VROM GEEFT HUURSUBSIDIE AANVRAGERS DE SCHULD VAN CHAOS


a. Uit de Leeuwarder Courant van vrijdag 9/8/2002:
PvdA wil snel debat over huursubsidie
b. Uit de Leeuwarder Courant van zaterdag 10/8/2002:
Veel fouten bij aanvraag huursubsidieAls ambtenaren in het nauw worden gedreven door kritiek, gaan ze smoezen verzinnen en uiteraard krijgen anderen dan de schuld als er problemen zijn. Zo ook het ministerie van VROM.
Zoals bekend is er bij de invoering van het nieuwe geautomatiseerde systeem voor de verwerking van huursubsidie aanvragen een chaos ontstaan.
Zie o.a. "Vele huurders gedupeerd door systeemwijziging huursubsidie"
Impliciet gaf VROM in feite toe dat er het nodige aan schortte, want begin augustus jl. heettte het "VROM belooft nieuwe aanvragers huursubsidie voorschotbetaling"
Inmiddels heeft Piet de Ruiter van de SP schriftelijke vragen gesteld aan minister Henk Kamp van VROM. Daarover gaat het tweede bericht hier.
De PvdA komt nu ook in aktie en wil deze week een debat in de Tweede Kamer. Uit de Leeuwarder Courant van vrijdag 9/8/2002:

PVDA WIL SNEL DEBAT OVER HUURSUBSIDIE

DEN HAAG (ANP) - De PvdA wil komende week in debat met minister Henk Kamp (Volkshuisvesting) over de uitkering van de huursubsidie. De Tweede Kamer moet daarvoor het reces onderbreken. Tweede-Kamerlid Adri Duivesteijn is bang dat veel meer dan 3000 mensen in juli geen huursubsidie hebben ontvangen. Zij krijgen volgens hem geen voorschot, zoals het ministerie dat deze week aan 140.000 nieuwe aanvragers heeft toegezegd.


Einde 1e LC-bericht.

Commentaar: In het persbericht van VROM werd gesteld dat in de week vanaf 12/8 ('volgende week') 70.000 nieuwe aanvragers een voorschot zouden krijgen en nog eens 70.000 begin september.
Afgaande op het bericht zoals hieronder staat, denk ik dat Duivesteijn gelijk heeft en dat VROM gewoon haar beloften niet waarmaakt. Dit, omdat ze nu menen dat veel aanvragen ten onrechte zijn gedaan. Maar hoe weet VROM dat dan? Dan zouden ze deze allemaal al gecontroleerd moeten hebben met behulp van de door derden aangeleverde gegevens en dat lijkt me sterk gezien de achterstanden bij VROM. En als VROM dan alles heeft gecontroleerd en meent dat vaak ten onrechte huursubsidie werd gevraagd, waarom sturen ze dan betrokkenen niet een afwijzende beschikking?
Als betrokkene meent dat dat niet terecht is, kan deze dan tenminste nog een bezwaarschrift indienen. Ik vermoed dat de ambtenaren vreselijk zijn gaan zitten te steunen en te kreunen na het persbericht:
"Maar dan betalen we zomaar een voorschot aan iemand die daar geen recht op heeft, en dan krijgen we dat natuurlijk nooit meer terug, mekker, mekker..."
Op zaterdag 10/8/2002 kwam de Leeuwarder Courant met het volgende bericht naar aanleiding van schriftelijke Kamervragen door Piet de Ruiter van de SP:

