'ONVOLDOENDE AANPAK KAMERNOOD STUDENTEN'


Uit de Leeuwarder Courant van do. 1/8/2002 plus commentaar secr. P.E.L.


Al enige malen eerder berichtten we over het fors opgelopen tekort aan studentenkamers in Leeuwarden:
Op 7/7/2002 met diverse berichten en op 27/7/2002 met het LC-bericht: "Wachtlijsten langer voor studentenhuis"
Op 1/8/2002 stond in de Leeuwarder Courant het volgende verhaal:

'ONVOLDOENDE AANPAK
KAMERNOOD STUDENTEN'

LEEUWARDEN - De aanpak van kamernood onder studenten in Leeuwarden is onvoldoende georganiseerd. Net als in andere steden waar de woningkrapte pas de laatste jaren is toegeslagen, neemt niemand de verantwoordelijkheid om het probleem goed op te lossen. Dit zegt voorzitter Linda van Beek van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO).
[Zowel gemeente als woningcorporaties zouden elk hun verantwoordelijkheid moeten nemen. De gemeente heeft tot nu toe niks beters weten te bedenken als het neerzetten van noodhokken op een slecht gekozen locatie voor slechts een bepaalde groep studenten en de corporaties zijn i.t.t. een bepaalde periode in de tachtiger jaren, toen zij diverse studentencomplexen opleverden, vergeten dat ook het zorgen voor voldoende huisvesting voor studenten tot hun kerntaken behoort. Als dat niet zo was, hadden ze niet zo massaal ingezet op sloop van m.n. de splitlevel flats in Lekkumerend.]

De woningnood onder studenten is de laatste jaren in heel Nederland gegroeid. Ook Leeuwarden kampt sinds vorig jaar met problemen.

Wie in de minst populaire corporatiehuizen in de Vrijheidswijk wil wonen, moet al gauw negen maanden op een wachtlijst staan. Voor populaire woningen rond de binnenstad is de wachttijd opgelopen tot enkele jaren. Kranten staan vol advertenties van kamerzoekenden, terwijl het vijf jaar geleden nog zeer gemakkelijk was om een stek te vinden.
[Wat betreft die advertenties van kamerzoekenden: Dat is juist. Vooral zaterdags staat er behoorlijk wat in, terwijl er weinig wordt aangeboden qua particuliere kamers. Ook de vraag en aanbod internet sites voor particuliere kamers hebben weinig aanbod te melden vanuit Leeuwarden.]

Steden als Amsterdam en Utrecht, die al langer met krapte te maken hebben, spelen hier creatiever op in, vindt Van Beek. Zo bestaan in Amsterdam huurcontracten voor zes jaar om afgestudeerden te dwingen plaats te maken voor startenden studenten. Stokkende doorstroming blijkt namelijk het belangrijkste probleem in de meeste studentensteden.
[Tijdelijke huurcontracten zijn ook maar symptoombestrijding:
Zo'n afgestudeerde student blijft m.i. ook alleen maar zitten omdat hij of zij daar niets anders kan krijgen.
De permanente woningnood in de grote steden is de grootste naoorlogse schande van Nederland!]

Het ISO wijst op de strenge regels die de gemeente Leeuwarden stelt aan kamerverhuur. Hierdoor neemt het aantal particuliere verhuurders af, terwijl studentenhuisvesting ook voor corporaties minder aantrekkelijk wordt.
[Daar gaan we weer... Zoals al eerder betoogd, vielen na het invoeren van de Kamermarktverordening alleen die verhuurders af die het vertikten te voldoen aan de m.i. zeer noodzakelijke regels van de bouwverordening. De regels hebben met name betrekking op de brandveiligheid.
Wat wil het ISO dan, samen met de huisjesmelker die lacht als hij hun uitspraken leest? Gewoon weer net als vroeger? Gewoon weer brandgevaarlijke krotten? En dan vervolgens jammeren als na een volgens Murphy's Law onvermijdelijke ramp de verkoolde lijken van de bewoners worden afgevoerd? Ik overdrijf niet: In de loop van de jaren vielen diverse doden na brand in slechte 'pensions' in de grote steden. Het slechtste wat nu kan gebeuren, is het domweg weer opheffen van de kamerverordening.
Bovendien is het ook nu nog steeds zo, dat kleine kamerpanden waar slechts 2 kamers verhuurd worden, niet onder deze verordening vallen.
Een opmerking die ik niet kan plaatsen is, dat studentenhuisvesting ook voor corporaties minder aantrekkelijk wordt. Vermoedelijk wordt bedoeld dat nu corporaties weer 'normale' en 'echte' huurders in overvloed kunnen krijgen, het oude ware corporatiegezicht weer getoond wordt:
Studenten zijn geen echte huurders en eigenlijk willen we ze liever niet; ze zijn alleen goed genoeg in tijden waarin het leegstandscijfer hoog is, daarna mogen ze weer opdonderen. Beetje hetzelfde hoe corporaties vooral vroeger tegen alleenstaanden aankeken en de gemeente Leeuwarden nu nog, als je hun beleidsnota's leest.]

Leeuwarden bouwt op dit moment wel grootschalige voorzieningen voor buitenlandse gaststudenten. De Nederlandse studenten zijn hier echter nauwelijks bij gebaat.
[Dit is een van de zwakke punten van die noodhokkenbouwerij aan de Rengerslaan: Er wordt 1 groep uitgelicht waarvoor ad-hoc wordt geïmproviseerd, want doordacht beleid kan ik dit niet noemen. Het kamerprobleem betreft echter zowel Nederlandse als buitenlandse studenten en daarom zul je als gemeente en als woningcorporatie gezamenlijk iets structureels moeten verzinnen voor alle kamerzoekenden.
De beste structurele oplossing is m.i.: Gewoon weer hetzelfde doen als in de 80-er jaren:
Niet-woongebouwen verbouwen tot wooneenheden. Het problematische nu is echter, dat je de toen nog wel maar nu niet meer bestaande objectsubsidie zult moeten vervangen door ergens geld weg te halen om de huren betaalbaar te krijgen voor studenten.
Een deel van het geld voor stedelijke vernieuwing daarvoor gebruiken, zou een zinvollere besteding zijn dan om dit geld deels als 'sloopgeld' aan de corporaties te geven.]


Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].