VRAAG NAAR SOCIALE HUURWONINGEN BLIJFT HOOG


De 'hitparade' qua belangstelling voor huurwoningen tot EUR 295,-/mnd van de woningcorporaties. Bron: Lijst van 'Resultaten vorige Woonwijzer(s)' uit blad Woonwijzer nr. 16 van 8/8/2002


In het verleden is gesteld dat we zo nu en dan een lijstje zouden publiceren van woningtoewijzingen volgens het systeem met de woonbonnen zoals dat geldt voor corporatiewoningen tot EUR 295,- Hoogste tijd voor een nieuw overzicht, deze maal uit Woonwijzer 16 van 8/8/2002. Een blik op de lijst met 'Resultaten vorige Woonwijzer(s)' met het overzicht van de toewijzingen en het aantal ingestuurde bonnen.

Betreft WoonWijzer 16 van 8/08/2002:

Groep 'starters':

De top 3 qua bonnen:

1. 120 bonnen: Valeriusstraat 101 
  Portiekflat (Valeriuskwartier)
2. 72 bonnen: Valeriusstraat 26 c 
  Portiekflat (Valeriuskwartier)
3. 61 bonnen: Valeriusstraat 74 c 
  Portiekflat (Valeriuskwartier)

Aantal toegewezen woningen: 37 stuks.

Totaal aantal bonnen 1298. (1 bon gerekend voor 1 woning zonder vermelding aantal bonnen.)

Gemiddeld aantal bonnen/woning: 35,08 stuks.

Om het beeld niet somberder te maken dan het al is, maken we de aanname dat alle mensen die een bon instuurden daarop 2 woningvoorkeuren vermeldden.
In werkelijkheid zou men op een aantal woningvoorkeuren/bon komen van bv. 1,6 of 1,8 o.i.d.
We houden dan gemiddeld 17 bonnen/woning over bij de groep 'starters'. Er komen 26 WoonWijzers/jaar uit; elke 14 dagen 1 krant, dus 1 WoonWijzer per halve maand. Tussen 2 edities van WoonWijzer stijgt de inschrijftijd met een halve maand. De gemiddelde wachttijd komt dan op 17 maal 0,5 maanden is 8,5 maanden. Omdat het aantal per bon aangegeven woningvoorkeuren in werkelijkheid lager zal liggen dan 2, ronden we deze wachttijd af naar 10 maanden gemiddeld.
Toch is het maar de vraag of deze manier van berekenen wel echt accuraat is:
Kijken we naar de inschrijfdatums van degenen die een toewijzing kregen, dan vond het leeuwendeel van de inschrijvingen plaats in 2001, verspreid over het hele jaar, een kleiner gedeelte schreef zich resp. in in 2000 en 2002 en degene die Valeriusstraat 101 kreeg toegewezen, schreef zich in op 20/9/99 en wachtte dus een kleine 2 jaar...
De inschrijfdatums wijzen erop dat de wachttijd in werkelijkheid langer is...

Groep 'starters/doorstromers':

1. 111 bonnen: Oldegalileën 88 
  Eengezinswoning (Oldegalileën)
2. 77 bonnen: Dirk Boutstraat 43 c 
  Portiekflat (Huizum-West)
3. 51 bonnen: C. Trooststraat 36 c 
  Portiekflat (Huizum-West)

Aantal toegewezen woningen: 21 stuks.
Niet meegeteld: 2 toewijzingen aan urgenten. Geen bonnen.

Totaal aantal bonnen: 584 stuks.

Gemiddeld aantal bonnen/woning: 27,81 stuks.

Van de 21 woningen werden 7 woningen aan doorstromers toegewezen en 14 aan starters.

Opnieuw blijkt dat er nog steeds bitter weinig woningen worden toegewezen aan doorstromers die geen geld hebben om hun heil in de vrije sector te zoeken! Dit is al jarenlang een probleem! De remedie zoals door ons al een aantal jaren bepleit is:
Ophouden met het onderscheid tussen starters en doorstromers:
ALLE TOEWIJZINGEN BEHALVE DE URGENTIES GAAN GEWOON VIA DE WACHTTIJD.

Groep 'doorstromers':

1. 28 bonnen: Koeplein 19 
  Eengezinswoning (Oude Weide)
2.  3 bonnen: Archipelweg 104 
  Bovenwoning (Schieringen)
3.  1 bon: Abeelstraat 37 b 
  Portiekflat (Schieringen)

Aantal toegewezen woningen: 3 stuks.
Totaal aantal bonnen: 32.
Gemiddeld aantal bonnen per woning: 10.