VEEL FOUTEN BIJ AANVRAAG HUURSUBSIDIE

Oorzaak huidige chaos

DEN HAAG (ANP) - Het grote aantal nieuwe aanvragen voor huursubsidie dat bij het ministerie van volkshuisvesting is binnengekomen, is voor een deel veroorzaakt doordat mensen ten onrechte een verzoek hebben ingediend. Ook hebben vermoedelijk veel huurders per abuis een dubbele aanvraag ingediend. Dit heeft een woordvoerder van het ministerie gisteren gezegd.
[Hoezo, ten onrechte? Zijn die aanvragen dan allemaal al afgecheckt met behulp van de gegevens die derden, zoals woningcorporaties, GBA en belastingdienst hadden aangeleverd? En zo ja, hebben diegenen dan een afwijzende beschikking gehad waartegen eventueel bezwaar kan worden gemaakt? Of hebben diegenen nog niks gehoord? En als al die aanvragen nog niet zijn afgecheckt, waar baseert VROM dan zijn veronderstelling op? Of gaat het hier om smoezen van ambtenaren die de zaak omkeren nu er kritiek is gekomen naar aanleiding van de chaos bij VROM met de huursubsidie?
M.a.w.: Het ligt niet aan ons, maar aan al die huurders die zomaar nieuwe aanvragen indienen...
Maar als huurders dan ten onrechte een aanvraag zouden hebben ingediend, is het m.i. duidelijk waarom men dat deed:
IN TEGENSTELLING TOT VOORGAANDE JAREN KAN EEN HUURDER NIET MEER ZELF UITREKENEN OF EN ZO JA OP HOEVEEL HUURSUBSIDIE HIJ/ZIJ RECHT HEEFT!
M.a.w.: Een huursubsidie aanvraag verandert zo in een gokkast, onder het motto: Niet geschoten is altijd mis!
Er zijn nog wel globale aanwijzingen openbaar via folders zoals huurgrenzen, inkomensgrenzen en vermogensgrenzen m.b.t. de vraag of in principe huursubsidie mogelijk is, maar echt zelf uitrekenen is er niet meer bij.
VROM zegt dan: Ga maar naar onze website, daar staat een rekenprogramma op. Ten eerste is dat slechts een globaal rekenprogramma, zoals VROM daar zelf schrijft, ten tweede heeft niet iedereen een PC, zeker niet de lagere inkomensgroepen waar het hier om gaat, vooral de ouderen niet en ten derde:
Als men al een PC heeft, moet men tevens een internet aansluiting hebben en moet men niet een oud PC-tje hebben. Verder zou ik niet graag de kost geven aan de mensen die van een PC en internet geen hout snappen.
Een PC is nu eenmaal veel gecompliceerder te bedienen dan wasmachine, stofzuiger of TV.
Kortom: Dat rekenprogramma op de website van VROM is geen echte oplossing.
Bovendien zie je bij dat programma natuurlijk niet, hoe de berekening wordt gemaakt. Moeten we dan wachten op de dag dat een freak de server van VROM hackt, het programma gaat downloaden en via bepaalde technieken het programma ontrafelt?!
Kortom: De oplossing om kansloze aanvragen te verminderen is:
Gewoon een formuliertje waarmee je weer net als vroeger stap voor stap zelf kunt uitrekenen op hoeveel huursubsidie je recht hebt op basis van je inkomensgegevens en de huur.
Tenslotte: Hoe je als huurder per abuis een dubbele aanvraag in kunt dienen, ontgaat me, of het moet komen door de 'automatische continuering' van de huursubsidie waarbij dan toch tevens door een huurder een 'nieuwe aanvraag' is ingediend?]

Eerder deze week bleek dat 140.000 nieuwe aanvragen voor huursubsidie zijn gedaan, 100.000 meer dan het ministerie had verwacht. Om te voorkomen dat mensen hierdoor in de problemen zouden komen, heeft minister Henk Kamp een voorschot in het vooruitzicht gesteld.
[Zoals in het eerste LC-bericht genoemd, zegt PvdA-Tweede Kamerlid Adri Duivesteijn, dat men echter geen voorschot krijgt van VROM.]

De woordvoerder van het ministerie denkt dat de toename van het aantal aanvragen veroorzaakt wordt door mensen die uiteindelijk geen recht blijken te hebben op huursubsidie. Voorheen werden zij bij de aanvraag geholpen door hun woningcorporatie en de gemeente. Nu moeten zij het zelf doen.
[Zelf doen was tot en met vorig jaar niet zo moeilijk, als je er even voor ging zitten. Maar zelf uitrekenen of je met je gegevens nu wel of geen recht op huursubsidie hebt, kan nu niet meer, omdat je dat nergens op het 'eerste aanvraag' formulier kunt uitrekenen, ook niet m.b.v. de toelichting, zoals vorig jaar nog wel het geval was! Dat is m.i. de echte oorzaak van een deel van het probleem: Je vult een paar gegevens in, VROM krijgt via derden de rest aangeleverd, de boel gaat bij VROM in de computer en gok maar op 'bingo'... Dat kun je een huurder niet kwalijk nemen, dat heeft VROM over zichzelf afgeroepen...]

