NORMHUURTABELLEN EN ENIGE BASISGEGEVENS HUURSUBSIDIE
1/7/2002 t.m. 30/6/2003


Zie ook eigen aanvullende notities aan einde artikel.

Omdat er nauwelijks meer toelichting zit bij het huursubsidie formulier voor de periode 1/7/2002 t.m. 30/6/2003 hierbij enige basisgegevens voor dit huursubsidie tijdvak; rechtstreeks ontleend aan de website van VROM.
Op die website kan weliswaar wel een benaderende proefberekening van de huursubsidie worden gemaakt, maar de berekeningsmethode kan i.t.t. voorgaande jaren, nergens meer worden gevonden.
Op die manier is door een huursubsidieontvanger of door iemand die een afwijzende beschikking heeft gekregen, niet na te rekenen of de hoogte van de huursubsidie of de afwijzing juist was.
In voorgaande jaren kon men m.b.v. de toelichting en de normhuurtabellen zelf narekenen op hoeveel huursubsidie men recht had.
VROM werkt nu met door derden (belastingdienst, woningcorporatie en bevolkingsregister) aangeleverde gegevens, buiten de aanvrager om.
Leveren deze derden afwijkende gegevens, dan heeft de huursubsidie-ontvanger een probleem.
Daarom hebben we hieronder o.a. weer die normhuurtabellen neergezet die ook niet in de papieren brochures van VROM staan plus enige gegevens die nog wel in hun 'gewone' voorlichtingsmateriaal staan.
Hieronder de tekst van VROM van hun website:

N.B.: Ministerie VROM is zelf verantwoordelijk voor de tekst van hun verhaal, niet Vereniging P.E.L.!


HUREN & KOPEN
Aanvragen huursubsidie

Om voor huursubsidie in aanmerking te komen, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:
Onder de voorwaarden worden een aantal begrippen nader uitgelegd.

u bent 18 jaar of ouder;
u en uw medebewoners hebben de Nederlandse nationaliteit of verblijven rechtmatig in Nederland;
uw woning is passend voor uw situatie;
iedereen die in uw woning woont, staat bij de gemeente ingeschreven op het adres waarvoor u subsidie vraagt;
u huurt een zelfstandige woning ;
uw huurprijs is niet te hoog of te laag;
uw inkomen/vermogen is niet te hoog.

Wat is een medebewoner?
Een medebewoner is iemand die bij u in huis woont en geen onderhuurder is.
Voor onderhuurders gelden andere regels. Heeft u met een onderhuurder geen schriftelijk huurcontract afgesloten dan wordt de onderhuurder beschouwd als medebewoner.
Onderhuur is niet mogelijk als het gaat om uw partner, uw (pleeg)kind of een ouder van u of uw partner.

Is de woning passend voor u?
Is uw huur hoger dan 440,12 (bij een huishouden van 1 of 2 personen) of 471,67 (bij een huishouden van 3 personen of meer)?
Dan informeert VROM bij de gemeente of de woning passend voor u is.
Passend wil bijvoorbeeld zeggen:
niet te ruim of niet te duur. Als de gemeente de woning niet passend vindt, heeft u geen recht op huursubsidie. Informeer dus altijd voor het accepteren van de woning of de gemeente vindt dat deze woning passend is voor u.

Inschrijving GBA ?
Om huursubsidie te kunnen aanvragen dienen u en uw eventuele medebewoners en onderhuurders te zijn ingeschreven bij het bevolkingsregister. Het bevolkingsregister wordt ook wel de Gemeentelijke Basis Administratie genoemd. De inschrijving is om te kunnen controleren of de aanvrager en/of medebewoners op het betreffende adres zijn ingeschreven.

Zelfstandige woning?
Een zelfstandige woning, dat wil in het algemeen zeggen: een woonruimte met een eigen voordeur en voorzien van een eigen toilet, wasruimte en keuken. Ook als u een woonwagen huurt, kunt u in aanmerking komen voor huursubsidie.
Woont u op kamers? Dan heeft u geen recht op huursubsidie. In sommige gevallen is huursubsidie ook mogelijk als u een onzelfstandige woning huurt. Bijvoorbeeld als u in een woning woont voor begeleid wonen of groepswonen voor ouderen. Meer informatie hierover kunt u krijgen bij uw verhuurder.

