Zo'n gebouw moet gewoon een herbestemming krijgen: Zet je dan bv. in voor een kwalitatief goed verbouwplan en goed beheer erbij. In dat kader: Kijk eens naar de inhoud van het gebouw: Als men praat over 80 kamers voor 80 studenten, hoe groot worden die kamers? Miezerige hokjes waar meneer Lont teveel geld mee gaat verdienen als eigenaar? En zo ja, moeten de kamers dan niet groter? Kortom: Dat eeuwige GEZEUR en GEZEVER zonder dat er veel rationele argumenten naar voren komen, DAAR wordt ik wel eens flauw van. Dan denk ik: Geen wonder dat ze je 30 jaar lang aan het lijntje houden...
Ik zou zeggen: Check t.z.t. de bouwaanvraag of alles, maar dan ook alles helemaal voldoet aan de verordening: Dwing daarmee gemeente en Lont en Tadema om volgens het boekje te verbouwen.
Want ik ken dat soort verbouwerij: Minimaal en kwalitatief slecht...
Tenslotte nog dit: IK zou liever niet naast mensen wonen die pianolessen geven, zoals Peter en Minke Hoelen doen. Van dat eeuwige gepingel zou IK tureluurs worden...
Ik wil hier maar mee zeggen: Men moet eens een beetje relativeren.]

Wijzend op de onvrede over de drugsopvang:
"U hebt gezegd dat er zorgvuldig met de buurt zal worden omgegaan." Wethouder Sluiter:
"Studentenhuisvesting heeft niks met drugsopvang te maken. Wat we hier nu doen, is juist een breuk met de historie van een verpauperde straat."
[Maar ook dit antwoord geeft te denken: Nu wordt ook al het gedeelte Achter de Hoven aan de stadszijde van het spoor aangeduid als 'verpauperd'; wat gewoon niet waar is. Wat moet er nu weer plat?!
Tot nu toe bleef de sloopdiscussie in dit deel van de stad beperkt tot de zuidzijde van het spoor en dan met name in en rond het Vegelinbuurt-gebied. Maar ja, het gedeelte Achter de Hoven waar het nu over gaat, is vlak bij de spoorlijn Leeuwarden/Groningen en wellicht moet daar weer iets 'upgradings' verrijzen?]


Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].

Hieronder nog een commentaar zoals Jan Mooy (Barent Fockesstraat e.o.) dat stuurde n.a.v. het LC-bericht:

Commentaar:

De Oranjewijk (Peter Hoelen) stelt zich nu wel heel nationalistisch op.
Dat de wijk zich druk heeft gemaakt om de vestiging van verslaafden, is nog enigszins te begrijpen als het gaat om toezicht.

Nee; nu gaat het om studentenhuisvesting. Buitenlandse studenten die door Hoelen en consorten gezien worden als bedreiging voor hun WOZ-waarde. Blijkbaar is (buiten de welgestelde Nederlander) niemand meer welkom in dit ijzeren gordijn. Bruggen moeten gesloten blijven, verslaafden zijn niet welkom en studenten evenmin! Straks de hangjeugd nog en jankende kinderen die natuurlijk direct een tik om de oren krijgen van ome peter. Verdomme man; kan jij dan niets meer tolereren? Stem je stem eens af op een wat tolerantere manier. Laat zwart en wit de compositie maken! Wat ik nu wel jammer vindt aan deze opzet, is dat juist een WBC het beheer gaat voeren. Het zal wel weer een compensatie zijn voor de sloop van vele studentenwoningen. De uitspraak van Boekhoudt spreekt boekdelen over zijn knowhow van de maatschappij. Hij pakt maar beet, en zegt eigenlijk dat mensen met geld meer overlast kunnen veroorzaken dan deze Chinese student. Rudolf Winsius kan blijkbaar koffiedik kijken met zijn uitspraak dat overlast niet voor zal komen! Roel Sluiter doet het af met een bewoording (tekst LC) waarmee je twee kanten op kunt. In ieder geval bestempelt hij deze Kanaalstraat als verpauperd. Misschien dat Peter Hoelen eens met Cees Tadema moet gaan praten om een conciërge aan te stellen. Er zijn gerust wel mogelijkheden Hoelen! Sla niet altijd gelijk de hoogste toon aan.


Einde commentaar Jan Mooy op LC-bericht.