Ook zijn er mensen die per ongeluk een dubbele aanvraag hebben gedaan. Wellicht doen ook meer mensen nu een aanvraag omdat het minder goed gaaat met de economie, aldus de woordvoerder.
[Dat laatste zou ook weer een deel van de stijging qua aantal aanvragen kunnen verklaren: Stijgende werkloosheid, inkomensachteruitgang en toch weer huurverhoging: Dat tikt dubbel aan. Het beslag op de huursubsidie stijgt altijd bij economische teruggang.]

In antwoord op kamervragen van de SP zegt Kamp verder nog dat de aanvragen nu allemaal tegelijk binnenkwamen, terwijl ze voorheen gespreid werden ingediend.
[Nee, dat is onzin: De grote bulk werd ook tegen 1 juli ingeleverd, alleen bij corporaties en gemeenten. De corporaties gaven dan via huurmatiging een soort 'voorlopige toekenning' huursubsidie, nadat ze het bedrag hadden uitgerekend, wat toen nog makkelijk kon. Daarna ging de zaak richting gemeente en dan naar VROM. De ene gemeente was wat sneller dan de andere daarin, zodat de zaak in 'plukken' bij VROM binnenkwam. In het stenen tijdperk belde je dan na de koffie dhr. Meijer van de Afdeling Huursubsidie onderdeel Friesland, die eerst flink kankerde op de gemeente Leeuwarden die pas in februari van het jaar daarna de formulieren eens bij VROM inleverde, waarna hij vervolgens ging kankeren op de computer die ze maar eens in de zes weken mochten gebruiken. Computertijd was toen nog duur en schaars...
Tenslotte kwam je ter zake en ging hij even na of dat en dat formulier van die en die al bij VROM binnen was. We vroegen dat dan voor mensen die al tijden wachtten op een huursubsidie-beschikking van VROM...
Later werd dat beter en kwamen de beschikkingen veel sneller aan bij de huurders. Maar nu hebben we te maken met het VHS, het 'Verbouwde Huursubsidiesysteem' en het 'EOS-project', wat beter het 'CHAOS-project' kan heten.]

De voorschotten heeft de bewindsman verstrekt omdat hij wil dat alle aanvragen goed worden onderzocht.
[Kamp en Duivesteijn spreken elkaar dus tegen op dit punt.]

Door het grote aantal kan dat nu niet binnen de zogeheten 'redelijke termijn' van vier weken. De wettelijke termijn, acht weken, wordt wel gehaald. Het ministerie heeft een onderzoek ingesteld.
[Acht weken is dan uiterlijk 1 september. Moet men dan twee maanden lang de volle huur betalen? Iemand in de bijstand die bv. een vrij hoge huur heeft en dus vrij veel huursubsidie had, houdt dat niet lang vol...
Van de corporaties wordt niks vernomen, behalve dan dat ze mensen nergens meer mee helpen:
"Bel VROM maar", heet het dan. Wat doen de corporaties als iemand wacht op huursubsidie en de volle huur in tussentijd niet kan betalen? Deurwaarder sturen? Enig geduld betrachten?
Het zou goed zijn als de gezamenlijke corporaties hierover een standpunt naar buiten zouden brengen via hun landelijke koepelorganisatie Aedes.
Tenslotte: Het feit dat VROM een onderzoek instelt, bewijst dat ze zelf ook wel weten dat de nieuwe procedure niet lekker loopt. Maar het zijn echter de van huursubsidie afhankelijke huurders, die het grootste probleem hebben; dat moet niet worden vergeten...]


Einde 2e LC-bericht. Commentaar tussen [].