Huurprijs is niet te hoog of te laag
Voor de huursubsidie gelden bepaalde grenzen voor de (kale) huur van uw woning. Welke grens voor u geldt, is afhankelijk van uw situatie. In de onderstaande tabel kunt u uw situatie opzoeken, valt uw (kale) huur buiten deze grenzen dan heeft u in het algemeen geen recht op huursubsidie.

Grenzen voor huur 1 juli 2002 - 1 juli 2003

Uw situatie      Minimum huur Maximum huur

U heeft geen medebewoners
en u was op 1 januari 2002
jonger dan 66 jaar    € 170,95   € 565,44


U heeft medebewoners en meer
dan de helft van het
gezamenlijke inkomen is van
personen die op 1 januari 2002
jonger waren dan 66 jaar € 170,95   € 565,44


U heeft geen medebewoners
en u was op 1 januari 2002
66 jaar of ouder     € 169,13   € 565,44


U heeft medebewoners en meer
dan de helft van het
gezamenlijke inkomen is van
personen die op 1 januari 2002
66 jaar of ouder waren  € 167,32   € 565,44


U en uw eventuele medebewoners
zijn jonger dan 23 jaar  € 170,95   € 307,49


Betaalt u een redelijke huurprijs?
Als u een woonruimte huurt van een particuliere verhuurder, dus niet van een woningcorporatie, dan zal VROM de huurcommissie vragen om een verklaring van de redelijkheid van de huurprijs. Als blijkt dat de huur van de woning te hoog overeengekomen is, ontvangt u een lager subsidiebedrag.
De huurcommissie zal echter ook een procedure in gang zetten om uw huur te verlagen.
U bent overigens niet verplicht om deze procedure verder te volgen. U ontvangt hierover dan bericht van de huurcommissie.

Uw inkomen/ vermogen is niet te hoog
U kunt alleen huursubsidie krijgen als uw inkomen over 2001 lager was dan een bepaalde grens. Welke grens dat is, is afhankelijk van uw situatie. Zie voor deze grens de inkomenstabel hieronder. Ligt het bruto inkomen boven deze grens, dan heeft u in het algemeen geen recht op huursubsidie.
Het gaat om het bruto inkomen. Heeft u medebewoners, dan moet u hun inkomen bij uw eigen inkomen optellen. Heeft u inwonende kinderen die jonger zijn dan 23 jaar en inkomen hebben?
Dan hoeft u alleen het bedrag mee te tellen dat boven de € 4.100 uitkomt.

Inkomenstabel Huursubsidie
Uw situatie/Uw inkomen mag niet hoger zijn dan:
U bent jonger dan 65 jaar en
u woont alleen 17.700
u heeft medebewoners 23.750
U bent 65 jaar of ouder en
u woont alleen 15.725
u heeft medebewoners 20.500

Het inkomen zoals dat voor de huursubsidie geldt, is aanzienlijk lager dan het bruto inkomen dat op de jaaropgaaf van u en/of uw medebewoners staat. Het bruto inkomen mag namelijk worden verlaagd met:

12% van het bruto loon met een minimum van € 119 en een maximum van € 1.605 indien u het hele jaar gewerkt heeft, of
€ 487 indien u het hele jaar niet gewerkt heeft (in geval van uitkering).

Inkomen volgens Belastingdienst
Als u en/of een medebewoner over het jaar 2000 aangifte heeft gedaan voor de inkomstenbelasting dan kan zelfs sprake zijn van een nog lager inkomen.

Uw vermogen is niet te hoog
Uw vermogen mag niet te hoog zijn. Daarvoor gelden de volgende grenzen.