Waarom hebben nr. 2 en 3 zo weinig bonnen? Archipelweg 104 stond in WoonWijzer 14 vermeld bij de seniorenwoningen. Minimumleeftijd: 50 jaar. Bij deze groep 'doorstromers' in deze WoonWijzer 16 is dat echter niet aangegeven. M.i. heeft het weinig zin in de WoonWijzer een apart rubriekje met 'doorstromers seniorenwoningen' aan te houden.
Al eerder constateerden we dat dit de enige rubriek is met aanbod wat niet echt loopt. Zo'n woning kan m.i. beter gewoon in de rubriek 'doorstromers' staan. De rubriek 'seniorenwoningen' doet denken aan een rubriek voor 'ouwe zakken'. En wie wil daar nu bij horen?!
Met Abeelstraat 37 b is precies hetzelfde aan de hand. Stond in WoonWijzer 15 ook bij de 'doorstromers seniorenwoningen'. Niet doen dus. Als men zo nodig een hoge minimumleeftijd wil aanhouden, kan dat er ook wel bijgezet worden als de woning in de gewone rubriek 'doorstromers' staat.

Wij blijven overigens van mening dat een minimumleeftijdsgrens stellen, bv. 50 of 55 jaar en ouder aan woningtoewijzing van woningen die bouwkundig niet specifiek zijn aangepast voor bewoning door ouderen, gewoon leeftijdsdiscriminatie is van jongeren en mensen van middelbare leeftijd.


Het TOTAALAANBOD qua distributiewoningen in WoonWijzer 16 van 8/8/2002:

Starters: 27 stuks.
Doorstromers: 3 stuks.

Starters/doorstromers
(Voorrang starters of voorrang doorstromers):
a. Voorrang starters: 7 stuks.
b. Voorrang doorstromers: 2 stuks.
Dit wil zeggen dat als er niemand een bon instuurt vanuit de groep die voorang heeft, de woning wordt toegewezen aan een huishouden uit de andere groep volgens de spelregels die voor die groep gelden.

Seniorenwoningen/doorstromers: 5 stuks.

TOTAAL AANTAL AANGEBODEN DISTRIBUTIE WONINGEN: 44 STUKS.

Deze woningen moeten dus nog worden toegewezen of men is bezig met de toewijzing.

Aanbod in vrije sector in de stad: 1 woning.

Aanbod in vrije sector/seniorenwoningen in de stad: 5 woningen.

N.B.: Het aanbod in de dorpen is buiten beschouwing gelaten.

TOTAAL AANGEBODEN VRIJE SECTOR WONINGEN IN DE STAD: 6 STUKS.

Het totaalaantal toegewezen woningen zoals vermeld in de toewijzingslijsten in WoonWijzer 16 was 61 stuks.

Het totaalaantal ingestuurde bonnen is 1914 stuks. Als we weer uitgaan van 2 ingestuurde woningvoorkeuren per bon, dan zou het gaan om 957 woningzoekenden. Dat betekent gemiddeld 15,69 woningzoekenden/woning.
Als we weer uitgaan van 0,5 maanden om met een bon op te schuiven naar de eerste plaats, komen we op een gemiddelde wachttijd van 7,8 maanden. Omdat het aantal woningvoorkeuren per bon in werkelijkheid minder dan 2 zal zijn geweest, kan m.i. de gemiddelde wachttijd geschat worden op 8 tot 9 maanden, dus pakweg driekwart jaar gemiddeld.
Nogmaals: Als je echter naar de inschrijfdatums kijkt van de starters, dan wacht men veel langer!
Zou je uitgaan van niet 2 maal per woningzoekende van slechts 1 ingestuurde bon per 14 dagen, dan kom je op zowat 32 woningzoekenden per woning en uiteraard op 2 maal 7,8 maanden is 15,6 maanden wachttijd.
Kortom: Het wordt de hoogste tijd dat de Centrale Registratie Woningzoekenden van de gezamenlijke woningcorporaties eens komt met haar Jaarverslag over 2001 zodat we een duidelijker beeld krijgen over het afgelopen jaar. Voor ons is het in elk geval ondoenlijk alle gegevens uit alle WoonWijzers over 2001 in te voeren in de computer, gezien de grote hoeveelheid gegevens, hoewel we al jaren geleden hiervoor een applicatie hadden gemaakt, die vervolgens via 'queries' antwoorden zou kunnen geven.
Een beetje raadslid vraagt de CRWL of B en W om het Jaarverslag 2001...


Secretariaat Ver. P.E.L.