WETTELIJKE REGELING APPARTEMENTSRECHTEN GEWIJZIGD


Ook relevant i.v.m. dit bericht:
"Onderzoek VROM naar functioneren Verenigingen van Eigenaren", eigen bericht d.d. 20/1/2002.


Van de website van het ministerie van VROM:

WETTELIJKE REGELING APPARTEMENTSRECHTEN GEWIJZIGD

(12 april 2002) De ministerraad heeft ingestemd met een voorstel tot wijziging van het Burgelijk Wetboek (onderdeel appartementsrechten).
De bedoeling van het voorstel is om enkele knelpunten in de regeling van het appartementsrecht op te heffen en technische verbeteringen aan te brengen.

De belangrijkste onderdeel van het voorstel is de invoering van de mogelijkheid om de acte van splitsing (waarbij het gebouw in appartementen is opgedeeld) te wijzigingen bij meerderheid van stemmen.
Nu is nog unanimiteit vereist.
Daarnaast wordt een reservefonds voor (groot)onderhoud verplicht gesteld. Beide wijzigingen zullen de staat van onderhoud van appartementencomplexen ten goede komen.
Het wetsvoorstel is voor advies naar de Raad van state gezonden. De tekst van het voorstel en het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.
Zie ook: Onderzoek naar verenigingen van Eigenaren


Einde bericht van ministerie VROM

Commentaar: Een Akte van Splitsing is in feite de 'grondwet' van een appartementengebouw. Voor wijziging was tot nu toe consensus vereist.
Als 1 eigenaar om vage redenen niet akkoord ging met een voorgestelde wijziging of zich helemaal niet uitsprak over waarom hij/zij tegen een wijziging was, was er een probleem. In theorie kon de Vereniging van Eigenaren de handtekening van die eigenaar laten vervangen door een machtiging van de kantonrechter, maar dat betekende wel een procedure starten, waarbij alle eigenaren gehoord moesten worden.
Dat wordt nu dus anders. Details ontbreken nog:
Hoe groot moet de meerderheid zijn om tot wijziging te kunnen overgaan? En betreft die meerderheid dan de meerderheid van de aanwezigen op een ledenvergadering of de meerderheid van ALLE eigenaren?
Het eerste lijkt me geen goed idee, het laatste lijkt me beter.
Is een 'gewone' meerderheid voldoende? Dat lijkt me ook geen goed idee.
M.i. moet een wijziging van een Akte van Splitsing breed gedragen worden, dus zou ik kiezen voor een tweederde meerderheid of beter nog:
Een driekwart meerderheid. Natuurlijk blijft dit discutabel en zou je ook nog kunnen zeggen:
90 procent van de eigenaren moet akkoord zijn, anders gaat de wijziging niet door.
Het blijft even afwachten voor wat betreft de details, maar vooreerst lijkt de wetswijziging een verbetering in te gaan houden.

Voor wat betreft het verplicht stellen van een reservefonds voor (groot) onderhoud:
Sommige VvE's hebben het er ook naar gemaakt dat er nu wettelijke verplichtingen opgelegd worden. Punt blijft wel dat er vaak geen sancties staan op dergelijke wetsbepalingen. Maar ook dit blijft even afwachten totdat het wetsontwerp naar de Tweede Kamer gaat.
Te hopen valt, dat dat nog doorgaat nu er straks een nieuwe regering zit.


secretariaat Ver. P.E.L.