Vermogenstabel Huursubsidie

Uw situatie Uw vermogen mag niet hoger zijn dan

U bent jonger dan 65 jaar U woont alleen 19.200
U heeft medebewoners 35.200
U bent 65 jaar of ouder U woont alleen 32.850
U heeft medebewoners 45.475


HUREN & KOPEN Normhuurtabellen 2002 - 2003

U vindt hier de normhuurtabellen voor:

A. Eιnpersoonshuishoudens
B. Meerpersoonshuishoudens
C. Eιnpersoons ouderenhuishoudens
D. Meerpersoons ouderenhuishoudens

A. Normhuuroverzicht Eenpersoonshuishoudens

Ondergrens bovengrens normhuur 
€   -   € 11.700 € 170,95 
€ 11.701   € 11.900 € 174,60 
€ 11.901   € 12.125 € 182,42 
€ 12.126   € 12.350 € 190,89 
€ 12.351   € 12.575 € 199,54 
€ 12.576   € 12.800 € 208,37 
€ 12.801   € 13.025 € 217,39 
€ 13.026   € 13.250 € 226,60 
€ 13.251   € 13.475 € 235,99 
€ 13.476   € 13.700 € 245,57 
€ 13.701   € 13.925 € 255,33 
€ 13.926   € 14.150 € 265,28 
€ 14.151   € 14.375 € 275,42 
€ 14.376   € 14.600 € 285,74 
€ 14.601   € 14.825 € 296,24 
€ 14.826   € 15.275 € 312,35 
€ 15.276   € 15.725 € 334,47 
€ 15.726   € 16.175 € 357,34 
€ 16.176   € 16.625 € 380,95 
€ 16.626   € 17.075 € 405,31 
€ 17.076   € 17.525 € 430,40 
€ 17.526   € 17.700 € 448,26 

B. Normhuuroverzicht Meerpersoonshuishoudens

Ondergrens bovengrens normhuur 
€   -   € 14.950 € 170,95 
€ 14.951   € 15.000 € 171,53 
€ 15.001   € 15.225 € 174,65 
€ 15.226   € 15.450 € 179,81 
€ 15.451   € 15.675 € 185,05 
€ 15.676   € 15.900 € 190,36 
€ 15.901   € 16.125 € 195,75 
€ 16.126   € 16.350 € 201,21 
€ 16.351   € 16.575 € 206,75 
€ 16.576   € 16.800 € 212,36 
€ 16.801   € 17.025 € 218,05 
€ 17.026   € 17.250 € 223,81 
€ 17.251   € 17.475 € 229,65 
€ 17.476   € 17.700 € 235,57 
€ 17.701   € 17.925 € 241,55 
€ 17.926   € 18.375 € 250,68 
€ 18.376   € 18.825 € 263,11 
€ 18.826   € 19.275 € 275,84 
€ 19.276   € 19.725 € 288,87 
€ 19.726   € 20.175 € 302,20 
€ 20.176   € 20.625 € 315,83 
€ 20.626   € 21.075 € 329,76 
€ 21.076   € 21.525 € 344,00 
€ 21.526   € 21.975 € 358,53 
€ 21.976   € 22.425 € 373,36 
€ 22.426   € 22.875 € 388,50 
€ 22.876   € 23.325 € 403,94 
€ 23.326   € 23.750 € 419,23 

C. Normhuuroverzicht Eenpersoonsouderenhuishoudens

Ondergrens bovengrens normhuur 
€   -   € 11.750 € 169,13 
€ 11.751   € 11.900 € 172,04 
€ 11.901   € 12.125 € 179,34 
€ 12.126   € 12.350 € 188,30 
€ 12.351   € 12.575 € 197,47 
€ 12.576   € 12.800 € 206,84 
€ 12.801   € 13.025 € 216,41 
€ 13.026   € 13.250 € 226,19 
€ 13.251   € 13.475 € 236,18 
€ 13.476   € 13.700 € 246,37 
€ 13.701   € 13.925 € 256,77 
€ 13.926   € 14.150 € 267,38 
€ 14.151   € 14.375 € 278,19 
€ 14.376   € 14.600 € 289,20 
€ 14.601   € 14.825 € 300,43 
€ 14.826   € 15.275 € 317,65 
€ 15.276   € 15.725 € 341,33 

