Tijdens de vergadering van de Commissie Stadsontwikkeling over het Wijkplan Achter de Hoven/Vegelin werd ook een inspraakverhaal gehouden door het Actiecomité Groene Long/Potmarge. Zij willen dit stukje groengebied 'groen' houden en zijn tegen de door B&W gewenste nieuwbouw-koopwoningen die een flink stuk laten verdwijnen van dit gebied.
Hieronder de letterlijke tekst vam hun verhaal, voorgelezen door dhr. Sieperda:


ACTIECOMITÉ BEHOUD GROENE LONG/POTMARGE

Geachte dames en heren,

Het is moeilijk onze gevoelens aan U kenbaar te maken.
We voelen ons ronduit belazerd.
Waarom zult u zich afvragen?
Voor het geval U dat nog niet weet, de gehele inspraak blijkt een klucht. Wat vinden wij terug van onze inspraak, ideeën en reacties?
Hebben wij daar onze tijd anderhalf jaar aan besteed.

Van de twee grootste partijen valt ons op dat er maar twee dingen gemeenschappelijk aan de orde zijn.

  1. Comenius uitbreiding, desnoods op het dak van Parkhove.
    Waar is de realiteitszin gebleven?
  2. Er moet gebouwd worden om het nieuwbouwquotum te halen.

Een toegestoken hand: Smeding, veilingterrein en Steensma bleek niet voldoende.
[Op deze terreinen aan de zuidkant van de Potmarge zijn nl. ook nieuwbouwwoningen gepland, maar hier gaat het niet om een bestaand 'groen' gebied.]
Nu worden ook de historische, unieke, open tuinen aangetast. Velen van U hebben we mogen rondleiden door dit voor de stad Leeuwarden kleurrijke gebied. Een kostbaarheid waarvoor je goed moet zorgen. Onder druk gezet door wethouders zijn fracties en het college van B&W tot andere gedachten gekomen. Grootschalige sloop in de Vegelinbuurt en daarmee het offeren van groen, is het resultaat.

Met mensen wordt geen rekening gehouden. Bloemlezingen in diverse gemeentelijke rapporten, de stad meer leefbaarheid, openheid en groen te geven, worden even aan de kant geschoven. Evenals rapporten van deskundigen die pleiten voor behoud en opwaardering van de Groene Long/Potmarge.
[Het zal er wel op neerkomen dat voor de geplande nieuwbouw daar tot aan de Potmarge een kaal grasveld komt; een strak gazon met een bordje: 'Verboden het gras te betreden' o.i.d. en daarna door de nieuwbouwbewoners veel geklaag over hondepoep, jongeren die met brommers over het gras scheuren ed.
Kortom: De ambtenaren-oplossing voor de vraag hoe een groen-gebied er moet uitzien...
Ik stel voor de zaak dan maar meteen te asfalteren tot aan het water onder het motto: 'Ordnung muss sein'. Dan zijn we van dit gebied ook maar weer af.
Vergeet ook vooral niet parkeervakken te schilderen op het asfalt en een rij parkeermeters of een automaat neer te zetten. Komen er ook nog wat inkomsten voor de Stedelijke Vernieuwing...]

Op 29 mei hebben wij de nieuwste tekeningen gekregen; nieuwbouw in de Potmargezone.

Wijselijk worden er geen aantallen genoemd. Bloemkwekerij Berend is op de tekening verdwenen. Zijn voortbestaan zou toch gewaarborgd worden mijnheer Bilker?
In december vertelde de heer Bilker ons dat hij toch wel een strook van 40 meter evenwijdig aan Achter de Hoven moest bebouwen. Toen de heer Keuning op de kaart aangaf waar de begrenzing ongeveer kwam te liggen was de opmerking van wethouder Bilker: 'Dan blijft er ook niet veel meer van de tuinen over.'
Nadien is er geen zinnig overleg meer met de wethouder geweest, ondanks het feit dat wij als constructieve groep de hemel in waren geprezen.

Fietspad naast Van Hal-Potmarge en inrichting Elzebosje wordt aan het projectbureau overgelaten. Wat zouden de gevolgen daarvan zijn?

Al met al, de mist is nog niet opgetrokken. Misschien komt het eens.

Dank voor uw aandacht.
Einde inspraakverhaal Actiecomité Behoud Groene Long/Potmarge. Commentaar tussen [].