LEEUWARDEN KOPLOPER MET GROEI KAMERNOOD STUDENTEN


Betreft bericht Leeuwarder Courant van do. 6/6/2002: "Leeuwarden koploper met groei kamernood studenten"


Nadat zonodig de S8-flat aan de Jan Evenhuisstraat waar veel studenten woonden gesloopt moest worden en de S5 plus S12 flats aan de Mariniersespel ook plat gaan, is wel duidelijk hoe idioot het sloopbeleid is. Uit de Leeuwarder Courant van donderdag 6/6/2002:

LEEUWARDEN KOPLOPER MET GROEI KAMERNOOD STUDENTEN

DEN HAAG - In Leeuwarden is de wachttijd voor studenten om woonruimte te krijgen vergeleken met andere studentensteden het sterkst gegroeid. Waar tot dit jaar bijna geen gebrek aan kamers was, is Leeuwarden nu met een groot tekort de top-tien binnengekomen, zo meldt het rapport 'Kamernood 2002' dat staatssecretaris Johan Remkes (Volkshuisvesting) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.
[De enige troef die Leeuwarden als studentenstad had, was dat Groningen weliswaar gezelliger was, maar dat je i.t.t. de meeste studentensteden hier redelijk snel een kamer vond of zelfs een flatje, als je dit bv. ging delen met meerdere mensen.]

Voor het rapport is de situatie in achttien studentensteden onderzocht. De Leeuwarder hogescholen treffen inmiddels maatregelen om de kamernood te lenigen.
Ze willen driehonderd tijdelijke woningen bouwen voor buitenlandse studenten, wier aantal dit jaar tot negenhonderd zal stijgen.
[Voor buitenlandse studenten krijgen de scholen extra geld?? Ik ben het hier niet mee eens: ALLE studenten hebben te maken met de kamernood en de woningnood bij de goedkopere woningen.]

Volgens de rapportage zijn de huizen gepland op een braakliggend terrein in Bilgaard bij het Havankpark. Leeuwarden is de enige studentenstad die de kamernood te lijf gaat met prefab-woningen.
[Als dat het terrein is waar vroeger de S8-flat stond in de Meenthe, dan is dat helemaal ironisch.
Want: In 1988 al werd daar de S8-flat gesloopt, een flat waar veel studenten woonden. Op dat moment deed de Stichting Studentenhuisvesting Groningen nog een vergeefse poging de flat over te kopen van de toenmalige woningcorporatie Leeuwarden/Leeuwarderadeel, die later opging in BWL. Sinds die tijd ligt dit grootste barbecue-veld van de stad braak, hoewel het toen heette dat daar dure eengezinshuizen zouden komen.
Het veldje was m.i. bedoeld om samen met het nu ontstane grasveld aan de Jan Evenhuisstraat een soort inham te vormen de stad in, langs de Dokkumer Ee onder het motto: "Wonen in het bos". Daar waren ook schetsen van.
De ironie wil nu dat wellicht daar noodhokken zullen verrijzen voor studenten.]

De forse groei van de wachttijden zoals die zich dit schooljaar voordeden, is te wijten aan een toename van het aantal studenten dat in Leeuwarden een kamer zoekt en aan de sloop van goedkope woonruimte. Jongeren moeten gemiddeld zo'n tien maanden geduld hebben voor ze een kamer vinden.
[We worden dit seizoen herhaaldelijk gebeld door mensen die een kamer of een woning zoeken. Daarvoor niet of nauwelijks. Het aantal bonnen dat voor een distributiewoning van de woningcorporaties elke keer ingestuurd wordt, kent uitschieters tot 200 bonnen per woning...
En maar lekker blijven slopen...]

Tilburg en Eindhoven waren na Leeuwarden de steden waar het woonruimtegebrek het sterkst groeide. Alleen in Wageningen en Maastricht kunnen studenten zonder problemen een kamer vinden.
[Drie middelgrote steden kunnen dus ook gevoegd worden bij de traditioneel 'slechte' steden qua studentenhuisvesting, zoals Utrecht, en Amsterdam. Over Rotterdam hoor ik weinig, hoewel uit TV-reportages wel bekend is dat het daar barst van de levensgevaarlijke overvolle kamerpanden. Ik vermoed, mede op basis van opmerkingen in eerdere gemeentelijke stukken dat de gemeente eigenlijk liever geen studentenstad wil zijn:
Studenten zijn vaak arm, studenten zijn wellicht in hun optiek synoniem aan 'overlast', rotzooi en verval, studenten komen zomaar van buiten de stad en je hebt er weinig aan 'want ze gaan daarna toch weer weg' ofwel:
je proeft in de gemeentestukken soms ook een zeker 'provincialisme'. En nu gaan de scholen uit pure nood iets doen, hoewel OOK studentenhuisvesting gewoon een taak is van de woningcorporaties!]


Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].