Citaat wethouder
Roel Sluiter op PvdA-ledenvergadering
op 8/5/2002


Hieronder een citaatje uit het verslag van een PvdA-ledenvergadering op 8 mei 2002. Aan het woord is PvdA-wethouder Roel Sluiter, belast met volkshuisvesting, stedelijke vernieuwing ed.:

Roel Sluiter: Stedelijke vernieuwing betekent niet alleen meer sloop aan de onderkant van de woningsector. Er is geen overschot meer aan woningen aan de onderkant, dus moet er ook gebouwd worden aan de onderkant. Volgens het wijk ontwikkelingsplan Vrijheidswijk moet de stedelijke vernieuwing in 2007 klaar zijn. De multifunctionele centra zorgen ervoor dat zorg en beheer onder één dak zitten. Hiermee wil de PvdA zich profileren. De bewoners van Schieringen/Heechterp en de Wielepolle en Schepenbuurt voelen zich tegenwoordig, na uitvoering van diverse plannen, spectaculair beter in hun wijk.


Einde citaat.

Commentaar: Of het waar is dat de bewoners van genoemde wijken zich nu "beter" voelen nu in Heechterp indertijd flink is gesloopt? Ik denk dat dat eerder komt omdat de laagbouw opgeknapt is, de gevels schoongemaakt enz. Dat oogde meteen veel beter. Opvallendste uitspraak van Sluiter is:
"Er is geen overschot aan woningen aan de onderkant, dus moet er ook gebouwd worden aan de onderkant." Kijk, dat had ik hem nu graag eens horen zeggen in de gemeenteraad....
Want: Er heerst krapte op de goedkopere woningmarkt en de wachtlijsten worden steeds langer. Alleen dat bouwen 'aan de onderkant' dat wordt echt niks, want dat kan helemaal niet:
Je KUNT eenvoudigweg geen goedkope nieuwbouwwoning neerzetten die ook met huursubsidie erbij binnen bereik ligt van de laagstbetaalden. Wellicht nog net voor de middenklasse kun je een dure huurwoning neerzetten als je de woningcorporaties wat winst laat genereren als je hen toestaat ook koopwoningen te bouwen. Wellicht dat je dan zo'n huurwoning net binnen de huursubsidiegrenzen weet te drukken.
Maar ditzelfde middel kun je ook benutten t.b.v. upgrading renovatie in oudere wijken onder het motto:
Corporaties genereren hun eigen objectsubsidie waardoor een upgrading renovatie niet voor 100 procent kostendekkend in de huren doorberekend hoeft te worden. Speel het zo, dat de huur na renovatie net onder de fiatteringsgrens blijft voor de huursubsidie en renoveer voor kleine huishoudens vooral een aantal flatblokken.
Maak verschillende renovatieniveau's om de nodige huurprijsvariaties te houden in 1 wijk. Renoveer soms upgrading, soms standaard en soms bescheiden. Dit lijkt me realistischer dan spreken over 'bouwen aan de onderkant'. Laat de stad van iedereen zijn, ook van de lagerbetaalden!


secretariaat P.E.L.