Inspraakverhaal Werkgroep voor Volkshuisvesting in Commissie Stadsontwikkeling d.d. 28/5/2002 over Lekkumerend en de sloopplannen.


We ontvingen d.d. 28/5/2002 van de "WERKGROEP VOOR VOLKSHUISVESTING" (Lekkumerend):
Hun inspraakverhaal voor de Commissie Stadsontwikkeling over de Reactie- en Inspraaknota Wijkontwikkelingsplan Vrijheidswijk. Hieronder volgt de letterlijke tekst:

Het motto is: NU HET NOG KAN

Dus zeg ik met de wethouder: zet weer mensen in het Mariniersespel nu het nog kan. NWF heeft in de krant toegegeven, dat ze het alleen niet redt met het herplaatsen van mensen. Er is simpelweg niet genoeg woonruimte in de stad. En BWL heeft die ruimte ook niet. Het gedrag van deze woningstichtingen is zo onacceptabel dat ze geannexteerd moeten worden.
(Omdat nationalisering voor de gemeente een beetje gek klinkt.)
Want met name Nieuw Wonen is al ver in de private richting geschoven, ze heeft een kantoor bij Hoekstra en Hoekstra toetert vanaf het pand van Nieuw Wonen met haar projecten. In vind dit een ongelukkig huwelijk. Nog even en Nieuw Wonen heet Hoekstra. Het is een gevaarlijke vorm van een Staat in de stad, waarover U nu al geen zeggenschap meer heeft. Een van de lamlendigheden die de kiezer onlangs heeft afgestraft. Privatisering heeft de inwoners verder van het bestuur verwijderd. Maar nu over de rest van de Wijk.

Een aantal jaren geleden, tijdens de vorige, of voor-vorige raadssamenstelling is men na een weekend "op de Drentse Hei" tot de slotsom gekomen dat er best gesloopt kon worden. Het Rapport Kwaliteit Rounom stelt voor om 10.000 woningen te slopen. De mensen zouden herplaatst kunnen worden in 6000 goedkopere woningen en een 2000 met een subsidieregeling zouden aanvaardbaar kunnen worden gemaakt. De Raad heeft zich toen Str... in de ogen laten smeren.
Want in die goedkopere huizen woonden al mensen en die wonen er nu nog.
Kortom die raad was zo onnozel om dit sprookje van Adema (KAW) te geloven; leer dus van de Werkgroep, er moet voor elk te slopen huis een lege woning beschikbaar zijn.

Volgens het jaarverslag van de CRW stonden er in '98 nog 1850 woningen leeg op 15000 huurpanden. Het rapport geeft ook toe dat in 2000 de plaatsing wegens de krapte moeilijk werd. Maar er werden geen cijfers gegeven. We vermoeden dat die informatie te gevoelig was. Onze eigen telling vorig jaar juni was 165 stuks, op de 45000 huur- en eigen woningen in de stad. Dat is minder dan 1/3 procent.

De vervangende ruimte is er niet en de traagheid van de bouw in Zuiderburen toont wel aan dat de markt het voor zichzelf heeft verpest. Wegens weinig vraag, die weinig bouw oplevert, wordt de gemeente door de buurgemeenten op haar tekortschieten aangesproken. De groei van Leeuwarden wordt op deze manier geremd. Betaalbare huurwoningen in plaats van dure koop is een betere oplossing voor de wijk.

U ziet dat de zaak aan alle kanten muurvast zit, voor inboorlingen en voor residenten van elders en niet te vergeten studenten. De rest van de plannen zullen de raad voor immer lam leggen, als er niet voor de mensen die op een goede en goedkope huisvesting zijn aangewezen, gezorgd wordt.
Deze mensen leven van de laagste loongroepen, bij werkeloosheid is er onmiddellijk de bijstand i.p.v. WW. Op hun rechtsposities is gesnoeid, hun sociale zekerheid is een zeer onzekere geworden en vooral zij komen op wachtlijsten. En wat men zich bij de uitkerende instanties en bij de WIW regelingen moet laten aandoen is schrijnend, voor mensen die aan hun werkloosheid in het geheel geen schuld hebben.
De analyse van Marx over de "Verelendung" zou hier eens door de bestuurders moeten worden erkend; het zijn niet migranten die de schuld hebben. De schuld ligt bij de bezuinigingen en de beknibbeling van de afgelopen 20 jaar.
Het bestaan is voor velen zonder uitzicht.
Geen wonder dat deze mensen eerder dood gaan.
En wat doet de gemeente: ze verplaatst ze naar andere wijken om de statistiek gunstiger te doen lijken. Dat is bedrog. U moet tegen deze onzin zijn. Het komt niemand ten goede. De geplande koopwoningen zullen het tempo van de bouw en de verkoop nog meer doen vertragen: de markt is overvoerd.


Werkgroep voor Volkshuisvesting.
Jan Post. 267 25 13.