TOCH VOORSCHOT 'OUDE HUURDER'


Uit de Leeuwarder Courant van wo. 21/8/2002.


Zoals we hebben gemeld: Op vrijdag 16/8/2002 was de extra vergadering van de vaste Tweede Kamercommissie van VROM over de huursubsidie chaos.
Zie: "Huursubsidie chaos besproken in Vaste Tweede Kamer Commissie Volkshuisvesting"
Het ging er o.a. om dat de commissie in meerderheid vond dat VROM meer groepen huurders die in de problemen zitten, omdat de nieuwe huursubsidie procedure op een rommeltje uitliep, ook voorschotten moest geven in afwachting van een definitieve toekenning huursubsidie.
Eerder al had VROM huurders die voor het eerst IHS aanvroegen, een voorschot beloofd.
Zie "VROM belooft nieuwe aanvragers huursubsidie voorschotbetaling".
VROM heeft nu een aanvullende belofte gedaan. Het gaat om voorschotten voor huurders die vorige subsidieronde wel IHS kregen, maar nu plotseling niet meer om allerlei redenen, vaak omdat gegevens incompleet zouden zijn. Uit de Leeuwarder Courant van woensdag 21/8/2002:

TOCH VOORSCHOT 'OUDE HUURDER'

DEN HAAG (ANP) - Alle 42.300 huishoudens die deze zomer geen huursubsidie ontvingen krijgen alsnog een voorschot. Dit heeft VVD-minister Henk Kamp (Volkshuisvesting) vandaag aan de Tweede Kamer laten weten.

Eerder gaf Kamp al voorschotten aan nieuwe aanvragers die in de problemen dreigden te raken door vertraging bij de verwerking. De minister is gezwicht voor druk van met name de PvdA, die een spoeddebat vroeg naar aanleiding van de financiële problemen waarin een grote groep mensen was komen te verkeren nadat hun huursubsidie plots was stopgezet.


Einde LC-bericht.

Commentaar: Nu maar hopen dat VROM er geen bende van maakt bij het betalen van de voorschotten, zodat we later weer moeten lezen dat die beloofde voorschotten vaak niet werden betaald...
Verder moet worden geconstateerd dat het betalen van voorschotten niet betekent dat de reguliere betaling van huursubsidie nu goed loopt, noch dat de VROM-IHS-beschikkingen correct zijn...
Kortom: Volgens mij duurt het nog maanden voordat het nieuwe systeem soepel draait en dan nog blijft het zo, dat een huurder niet zelf eenvoudig kan narekenen of de beschikking correct is.
VROM behoort openbaarheid te betrachten voor elke burger die wil weten hoe de berekeningssystematiek is. Dat is nu niet het geval.
De VROM-rekenmodule op hun website rekent wel, maar toont niet hoe er wordt gerekend.
Huurders hebben er recht op zelf te kunnen nagaan aan de hand van hun eigen gegevens, of een IHS-beschikking klopt of niet. Dat is nu niet het geval en dat is fout!


secretariaat P.E.L.