VELE HUURDERS GEDUPEERD DOOR SYSTEEMWIJZIGING HUURSUBSIDIE


Ontvangen d.d. 3/7/2002 van on-line dagblad
"DE WAARHEID.NU":
Nieuwsbrief woensdag 3 juli 2002 met o.a.:
"Vele huurders gedupeerd door systeemwijziging huursubsidie".
Aangevuld met commentaar PEL d.d. 5/7/2002.


N.B.: Ook relevant i.v.m. dit bericht: "Uitvoering huursubsidie wijzigt per 1/7/2002" en ons eigen bericht van 2/10/2001


Overgenomen van : "DeWaarheid.nu"
E-mail De Waarheid.Nu

(((((((((( www.DeWaarheid.nu ))))))))))

- INHOUD -

8. Vele huurders gedupeerd door systeemwijziging huursubsidie.

SP: kabinet moet borg staan voor gevolgkosten stommiteiten huursubsidie.

De SP-fractie in de Tweede Kamer zal morgen bij het spoeddebat over de problemen met de huursubsidie bij motie voorstellen dat het ministerie van VROM borg moet staan voor alle gevolgkosten voor huurders, die worden veroorzaakt door de systeemwijziging bij de huursubsidie per 1 juli aanstaande.
Door deze wijziging hebben de woningcorporaties en gemeenten niet langer een rol bij het aanvragen van huursubsidie. De vergoedingen die zij hiervoor ontvingen zijn beŽindigd waardoor zij op hun beurt gestopt zijn met het helpen van de huurders.
Van de 300 klantcontactpunten van het ministerie die hiervoor uiteindelijk in de plaats komen zijn er per 1 juli pas zes operationeel.
De berekening van de subsidie vindt voortaan plaats bij het ministerie van VROM, dat hiervoor gebruik maakt van geautomatiseerde bestanden van de belastingdienst en verhuurders.

Ten gevolge van de stelselwijziging lijkt er een enorme puinhoop ontstaan te zijn op het ministerie:
huurders waarvan de situatie afgelopen jaar niet veranderd is krijgen opeens minder of in het geheel geen subsidie; huurders krijgen bericht dat hun huursubsidie niet uitgekeerd kan worden wegens ontbrekende gegevens, terwijl er in die gegevens afgelopen jaar niets veranderd is; huurders moeten duizenden euro's huursubsidie terugbetalen over afgelopen jaren omdat ze volgens de belastdienst beschikken over vermogen, terwijl ze in werkelijkheid niets te makken hebben.

SP-woordvoerder Piet de Ruiter, zelf huurder, heeft over deze kwestie afgelopen maand al twee keer schriftelijke vragen gesteld. De antwoorden van staatssecretaris Remkes hadden volgens hem een hoog mooi weer en 'gaat U maar rustig slapen gehalte', maar ondertussen zwelt de stroom klachten van huurders alleen maar aan.
De situatie doet De Ruiter sterk denken aan de puinhoop die bij de Huurcommissies ontstond, toen bij een grote reorganisatie alle secretariaten gecentraliseerd werden in Den Haag. In dat geval moest Remkes, een jaar nadat de SP voor de eerste keer aan de bel had getrokken, erkennen dat de wachttijden gigantisch waren opgelopen, terwijl juist beloofd was dat ze zouden halveren.

De SP wil nu bij motie regelen dat huurders, die de komende periode in betalingsproblemen komen en een deurwaarder op hun dak krijgen door de administratieve blunders van het ministerie van VROM, volledig schadeloos gesteld worden.
Ook wil de SP dat de staatssecretaris de corporaties oproept om geen huisuitzettingsprocedures te starten tegen huurders die in betalingsproblemen komen doordat er iets mis is gegaan met de berekening van hun huursubsidie.

---------------------
aan- en/of afmelden nieuwsbrief:
http://www.dewaarheid.nu/archief.htm#nieuws
---------------------


COMMENTAAR SECRETARIAAT P.E.L.:

Inmiddels zijn ook bij ons klachten binnengekomen.
Zo horen we van mensen in de bijstand dat ze voor de maand juli 2002 in arren moede maar de volle huur hebben betaald nadat de woningcorporatie hen een acceptgiro stuurde voor de volle huur...
In het betreffende geval was wel een z.g. "Huursubsidiebericht" van VROM ontvangen plus het "Roze wijzigingsformulier".
Betrokkene had daarop naar waarheid gemeld dat zij een kamer verhuurde en er was zoals vereist, een kopie meegestuurd van de onderhuurovereenkomst, maar VROM werkt alleen met de door haar opgevraagde gegevens van de Belastingdienst, de woningcorporaties en het Bevolkingsregister.
Uiteraaard stond de onderhuurder ook op dat adres ingeschreven, dus nam VROM maar 'blind' aan dat het hier een medebewoner betrof.
Terecht ging de kamerhuurder het sofinummer niet invullen op het formulier, omdat dat betekent dat ook die inkomensgegevens door VROM worden opgevraagd en op 1 hoop worden gegooid met de inkomensgegevens van de huurster, als zijnde een 'medebewoner'.
Kamerhuurders zijn geen medebewoners!