D. Normhuuroverzicht Meerpersoonsouderenhuishoudens

Ondergrens bovengrens normhuur 
€   -   € 14.650 € 167,32 
€ 14.651   € 14.675 € 167,69 
€ 14.676   € 14.900 € 171,22 
€ 14.901   € 15.125 € 177,67 
€ 15.126   € 15.350 € 184,23 
€ 15.351   € 15.575 € 190,90 
€ 15.576   € 15.800 € 197,69 
€ 15.801   € 16.025 € 204,60 
€ 16.026   € 16.250 € 211,62 
€ 16.251   € 16.475 € 218,76 
€ 16.476   € 16.700 € 226,01 
€ 16.701   € 16.925 € 233,37 
€ 16.926   € 17.150 € 240,86 
€ 17.151   € 17.375 € 248,45 
€ 17.376   € 17.600 € 256,16 
€ 17.601   € 18.050 € 267,95 
€ 18.051   € 18.500 € 284,06 
€ 18.501   € 18.950 € 300,64 
€ 18.951   € 19.400 € 317,67 
€ 19.401   € 19.850 € 335,17 
€ 19.851   € 20.300 € 353,12 
€ 20.301   € 20.500 € 366,38 

Ondersteunende informatie 2002 2003

Normhuurtabellen 2002 - 2003


Aanvullende eigen notities P.E.L.:

Van de Stedelijke Woningdienst Amsterdam:

LET OP. Sommige huursubsidie-aanvragers dreigden nadeel te ondervinden van het nieuwe belastingstelsel. Daarom past de Huursubsidiewet een correctie toe op het inkomen.
WIE EXACT WIL WETEN MET WELK INKOMEN DE HUURSUBSIDIE BEREKEND WORDT KAN BIJ DE BELASTINGDIENST EEN IB60-VERKLARING OPVRAGEN.
Uw jaaropgaven of aanslag inkomstenbelasting geven niet voldoende informatie.

Als u in 2001 nog niet samenwoonde, maar op 1 juli 2002 wel, dan moet u toch het gezamenlijk inkomen over 2001 opgeven. Als u op 1 juli 2002 niet meer samenwoont, telt het inkomen van de medebewoners niet meer mee.

Huursubsidie en vermogen: Met vermogen wordt bedoeld de bedragen op uw (spaar)rekeningen en de verkoopwaarde van uw bezittingen zoals auto, motor en caravan. De waarde van meubels, boeken, schilderijen en dergelijke, vallen niet onder het vermogen. Schulden of leningen worden van het totale vermogen afgetrokken.

Het gaat hier om het totale vermogen van u en uw gezinsleden of medebewoners. Van inwonende kinderen onder de 23 jaar hoeft u alleen het vermogen op te geven voor zover het meer bedraagt dan EUR 925,=

Eigen toevoeging: Deze vrijstelling van EUR 925,00 geldt voor een inwonend kind of pleegkind van ZOWEL de huurder ALS van de medebewoner(s). Medebewoners zijn NIET de eventuele onderhuurders (kamerhuurders)! Het vermogen van de onderhuurders telt NIET mee bij de bepaling van het gezamenlijk vermogen (rekenvermogen) van de huurder en de medebewoner(s).

Uit het Amsterdamse werklozenblad MUG van september 2002:

Onlangs heeft de Minister van VROM besloten om iedereen nu in ieder geval een voorschot te verstrekken. De voorschotten worden uitbetaald tussen medio augustus en medio september, afhankelijk van de datum van verzending van de aanvraag.

De voorschotbedragen die zullen worden betaald, bedragen voor:

Eenpersoonshuishouden EUR 95,- per maand
Meerpersoonshuishouden EUR 140,- per maand
Eenpersoonsouderenhuishouden EUR 135,- per maand
Meerpersoonsouderenhuishouden EUR 105,- per maand

De beslissing op de aanvraag komt in september of oktober. Dan worden de voorschotten meteen met het vastgestelde bedrag verrekend.

Vanaf 1 juli 2002 krijgen mensen huursubsidie in de maand die volgt op de maand waarin de aanvraag is ingediend.
Het is daarom niet meer mogelijk huursubsidie met terugwerkende kracht te ontvangen.
Denkt u recht te hebben op huursubsidie, vraag die dan zo snel mogelijk aan.