SLOOP S5-FLAT START IN NAJAAR 2003


Op dit moment, juli 2002, is men bezig de laagbouwwoningen aan de Mariniersespel te slopen. Alle bewoners werd indertijd de huur opgezegd per 1/8/2002. De meeste woningen staan inmiddels leeg. In totaal kost dit de stad weer 146 nog redelijk betaalbare eengezinswoningen.
Maar hoe zit het in die hoek van Lekkumerend met de twee splitlevel-flats die nog overeind staan?
Het gaat dan om de S5-flat aan de Mariniersespel en de S12-flat aan de Jan Evenhuisstraat. Beide flatblokken zijn een aantal jaren terug nota bene gerenoveerd: Nieuwe keukens, blokCV eruit en individuele ketels enz.
Kortom: Om te huilen dat ook deze flats plat gaan. Dat zou al eerder, maar ze 'mochten' nog een jaartje langer blijven staan vanwege de grote kamernood onder studenten. Over de stand van zaken nu het volgende bericht uit de Leeuwarder Courant van zaterdag 29/6/2002:

SLOOP S5 START IN NAJAAR VAN 2003

LEEUWARDEN - De S5-flat (splitlevel) aan de Leeuwarder Mariniersespel wordt in de herfst van volgend jaar gesloopt. De bewoners krijgen waarschijnlijk per 1 augustus volgend jaar de huur opgezegd. In het half jaar daarvoor zal corporatie Nieuw Wonen Friesland (NWF) proberen om hen in andere woningen onder te brengen.
[M.a.w.: Opnieuw extra krapte en langere wachtlijsten voor de 'gewone' woningzoekenden.]

De Mariniersespel verdwijnt volledig van de kaart. NWF is nu bezig met de afbraak van de 146 laagbouwwoningen, terwijl later de S5 en de S12 volgen. In dit zuidwestelijke deel van de Vrijheidswijk komen luxe koopwoningen rond een nieuw te graven vaart.
[Een ander LC-bericht van die dag stelt echter dat aan het eind van het jaar alle espels gesloopt zijn en dat daarna het terrein geruime tijd braak zal blijven liggen. Het heet ook, dat de bouwtekeningen voor de toekomstige koopwoningen volgend voorjaar op Beurs 'Huis' gepresenteerd zullen worden. Dat zal best, maar als het economisch zo doorgaat met een stijging van de werkeloosheid van 8000 per maand en een verder kelderende beurs, zal de kooplust niet al te groot zijn...
Met andere woorden: Gemeente en woningcorporaties hebben weer eens een duur grasveldje geproduceerd...
Nu de zaak er zo voor staat, zou er nog maar 1 goede oplossing zijn:
Bouw nieuwe huurwoningen voor een betaalbare huurprijs. Voer van de zijde van het Rijk weer wat objectsubsidie in voor sommige nieuwbouwprojcten, opdat er ook weer wat 'sociale huurwoningen' toegevoegd kunnen worden.
Dat is m.i. de enige manier om enigszins betaalbare huren te krijgen in nieuwbouwprojecten. Overigens zie ik dit niet gebeuren:
Kennelijk moet het nog veel erger worden voordat de mensen eens beseffen op welke partijen ze wel en niet moeten stemmen als ze enigszins betaalbaar en goed willen wonen...]

Buitenlandse studenten vullen bijna de helft van de zestig woningen in de S5. Voor deze groep hoeft geen vervangende woonruimte te worden gezocht, omdat zij slechts voor een jaar in Leeuwarden zijn.
[Die capaciteit qua woonruimte blijft evengoed nodig: Voor hen komen volgend jaar immers toch weer andere buitenlandse studenten? En dan staat de S5 er niet meer...
Nu kunnen ze wel 300 'noodhokken' neerzetten aan de Rengerslaan, maar daar is men er nu al niet mee. Je voegt dus toe:
300 hokken en verliest 60 woningen, goed voor 30 maal 3 en 30 maal 2 studenten.
Uitleg: De helft bestaat uit grote splitlevelflats, de andere helft uit kleine splitlevelflats, respectievelijk met 4 en 2 slaapkamers. We rekenen of: 1 woonkamer 1 student of 2 slaapkamers 1 student, omdat de slaapkamers kleiner zijn dan de woonkamer. Samen dus goed voor 90 plus 60 is 150 studenten. We houden dus qua extra capaciteit maar 150 'noodhokken' over... Elke 'noodflat' moet daar plaats bieden aan 10 (!!) studenten...]

De S12-flat wordt in 2004 afgebroken.
[Omdat men de hele zuidwestelijke hoek van Lekkumerend vol wil bouwen met koopwoningen, wordt het m.i. op zijn vroegst 2005 voordat hier weer iets wordt gebouwd. Maar het zou me niet verbazen als het niet 2005 werd, maar Sint Juttemis...]

Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].