"HOE NU VERDER"
Tekst pamflet van de Werkgroep voor Volkshuisvesting. (Lekkumerend)


Ontvangen d.d. 24/6/2002 van 'Werkgroep voor Volkshuisvesting' (Jan Post en Richard Tuinstra te Lekkumerend):
Pamflet "HOE NU VERDER" over de voortgang van de Stedelijke Vernieuwing plus 2 bijlagen bij pamflet:
Artikel "Herstructureren wijken is geen haastklus"
(Uit de Staatscourant van vr. 14/6/2002)
en artikel: "De nieuwe woningnood"
(Uit NRC Handelsblad van 8/6/2002)

We ontvingen op 24/6/2002 een pamflet van de Werkgroep voor Volkshuisvesting uit Lekkumerend over de voortgang van de Stedelijke Vernieuwing n.a.v. een gemeentelijke bijeenkomst over het Woningmarktbeleidsplan 2003-2015 waar de gemeente mee bezig is.
E.e.a. zou ook bij alle raadsleden door hen zijn bezorgd. Hieronder de complete tekst van het pamflet plus de daarbij behorende 2 bijlagen in de vorm van 2 krantenartikelen:

HOE NU VERDER.

Op de 17e juni waren we uitgenodigd in het Stadhouderlijk Hof. De plannenmakers van de gemeente legde de opgekomen belangen- en actiegroepen de volgende vraag voor. Hoe moet Leeuwarden in 15 jaar op 100.000 inwoners komen? Het antwoord van de WVV zal duidelijk zijn; dat van de studenten eveneens; en het PEL legde de nadruk op betaalbaarheid van het wonen. Andere vertegenwoordigers zoals het bejaardenplatform en een vrouwen associatie hadden duidelijk kwaliteitsbelangen. Van de politieke partijen was een LL raadslid aanwezig. De SP stuurde een geïnteresseerde.

De uiteindelijke conclusie van de avond kan kort zijn:
wie honderdduizend inwoners wil hebben moet veel, goed en goedkoop bouwen - maar dat wordt door de marktwerking verhinderd. En vooral niet slopen.
Het zal volgens ons, van de WVV, nog blijken dat slopen tegen de marktwerking ingaat, zie de bijgevoegde artikelen. Bij een dalende conjunctuur valt dit te voorzien, maar bij een stijgende conjunctuur zal de marktwerking zich des te harder tegen de duurdere nieuwbouw elders keren. De vijver is leeggevist, en de woonwensen van de meesten zijn al vervuld en vinexlocaties lopen mede daarom niet snel genoeg vol.

Ook bij de nieuwe wethouder; niet op deze bijeenkomst aanwezig, vinden we het laffe argument dat er gesloopt moest worden, omdat er teveel huizen leegstonden( welgeteld 1850 stuks) na het verkopen van ca. 200 huurhuizen en het slopen van ca 600 woningen tot nu toe, is er al een ernstig woningtekort ontstaan. Dat sommetje van die leegstand klopte dus al niet, met als gevolg dat er volgens onze tellingen acuut 500 tot 700 betaalbare woningen nodig zijn.
De verkochte woningen waren voor de modale huurder niet te betalen (ik spreek uit ervaring, nu ik in een zo'n gekocht huis woon); en de gesloopte woningen zijn tot nu toe allemaal goedkope woningen:
de nieuwe wethouder houdt de de leugens van het vorige college nog steeds voor waar! Want het blijkt zonneklaar dat de huisvestingsproblemen bij de laagst-betaalden worden neergelegd. De bijgevoegde artikelen zeggen met zoveel woorden dat de gewenste integratie wegens financiële redenen van de oorspronkelijke wijkbewoners en om omgevings redenen voor nieuw aan te trekken bewoners niet lukt (enkele Yuppen, maar integreren, ho maar!).

Op dit soort feiten heeft de marktwerkende overheid niet gerekend; ook de andere zakelijke partners hebben er niet mee gerekend. En dan nog hoe duur wordt de vernieuwing van de infrastructuur voor de stad als de nieuwe bebouwing geen trekkertje blijkt te zijn zoals in onze voorbeelden?
Bovendien is de behoefte aan betere woningen door KAW telefonisch gepeild met de absoluut nietszeggende vraag: of men wel in een beter huis zou willen wonen, het klinkt niet anders dan de kwaliteitsvraag: zou U de lotto wel willen winnen?
Woonwensen en financiële beperkingen is niet naar gevraagd. Zo bouwt men luchtkastelen op los zand.

De corporaties beschikken over veel vrije sector woningen, maar huizen van 650 Gulden, ca 300 Euro; zijn er nauwelijks. Bovendien zijn de huursubsidies voor de goedkope woningen al 15 jaar niet mee geïndexeerd: de grens voor de hoogst verkrijgbare huursubsidies zou tegenwoordig bij de 900 gulden (430 Euro) moeten liggen. Tot onze verbazing is de sloop in het Mariniersespel 2 maanden eerder dan aangekondigd begonnen. Gaat NWF uit angst alvast vernielen omdat het tij dreigt te keren?

Onder het huidige duale stelsel heeft de gemeenteraad de mogelijkheid zelf initiatief-voorstellen te doen. In deze huidige toestand is het aan te bevelen dat de gemeente de beslissingsbevoegdheid over de onttrekking aan het woningbestand, in eigen hand neemt. Dit is mogelijk door een modelverordening van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten te agenderen, om de bevoegdheid over de woonruimte, dus ook over de onttrekking wegens sloop daar terug te brengen waar ze hoort: namelijk bij het openbaar bestuur.

Werkgroep voor Volkshuisvesting. Robinsonstraat 139 058 267 25 13.
Richard. Jan.


Bijlagen bij pamflet:

1. Artikel: "Herstructureren wijken is geen haastklus"
(Uit de Staatscourant van vr. 14/6/2002)
2. Artikel: "De nieuwe woningnood"
"Privatisering van de Nederlandse woningbouw mislukt".
(Uit NRC Handelsblad van 8-9/6/2002)