NOG STEEDS ELLENDE MET VERHUISKOSTENVERGOEDING IN VEGELINBUURT


Uit de Leeuwarder Courant van wo. 22/5/2002: "Vergoeding blijft uit ondanks noodsituatie"


Verwante artikelen: "Verhuisgeld Vegelin wekt zorgen in buurt" plus: "Pamflet voor huurders in de Vegelinbuurt over saneringscontracten gemeente Leeuwarden" plus: "Vegelinbuurt hongert naar info over ombouw wijk".


Het blijft nog steeds modderen met de verhuis- en herinrichtingskosten voor huurders in de Vegelinbuurt, die zoals bekend, grotendeels gesloopt wordt. Uit de Leeuwarder Courant van woensdag 22/5/2002:

VERGOEDING BLIJFT UIT ONDANKS NOODSITUATIE

LEEUWARDEN - Een verhuiskostenvergoeding van maximaal EUR 3600 had ze gekregen als ze een paar maanden had gewacht en haar huisbaas de woning had verkocht aan de gemeente.
[EUR 3600,00 is f 7933,36 wat m.i. niet klopt met de verhuiskostenregeling voor de Vegelin zoals die geldt voor huurders van een complete woning. De vergoeding zou zijn: f8500,00 en toegezegd was de prijsindexclausule naar analogie van de V&H-regeling bij de woningcorporaties te laten gelden. Als deze EUR 3600 klopt, heeft de gemeente gebruikmakend van de guldens/euro conversie op slinkse wijze de vergoeding weer verlaagd...]
Maar de situatie in de Derde Vegelindwarsstraat in Leeuwarden was voor mevrouw E. Best onhoudbaar geworden. Ze verhuisde en liep daardoor de vergoeding mis.

Best hoopt nu via de adviescommissie voor de beroep- en bezwaarschriften alsnog geld te krijgen. Ze voert onder andere aan dat een gemeentelijke medewerker haar woonsituatie in ogenschouw had genomen, verhuizing had geadviseerd en had gezegd dat het met de vergoeding wel in orde kwam.
[Heeft ze daar een getuige van? En zo ja, dan nog is het slechts het woord van een ambtenaar. Heeft betrokkene geen getuige die hem dit ook heeft horen zeggen, dan zal de ambtenaar gewoon ontkennen dat hij iets heeft toegezegd. Natuurlijk heeft deze mevrouw hem dan totaal verkeerd begrepen...
Overigens lijkt het er gezien haar bezwaarprocedure op, dat er een formele aanvraag ingediend was, die eindigde met een afwijzende beschikking waarop bezwaar en beroep aangetekend kon worden. De verwarring was overigens al eerder ontstaan toen opbouwwerker Beimin volgens de Leeuwarder Courant van 8/1/2001 stelde:
"Sommige huurders melden dat ze er uit moeten van hun huisbaas, omdat die de huizen leeg wil verkopen. Andere huurders zien hun kans schoon en hopen snel te kunnen vertrekken met een verhuiskostenvergoeding van f5000 of f6000." Die moet hij teleurstellen. "Dat speelt pas als de laatste huurder gedwongen weg moet." Einde citaat.
Alsof reeds vertrokken huurders op hun betaling van de verhuiskosten moeten wachten tot de laatste huurder vertrokken is...
Alsof na verhuizing dat geld niet bitter hard nodig is voor de herinrichting in de nieuwe woning...
En in maart 2002 stelde Patrimonium die de verkochte woningen tijdelijk beheert voor de gemeente: Zittende huurders kunnen de verhuiskosten bij de gemeente aanvragen mits ze huurden *voor* 1/7/2001.
Afgezien van het feit dat de aanvraag voor je geregeld hoort te worden, zou je hieruit kunnen opmaken dat als betrokkene maar huurster was *voor* 1/7/2001, ze recht heeft op dit geld. Mooi niet dus, volgens de krant nu.]

In de Derde Vegelindwarsstraat, midden in de sloopbuurt Achter de Hoven-Vegelin, was Best medio vorig jaar de enige reguliere bewoner. In de andere huizen woonden veelal junks, die met regelmaat voor grote overlast zorgden. In de weekeinden, wanneer de hinder het ergst was, week ze uit naar haar ouders in Groningen.
[Hoezo, reguliere bewoner? Als iemand een huurcontract heeft is diegene volgens mij een reguliere bewoner. Of iemand daarbij drugsgebruiker is en al dan niet zorgt voor overlast, is een ander verhaal. De krant suggereert hier m.i. dat de overigen in deze straat daar woonden zonder huurcontract; in feite een kraaksituatie. Van regulier gekraakte panden is ons niets bekend en als het gaat om junks die een slaapplaats zoeken vraag ik me af wat dan die politiepost in de Vegelin uitvoert, behalve koffie drinken. Overigens wordt het hoog tijd dat de stad een regulier slaaphuis krijgt voor junks. Probleem is nl. dat *als* hier en daar 's nachts junks in lege huizen kruipen, het brandgevaar toeneemt en dat is erger dan overlast.]

De politie adviseerde haar te verhuizen en de gemeente vroeg bij een woningcorporatie haar bij voorrang een nieuwe woning te bezorgen. "We hadden niet verwacht dat het zó fout zou lopen" aldus gemeentemedewerker Jan Michorius.
[Dikke huichelaar: Houd je krokodilletranen maar voor je:
Michorius is zelf een van de belangrijke gemeentelijke ambtenaren, rechtstreeks betrokken bij de Stedelijke Vernieuwing. En nu net doen alsof je de regeling niet kent. Je wist wel beter!]

Verhuiskosten worden, zo zegt de regeling, echter alleen uitgekeerd nadat de gemeente de betrokken woning daadwerkelijk heeft aangekocht.
Ruim honderd van de honderdvijftig huizen zijn inmiddels in gemeentelijke handen.

Enkele maanden na haar verhuizing, verwierf de gemeente ook de woning van Best. Dat haar verhuizing noodgedwongen was, vormt voor de gemeente geen argument voor een soepele interpretatie van de regeling.
[Uiteraard is het achteraf gepraat, maar m.i. had ze het beste de meeste meubels maar op kunnen slaan, alleen een oude tafel, een bed en een stoel achterlaten in de woning en tijdelijk bij haar ouders in moeten trekken, maar niet de huur opzeggen. Overigens erger ik me ook aan de politie die nooit iets anders qua advies weet te geven dan:
"Ga maar verhuizen". Voor hen de weg van de minste weerstand...]


Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].