De 'hitparade' qua belangstelling voor huurwoningen tot EUR 295,-/mnd van de woningcorporaties.


Bron: Lijst van 'Resultaten vorige Woonwijzer(s)' uit blad Woonwijzer nr. 08 van 18/4/2002.
Datum bericht: 6/5/2002.


In het verleden is gesteld dat we zo nu en dan een lijstje zouden publiceren van woningtoewijzingen volgens het systeem met de woonbonnen zoals dat geldt voor corporatiewoningen tot EUR 295,- Hoogste tijd voor een nieuw overzicht, deze maal uit de Woonwijzer 8 van 18/4/2002. Een blik op de lijst met 'Resultaten vorige Woonwijzer(s)' met het overzicht van de toewijzingen en het aantal ingestuurde bonnen.

Betreft WoonWijzer 8 van 18/04/2002: Groep 'starters':

De top 3 qua bonnen:

1. 121 bonnen: Julianalaan 100 b
Portiekflat (Huizum-West)
2. 99 bonnen: Valeriusstraat 34 c
Portiekflat (Valeriuskwartier)
3. 95 bonnen: 5e Saskiadwarsstraat 7
Eengezinswoning (Welgelegen)

Aantal toegewezen woningen: 54 stuks.
Totaal aantal bonnen 2503.

De woningtoewijzingen hebben betrekking op het aanbod in een groot aantal WoonWijzers. Zo zitten er toegewezen woningen tussen die al in WoonWijzers werden aangeboden die in 2001 verschenen...
Oudste editienummer was 200108. Dat wil zeggen: Nr. 8 van de WoonWijzer uit 2001...
Waarom die toewijzingen niet eerder in de lijsten zijn verwerkt is een raadsel.
Wellicht om ooit in het Jaarverslag CRWL 2002 een wat rooskleuriger beeld te kunnen schetsen van het aantal toegewezen woningen?

Gemiddeld aantal bonnen/woning: 46,35 stuks.

Om het beeld niet somberder te maken dan het al is, maken we de aanname dat alle mensen die een bon instuurden daarop 2 woningvoorkeuren vermeldden.
In werkelijkheid zou men op een aantal woningvoorkeuren/bon komen van bv. 1,6 of 1,8 o.i.d.
We houden dan gemiddeld 23 bonnen/woning over bij de groep 'starters'.
Er komen 26 WoonWijzers/jaar uit; elke 14 dagen 1 krant, dus 1 WoonWijzer per halve maand. Tussen 2 edities van WoonWijzer stijgt de inschrijftijd met een halve maand. De gemiddelde wachttijd komt dan op 23 maal 0,5 maanden is 11,5 maanden. Omdat het aantal per bon aangegeven woningvoorkeuren in werkelijkheid lager zal liggen dan 2, ronden we deze wachttijd af naar 1 jaar gemiddeld. Dat betekent dat soms de wachttijd veel langer en soms ook korter zal zijn.
Omdat het deze keer gaat om 54 toewijzingen, wat vrij veel is, gezien de verwerking van toewijzingen ook nog uit 2001, valt hier m.i. de lijn uit te halen dat de wachttijd nog steeds toeneemt in vergelijking tot de vorige lijstjes die we publiceerden.

Groep 'starters/doorstromers':

1. 200 bonnen: Halbertsmastraat 5
Eengezinswoning (Hollanderwijk)
2. 115 bonnen: Hoeksterplein 27
Eengezinswoning (Oldegalileën)
3. 114 bonnen: C. Trooststraat 40 c
Portiekflat (Huizum-West)

Aantal toegewezen woningen: 62 stuks.
Totaal aantal bonnen: 2394 stuks.
Gemiddeld aantal bonnen/woning: 38,77 stuks.

Van de 62 woningen werden 9 woningen aan doorstromers toegewezen en 53 aan starters. N.B.: Tevens werden 8 woningen toegewezen aan urgent woningzoekenden. Deze toewijzingen zijn NIET meegeteld.

Bij doorstromers, dus mensen die een woning achterlaten, geldt dat degene met de langste woonduur de woning toewezen moet krijgen.
Gemiddeld en statistisch worden hiermee ouderen bevoordeeld boven jongeren.
Om iets over de echte wachttijd te kunnen zeggen, negeren we de woonduur en gaan er van uit dat iemand pas meedoet als hij/zij zich heeft laten inschrijven en bonnen instuurt. Dat is in feite het startpunt voor iemands wachttijd. Als we van gemiddelden uitgaan, mag m.i. aangenomen worden dat daarin de mogelijkheid verdisconteerd zit dat met name een doorstromer wellicht niet meteen bij ontvangst van zijn/haar eerste WoonWijzer bonnen gaat insturen, maar even de kat uit de boom kijkt tot er woning in staat die hij/zij echt ziet zitten. Per slot heeft men al onderdak.
Als we er weer van uit gaan dat iedereen per bon 2 woningvoorkeuren opgeeft, komen we op gemiddeld 19 bonnen/woning.
Dat betekent dan 19 maal 0,5 maanden wachten is een wachttijd van 9,5 maanden gemiddeld. Omdat niet iedereen 2 woningvoorkeuren opgeeft, schatten we de wachttijd in op ongeveer 10 maanden gemiddeld. Dat kan dus ook hier langer of korter duren.

