UITVOERING HUURSUBSIDIE WIJZIGT PER 1/7/2002.


LEEUWARDEN - 19/5/2002
Al eerder, nl. op 2/10/2001 (zie: 'Ministerie VROM schaft systeem van huurmatiging af bij huursubsidie') berichtten wij over wijzigingen in de uitvoering van de huursubsidie die per 1 juli 2002 ingaan voor de nieuwe huursubsidieronde.

Het ministerie wil dan de hele uitvoering van de huursubsidie volledig geautomatiseerd hebben.
Wie op dit moment al huursubsidie ontvangt moet als het goed is, op uiterlijk 1 juni een door VROM ingevuld huursubsidieformulier hebben ontvangen.
Het is van het grootste belang hun gegevens te controleren: Klopt alles wel?
Anders krijgt men te veel huursubsidie wat men later weer moet terugbetalen, of te weinig huursubsidie en dan doet men zichzelf tekort als men geen actie onderneemt.

Of heeft u nu geen huursubsidie maar denkt hier wel recht op te hebben?
Hieronder volgen een aantal situaties/vragen met daarbij de stappen die men dan vervolgens kan ondernemen.

1. U heeft nu huursubsidie?
Ja? Ga naar nr. 2.
Nee? Ga naar nr. 4.

2. U heeft voor 1 juni 2002 een huursubsidiebericht van VROM ontvangen?
Ja? Ga naar nr. 5.
Nee? Ga naar nr. 3.

3. ACTIE: Huursubsidie formulier ophalen bij gemeente of verhuurder.
Het gedeelte van het formulier dat bestemd is voor de verhuurder door de verhuurder laten invullen.
Het gedeelte dat voor de huurder bestemd is zelf invullen.
Als alles is ingevuld: Formulier zelf rechtstreeks naar ministerie VROM sturen.

4. U denkt voor huursubsidie in aanmerking te komen? Ja? Ga naar nr. 3 en voer uit wat daar staat.
Nee? Geen nadere actie nodig.
Eventueel toch zelf formulier halen en een proefinvulling maken.
U zult niet de eerste zijn die denkt geen recht op huursubsidie te hebben, terwijl er toch enige huursubsidie mogelijk is.

5. Het bericht bevat een roze Wijzigingsformulier?
Ja? Ga naar nr. 6.
Nee? Ga naar nr. 8.

6. ACTIE: Controleer de gegevens op het Huursubsidiebericht.
Zijn de gegevens juist? Geen nadere actie nodig.
Zijn de gegevens onjuist? Ga naar nr. 7.

7. ACTIE: Wijzigingsformulier invullen en zelf opsturen naar VROM.

8. Het bericht bevat een groen Wijzigingsformulier?
Ja? ACTIE: Ontbrekende gegevens invullen en in *laten* vullen.
(voorzover derden een deel moeten invullen) Vervolgens wijzigingsformulier zelf opsturen naar VROM.
Nee? N.B.: Uit het hier in vragen omgezette 'multiple-choice' schema maken we op dat bij een Huursubsidiebericht ofwel een roze Wijzigingsformulier ofwel een groen Wijzigingsformulier behoort te zitten.
Honderd procent zeker is dit echter niet, de gegevens die we kregen zijn vrij summier.

Kern van het nieuwe systeem is, dat lopende huursubsidie door VROM automatisch wordt verlengd na controle van de gegevens.
In tegenstelling tot eerdere berichten die meldden dat het systeem van huurmatiging via de verhuurder (woningcorporatie) zou worden afgeschaft en dat alleen rechtstreekse betaling van VROM naar huurder nog mogelijk zou zijn, zij het i.t.t. vroeger wel maandelijks, is het systeem van huurmatiging via de verhuurder nog steeds mogelijk.
Dit was altijd de door huurders meest gebruikte mogelijkheid omdat je dan geen huurgeld hoeft voor te schieten, in afwachting van de uitbetaling door VROM.

Wie verhuist, moet voor de nieuwe woning opnieuw huursubsidie aanvragen. Dat moet 'handmatig'. Vaak wil de woningcorporatie hier wel bij helpen; zij hebben hier per slot ook belang bij. Is dat een maal in orde, dan wordt ook die aanvraag weer geautomatiseerd.


secretariaat Ver. P.E.L.