DIRECTEUR WONINGCORPORATIE 'WONENBREDA' WEIGERT SLOOP 11 FLATBLOKKEN!

Zeldzaam tegengeluid tegen de 'Stedelijke Vernieling' door woningcorporatie.


Opgehaald van website "Brabants Nieuwsblad/De Stem" d.d. vrijdag 7/6/2002: "WonenBreda tegen sloop flats"


Kijk, dit is andere koek! Een zeldzaam geluid:
Een woningcorporatie die de landelijke sloopwaanzin niet ziet zitten! En let op de Bredase wethouder; kon wel een broer zijn van v.m. wethouder Appie Timmermans:
"Ik wil absolute loyaliteit..." De arrogantie van de overheid...
En let ook op de projectleider:
Hij probeert nu verdeeldheid te zaaien tussen directeur Smit die de moed heeft tegen de waan van de dag in te gaan en zijn Raad van Commissarissen. De gemeente daar zal ongetwijfeld alles uit de kast halen om directeur Smit onderuit te halen en in discrediet te brengen; zo is de overheid tegenwoordig...
Maar ik heb respect voor directeur Smit:
Hij wil 42000 euro (f 92555,82) per flat investeren. Dat is fors. Maar meestal is het met renovatie zo:
Alleen bij fors investeren kun je zeggen:
DAT helpt ECHT; geen half werk leveren. Daarnaast een goed beheerplan erbij maken en deze 11 flatblokken kunnen nog jaren mee!

Uit het Brabants Nieuwsblad/De Stem van vrijdag 7/6/2002:

Breda / Baronie - BN/DeStem vrijdag 7 jun. 2002 Archief | colofon

WonenBreda tegen sloop flats

Door Hélène Schenk

Vrijdag 07 juni 2002 - BREDA - Woningbouwvereniging WonenBreda wil onder geen voorwaarde meewerken aan een studie naar de de mogelijke sloop van elf flatblokken in de Calandstraat, Lelystraat, Daniël Marotstraat en Jacob Romanstraat. Die studie is onderdeel van het project 'Samenwerken aan leefbaarheid'.

Sterker: de vereniging wil de flats opwaarderen en heeft dat plan, dat een investering vergt van 42.000 euro per woning, al aan bewoners voorgelegd.

Directeur J. Smit van WonenBreda vindt het idee van sloop alleen al 'complete waanzin' en het ergert hem in hoge mate dat de gemeente 'oudere bewoners van onze flats - want laat even glashelder zijn dat het ónze flats zijn - de gordijnen in jaagt'.

WonenBreda was tot eergisteren partner in de projectgroep Samenwerken aan Leefbaarheid in de Hoge Vucht. Andere leden zijn de gemeente, woningbouwverenigingen Singelveste en Laurentius, de SWOB, het Overlegplatform Stedelijke Vernieuwing, Thuiszorg Breda en Zorgcentrum Elisabeth.
Smit heeft inmiddels de medewerking van WonenBreda aan de projectgroep opgezegd, omdat de vereniging tegen sloop van deze flats is.

"Het zijn mijn beste flats, de bewoners wonen er met plezier en het zou kapitaalvernietiging zijn", stelt de directeur van WonenBreda.
"Dat is niet mijn privé-mening, daar denken anderen, onder wie de raad van commissarissen en de huurdersbelangenvereniging Geeren-Zuid, ook zo over. De gemeente heeft de flatwoningen aan de Calandstraat de afgelopen drie jaar nota bene met subsidie en met geld van de corporaties aangepast voor ouderen en de trappenhuizen opgeknapt. En vergeet de wachtlijst van woningzoekenden niet. Echt, dat plan is waanzin."

De gemeente wil wél studeren op de mogelijkheid van sloop van de elf flatblokken. Ze wist wel dat WonenBreda er 'vraagtekens' bij plaatste, maar dat ze mordicus tegen is, zou totaal nieuw zijn.
"Misschien komen we tot de conclusie dat er niet gesloopt moet worden en misschien is het wel de beste oplossing om te komen tot een leefbaarder buurt. We willen er in elk geval op studeren en dan gezamenlijk komen tot een integraal plan van aanpak", zegt L. van Gerven die door de gemeente is aangesteld als projectleider 'Samenwerken aan leefbaarheid'.
Dat project is naar zijn mening 'meer dan de optelsom van door de individuele corporatie vastgestelde plannen voor de verschillende woonblokken'.
De partners in de stuurgroep vinden volgens de gemeente dat de opstelling van WonenBreda 'de essentie raakt van het hele project in zijn volle omvang'. Van Gerven is teleurgesteld over het standpunt van WonenBreda.

Wethouder A. Adank van Economische Zaken en Grondbedrijf ging woensdagavond een stap verder. In een toelichting aan de raadscommissie ECG op het besluit van WonenBreda om terug te treden uit de groep, zei de wethouder:
"Ik wil absolute loyaliteit van de partners met wie we in dit herstructureringsproject samenwerken. Zo niet, dan moeten we op zoek naar een andere partner."

Van Gerven: "We kunnen het ook zonder WonenBreda, maar liever werken we samen. Daarom ook adviseren de wethouders Adank, Oomen en Heerkens het college van B en W een brief te sturen aan de raad van commissarissen van WonenBreda met de vraag of de raad er écht net zo over denkt als Smit."
Smit liet daarover gisteren in elk geval geen misverstand bestaan.
"De commissarissen denken er net zo over."


Einde bericht uit Brabants Nieuwsblad/De Stem.