ZWAKKEREN DUPE VAN HUIZENKRAPTE


Uit de Leeuwarder Courant van vrijdag 26/7/2002:

ZWAKKEREN DUPE VAN HUIZENKRAPTE

LEEUWARDEN - Zwakkeren in de samenleving hebben grote moeite om in Leeuwarden een betaalbare woning te vinden. De huizenkrapte is zo groot dat de doorstroming stagneert bij opvanginstellingen zoals De Terp. Zij willen mensen helpen om een zelfstandig bestaan op te bouwen maar kunnen amper huizen voor hen vinden. De instellingen hebben ook grote moeite om panden te vinden voor eigen uitbreiding.

"Een groot gezin in onze opvang wacht al een jaar op een woning", zegt Charles Storm van crisisopvang De Wending.
"De wachttijd voor huizen is enorm toegenomen. Wij vangen mensen op die niet zo geliefd zijn in de samenleving, maar ook zij verdienen een plek. De corporaties moeten deze verantwoordelijkheid op zich nemen."

"De doorstroming stokt bij ons", zegt ook Kees van Anken van maatschappelijke opvang De Terp.
"We willen mensen graag aan een woning helpen, maar de wachttijd neemt flink toe waardoor er minder plaats is voor nieuwe instroom. Als er dan een huis wordt aangeboden, is het vrij prijzig. Dat kunnen onze mensen niet betalen."

Met dit laatste probleem kampt ook de GGZ, die met de grootst mogelijke moeite woningen vindt voor psychiatrische patiŽnten. Mensen die in staat zijn om zelfstandig te wonen, blijven hierdoor te lang in de kliniek hangen.
[Dit is erg slecht voor betrokkenen zelf en kan leiden tot 'hospitalisering': Op het laatst kan een zekere 'gewenning' optreden in die zin dat mensen 'verleren' zelfstandig te wonen. Een variant hiervan doet zich ook wel voor bij mensen die langdurig in de gevangenis hebben gezeten: Men kan hoe vreemd het ook klinkt, op het laatst niet of nauwelijks meer functioneren buiten de 'vertrouwde' gevangenis. M.i. neemt het risico op het optreden van dit soort verchijnselen toe naarmate de betrokkene ouder wordt.]
Het probleem van de krappe woningmarkt speelt volgens de GGZ zowel in Leeuwarden als in Franeker.

De Terp probeert samen met De Wending een pension voor zwerfjongeren op te zetten. Ook dit blijkt moeilijk omdat lege panden schaars zijn.
[Een goed initiatief! Als het Fries Museum zonodig wil verhuizen, hebben ze ook de Julianaschool die ze meen ik als opslag gebruiken, niet meer nodig. Dat is een v.m. schoolgebouw aan de Tweebaksmarkt, dus handig in de binnenstad. Het is geen groot gebouw, het ligt niet pal aan de straat omdat er een schoolplein voor ligt en daarom valt het pand niet op. Dat lijkt me gunstig: Dit soort dingen moet je onopvallend doen.]

"De ene na de andere instelling klopt bij ons aan voor uitbreiding ergens in de stad", zegt Marein Boekhoudt van corporatie Beter Wonen Leeuwarden (BWL).
"Vroeger stond altijd wel ergens iets leeg, maar nu moet je rekenen op een wachttijd van anderhalf tot twee jaar."
De corporatie plant wel uitbreiding van sociale huurwoningen in de Vrijheidswijk.
[Zet bij dat laatste maar een groot vraagteken: Dat gaat dan om plannen voor gedeeltelijke sloop en nieuwbouw in Lekkumerend-Noord. Natuurlijk kun je nieuwe huurwoningen bouwen, maar bouw die maar eens financieel dekkend voor een huur op zeg pakweg de fiatteringsgrens huursubsidie voor kleine huishoudens, nu ruwweg EUR 440,= in de maand... En let wel, dan hebben we het over f969 per maand kale huur...]

Van Anken kijkt met een schuin oog naar de grootschalige woningbouw voor studenten aan de Rengerslaan: "Voor studenten kan zoiets blijkbaar wel. Dat brengt ons op ideeŽn, zoiets zouden wij ook wel willen."
[Dat zal best, maar ik blijf dat soort bouwerij ergens een belachelijke noodoplossing vinden. Staat leuk als tastbaar bewijs van het falen van het beleid van gemeente en woningcorporaties, maar dit moet geen trend worden.
Want dan gaan we in de richting van:
Geen woningen meer voor mensen met weinig geld, maar noodhokken als z.g. sociale oplossing. Iedereen heeft recht op een betaalbare woning! Er is niets zo permanent als het tijdelijke, semi-permanente noodhok. Denk aan de noodlokalen die veel langer bij een school stonden dan men ooit dacht. En als de school het hok niet meer nodig had, werd het gedemonteerd en weer opgebouwd bij een andere school..]


Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].