Overigens is duidelijk dat er nog steeds bitter weinig woningen worden toegewezen aan doorstromers die geen geld hebben om hun heil in de vrije sector te zoeken!
Dit is al jarenlang een probleem!
De remedie zoals door ons al een aantal jaren bepleit is: Ophouden met het onderscheid tussen starters en doorstromers:
ALLE TOEWIJZINGEN BEHALVE DE URGENTIES GAAN GEWOON VIA DE WACHTTIJD.

Groep 'doorstromers':

1. 92 bonnen: V. Blomstraat 3
Eengezinswoning (Hollanderwijk)
2. 85 bonnen: Geraniumstraat 26
Eengezinswoning (Bloemenbuurt)
3. 80 bonnen: Resedastraat 13
Eengezinswoning (Bloemenbuurt)

Aantal toegewezen woningen: 6 stuks.
Totaal aantal bonnen: 390.
Gemiddeld aantal bonnen per woning: 65.

Als we dezelfde methode als hierboven toepassen komen we op 32 huishoudens die voorkeur hadden voor deze 6 woningen. Dat levert dan een gemiddelde wachttijd op van 32 maal 0,5 maanden is 16 maanden. Omdat ook in deze groep niet iedereen 2 woningvoorkeuren opgeeft, schatten we de gemiddelde wachttijd na inschrijving op pakweg 17 maanden, is een kleine anderhalf jaar.

Groep 'senioren':

1. 1 bon: De Kei 190 Galerijflat (Bilgaard)

Slechts 2 toewijzing. Laatste verhuisdatum (woonduur) was 1/9/1999.

Hier zijn zo weinig gegevens dat geen conclusies getrokken kunnen worden, behalve dan misschien dat deze groep beter maar kan vervallen.
Wij zijn overigens van mening dat een minimumleeftijdsgrens stellen, bv. 55 jaar en ouder aan woningtoewijzing van woningen die bouwkundig niet specifiek zijn aangepast voor bewoning door ouderen, gewoon leeftijdsdiscriminatie is van jongeren en mensen van middelbare leeftijd.


Het TOTAALAANBOD qua distributiewoningen in WoonWijzer 8 van 18/4/2002:

Starters: 35 stuks.
Doorstromers: 3 stuks.
Starters/doorstromers
(Voorrang starters of voorrang doorstromers):
a. Voorrang starters: 10 stuks.
b. Voorrang doorstromers: 6 stuks.

Dit wil zeggen dat als er niemand een bon instuurt vanuit de groep die voorang heeft, de woning wordt toegewezen aan een huishouden uit de andere groep volgens de spelregels die voor die groep gelden.

Seniorenwoningen/doorstromers: 10 stuks.

TOTAAL AANTAL AANGEBODEN DISTRIBUTIE WONINGEN: 64 STUKS.
Deze woningen moeten dus nog worden toegewezen of men is bezig met de toewijzing.

Aanbod in vrije sector in de stad: 3 woningen.
Aanbod in vrije sector/seniorenwoningen in de stad: 2 woningen.

N.B.: Het aanbod in de dorpen is buiten beschouwing gelaten.

TOTAAL AANGEBODEN VRIJE SECTOR WONINGEN IN DE STAD: 5 STUKS.


Het totaalaantal toegewezen woningen zoals vermeld in de toewijzingslijsten in WoonWijzer 8 was 124 stuks.
Het totaalaantal ingestuurde bonnen is 5288 stuks.
Als we weer uitgaan van 2 ingestuurde woningvoorkeuren per bon, dan zou het gaan om 2644 woningzoekenden. Dat betekent gemiddeld 21,32 woningzoekenden/woning.
Als we weer uitgaan van 0,5 maanden om met een bon op te schuiven naar de eerste plaats, komen we op een gemiddelde wachttijd van 10,5 maanden. Omdat het aantal woningvoorkeuren per bon in werkelijkheid minder dan 2 zal zijn geweest, kan m.i. de gemiddelde wachttijd geschat worden op 11 tot 12 maanden, dus een klein jaar gemiddeld.


Secretariaat Ver. P.E.L.