HUURDERS IN LEEUWARDEN MET HUURSUBSIDIE PROBLEMEN: KOPIEER ONDERSTAAND FORMULIER, VUL HET IN EN STUUR DIT VIA DE E-MAIL RETOUR AAN ONS! VANAF MAANDAG 26 AUGUSTUS: KLACHTEN INVENTARISATIE WEEK HUURSUBSIDIE! ZIE ONZE BERICHTEN!

FORMULIER VERENIGING P.E.L. T.B.V. HET NOTEREN VAN KLACHTEN KLACHTENWEEK HUURSUBSIDIE


Productiedatum: 21/8/2002


Dit formulier is gemaakt i.v.m. de klachtenweek problemen huursubsidie.
Onderstaand formulier mag in de genoemde week ook door huurders in de gemeente Leeuwarden worden gebruikt om dit zelf in te vullen en naar ons op te sturen. Via e-mail:

Rechtermuisknop indrukken: Kies 'selekt all' in menu.
Daarna in gemarkeerde deel gaan staan en weer rechtermuisknop indrukken. In menu dat verschijnt 'copy' kiezen.
Start vervolgens een tekstverwerker, bv. Notepad, Wordpad, Word enz. en zoek in menu naar functie 'paste' (plakken). Plak tekst in tekstverwerker en vul formulier in. Formulier kan vervolgens worden opgeslagen via 'save as' (opslaan als) en dan als 'attached bestand' worden gezonden naar het P.E.L.
Het formulier invullen, uitprinten en via de gewone post naar ons opsturen mag ook: Stuur e.e.a. dan naar:
Vereniging P.E.L. Postbus 2602 8901 AC LEEUWARDEN


FORMULIER VERENIGING P.E.L. T.B.V. NOTEREN/INVENTARISEREN KLACHTEN KLACHTENWEEK HUURSUBSIDIE MA. 26/8 T/M VR. 30/8/2002.


NAAM............................................

ADRES...........................................

TELEFOONNUMMER..................................

NAAM VERHUURDER.................................

N.B.: Leeuwarder woningcorporaties: NWF, BWL of Patrimonium.

VRAGEN: (Langslopen en vragen tijdens gesprek)


  
Had u afgelopen periode huursubsidie?

Ja [ ] Nee [ ] Zo ja, hoeveel? EUR........

Heeft u minder huursubsidie gekregen terwijl er
niets aan uw inkomen is veranderd?

Ja [ ] Nee [ ] 

Zo ja, hoeveel IHS krijgt u nu? EUR......

Heeft u nu (vanaf 1 juli) geen recht (meer) op huursubsidie?

Ja, geen recht meer op huursubsidie. [ ] 
Zet hier kruisje.

Nee, nog wel recht op huursubsidie. [ ] 
Zet hier kruisje.

Heeft U voor de periode 1/7/02-30/6/03 een BESCHIKKING van VROM gekregen?
(Hier staat in op hoeveel huursubsidie men recht heeft.)

Ja [ ] Nee [ ] 
(Zet kruisje bij gegeven antwoord.)

Weet u wat de volle huur (zonder IHS) van uw woning is vanaf 1/7/2002?

Nee [ ] Ja, EUR......

Heeft u uw verhuurder/woningcorporatie om informatie gevraagd?

Ja [ ] Zet hier kruisje 
Nee [ ] Zet hier kruisje

Zo ja, resultaat?

a. Verhuurder gaf info   [ ]
b. Verhuurder gaf geen info [ ]
  (verwees bv. naar VROM ed)

  
Heeft u bij het ministerie VROM 
om informatie gevraagd?

Ja [ ] Zet hier kruisje 
Nee [ ] Zet hier kruisje

Zo ja, resultaat?

a. VROM gaf info    [ ]
b. VROM gaf geen info. Reden:

1. VROM telefonisch onbereikbaar    [ ]
2. VROM wel bereikbaar maar had 
  geen antwoord op mijn vraag/vragen. [ ]

RUIMTE VOOR AANTEKENINGEN

(Bijvoorbeeld: Betaalt volle huur, heeft door IHS-gedoe huurschuld opgelopen enz. Ruimte voor alles wat relevant is/lijkt en niet via de antwoorden vastgelegd kan worden.)DATUM:........ GESPREK GEVOERD DOOR...........

Einde formulier