N.B.: Medebewoners moeten hun sofi-nummer plus naam invullen bij vraag 2 op het huursubsidieformulier (Deel voor huurders) en daar hun handtekening zetten.
Is er sprake van een kamerbewoner, dan moet de huurder bij vraag 3 (Deel voor huurders) aankruisen:
- Heeft u een deel van de woning onderverhuurd? Zo ja, stuur een kopie mee van het onderhuurcontract.
- Hoe groot is het deel van de woning dat u heeft onderverhuurd?
Keuzes: 3/8 of minder Tussen 3/8 deel en 5/8 deel
5/8 deel of meer.

Zo was het ook gedaan in bovengenoemd geval, maar zonder resultaat dus. Betrokkene had toen geprobeerd de helpdesk huursubsidie van VROM te bellen op 0800-4887782 maar daar hadden ze het antwoordapparaat er maar op gezet. Vandaag stond daar op dat de berichten in krant of radio over het mislopen van de huursubsidie over de maand juli 2002 "onjuist" waren en dat 'als u recht heeft op huursubsidie de bijdrage tussen 6 en 20 juli aan uzelf of aan de verhuurder uitbetaald worden'.
Ja, ALS u recht heeft op huursubsidie:
DAAR gaat het nu juist om!
Precies zoals we al op 2/10/2001 in ons bericht over het nieuwe geautomatiseerde huursubsidie systeem vermeldden, zijn forse problemen ontstaan door o.a. de via derden aan VROM aangeleverde gegevens en de feitelijke situatie.
Zo kent bv. het Bevolkingsregister geen verschil tussen een op een bepaald adres bij iemand ingeschreven kamerbewoner en een medebewoner op dat adres. En dan neemt VROM maar doodleuk aan dat de kamerbewoner 'medebewoner' is...

Ander puntje, van belang voor mensen die nog een oud telefoontoestel hebben, bv. met draaischijf of een ouder druktoetstoestel uit de 80-er jaren:
De VROM-helpdesk werkt met 4 keuzetoetsen: Wil je dit, toets een 1, wil je dat, toets een 2 enz.
Nu is het m.i. een goede gewoonte om in zo'n systeem ook de mogelijkheid te geven om niks te toetsen, waarop men vervolgens een heus levend persoon aan de lijn krijgt. Zo los je het nl. toch nog op met een oud telefoontoestel.
Mooi niet dus bij VROM: Kun je het keuzemenu niet bedienen om technische redenen, vergeet het dan maar om verbinding te krijgen en je vraag te kunnen stellen...

Ernstiger punt is m.i. dat een huurder nauwelijks toelichting vindt bij het nieuwe huursubsidieformulier. Er is op geen enkele manier zelf uit te rekenen, op hoeveel huursubsidie je recht hebt, als je alles correct ingevuld hebt.
Volgens de VROM-brochure "Huren of kopen? Alles wat u wilt weten over huursubsidie en koopsubsidie." kun je zelf uitrekenen of je recht hebt op huursubsidie door naar de website te gaan van VROM.
Webadres: http://www.vrom.nl/huursubsidie
Je kunt ook vragen stellen via de e-mail: huursubsidie@minvrom.nl Dat is heel mooi, maar ik zou de huurders de kost niet willen geven die helemaal geen computer hebben of wel een computer maar geen internet-aansluiting...
En dat zijn nu net vooral de mensen met weinig geld, die het hardst huursubsidie nodig hebben!
Op deze manier is een huurder volledig afhankelijk geworden van gegevens over hem/haar van derden die buiten hem/haar om aangeleverd worden aan VROM en ook als die gegevens kloppen, van het voor hem/haar oncontroleerbare resultaat qua hoeveelheid huursubsidie!
Orwell's nachtmerrie "1984" is bij VROM realiteit geworden!

Tenslotte nog dit: De LC meldde onlangs dat volgens het Regeerakkoord tussen CDA/VVD/LPF het nieuwe kabinet ook weer gaat bezuinigen op de huursubsidie...
We zullen maar zeggen: "Pim (en een deel van de kiezers) zou het zo gewild hebben..." en VROM is kennelijk bezig hierop al een voorschot te nemen...


Secretariaat P.E.L.