WIJKKRANT NR. 5 VAN DE WERKGROEP VOOR VOLKSHUISVESTING IN LEKKUMEREND (VRIJHEIDSWIJK)


Ingekomen: 12/4/2002. De Werkgroep voor Volkshuisvesting is een anti-sloop werkgroep in de wijk Lekkumerend van Jan Post e.a. Dit is hun Nieuwsbrief nr. 5 (Nr. 6 volgens Jan Post)


Wij ontvingen weer een Wijkkrant van de "Werkgroep voor Volkshuisvesting" uit Lekkumerend (Jan Post e.a.) Hieronder de complete tekst:


Leeuwarden is akkoord met het stedebouwkundige Plan Zuidwest. D.w.z. het Mariniersespel en zijn omgeving.

Nieuw Wonen is nu begonnen de lege woningen niet meer op te vullen.
Het totale aantal woningen durven BWL en NWF niet aan de gemeenteraad voor te leggen.
De plannen voor de Vrijheidswijk komen neer op een duurzame ontwrichting van de volkshuisvesting in heel Leeuwarden.

WAT TE DOEN ALS JE STRAAT OF BLOK WORDT GESLOOPT?

1. Richt een wijk of blok panel op.
Dan spreek je namens de bewoners.

2. Spreek nooit alleen met mensen van de Woningbouwcorporatie.
Haal de buren erbij; schrijf op wat er gezegd wordt.

3. Als ze onverwacht aanbellen doe niet open. Hebt U wel open gedaan maak een afspraak.
Op een tijd die U past. Ga niet zonder getuigen naar het kantoor van hun.

4. Nodig de raadsleden en de wethouder apart uit. Spreek er mee.
Laat hun de wijk zien. Bied ze thee en koffie aan . Haal krant en TV erbij.

5. Ook met een wethouder wordt niet alleen gesproken. Ga met een groep.

6. Kom massaal op 16 april bij de Raadscommissie.
Die zijn wel onder de indruk van een hoge opkomst. Het gaat over uw woning.

Op 13 mei valt het echte besluit in de gemeenteraad. en daar moet de hele wijk zijn.

In alle gevallen wil de Werkgroep voor Volkshuisvesting U helpen met organiseren en het PEL wil U helpen met alle problemen die U heeft.
Desnoods als u lid bent stappen ze met U naar de rechter. Ga niet naar politieke partijen, die denken alleen aan hun eigen belang en niet aan het belang van de bewoners.

Telefoon werkgroep voor Volkshuisvesting: 267 25 13.
Spreekuur maandagmiddag van 2- 4 h.

Telefoon PEL 267 16 36. Website: WWW.clik.to/pel. Met veel meer nieuws dat niet in de krant komt, bijvoorbeeld.

U wist toch wel dat dit plan in het noorden van de stad ligt: dat is het Mariniersespel en zijn omgeving.
Daarom hebben de laatste bewoners van het Mariniersespel een brief gekregen om zich te laten deporteren of om zich op straat te laten zetten.
Totaal gaan er naast deze 141 huizen van de laagbouw nog 150 in de hoogbouw verloren plus de 232 die Beter Wonen wil slopen, waaronder het hele Pilotenespel.
Beste leden van de gemeenteraad tel dat eens op: dat is 530 huurwoningen plat.
Plus wat we niet weten. Anderen zeggen 580 of 620.

Gemeenteraad: verbied de onttrekking van deze woningen aan de woningvoorraad. Door middel van een raadsbesluit.
Wat blijft er staan? De hoge Annie Westland en mogelijk de kleine flatjes op de Victorie- Invasie- en Dropping straat.
Zo blijkt dat er verder alleen eigen woningen blijven staan, die niet met sloop worden bedreigd.

* * *

Herhuisvesting. In de Woonkrant staan drie groepen woningen:
starters; starters/ doorstromers en doorstromers. Alle mensen uit het Mariniersespel zijn uit doorstromerswoningen gekomen, terwijl ze nu in de tussen klasse (st/doorst) terecht zijn gekomen.
"Kwaliteit Rounom" geldt niet voor de verjaagden, en de Woning -Sloop Corporaties houden zich niet eens aan hun eigen begrip van kwaliteit wanneer het om het eigen winstbejag gaat!

Uit het TV programma SPOOKHUIS: wat zijn werkelijke verhuiskosten?
Elfduizend EURO. (11.000!)= 24000 oude guldens. Van degenen die verhuisd zijn weten we dat die 9000 gulden de kosten in de verste verte niet dekt.
En maar doen alsof het zo'n royaal aanbod is.

Er wordt als we de rekensom optellen en de Vegelinwijk er bij rekenen vier keer zoveel gesloopt als er leeg staat.
En wat staat er leeg? Minder dan 1% van de huurhuizen. We telden er 165. Dat moet dus vastlopen.
Het bewijs dat het is vastgelopen wordt al bewezen in het Mariniersespel: Nieuw Wonen heeft geen behoorlijk aanbod van huizen meer om de laatste veertig bewoners FATSOENLIJK ergens anders in Leeuwarden te laten wonen dus proberen ze ze naar BWL te loodsen.
Het beleid is al failliet, als NWF zijn eigen plannen niet kan uitvoeren.
Hier kan de Bewonersraad nog wat mee doen: die heeft geëist dat er eerst gebouwd hoort te worden als er geen herhuisvesting is. Ons dunkt, ze zouden zich aan hun eigen woord moeten houden.
En daarbuiten, zegt Tj. Hettinga van de Aedes, een woningkoepel, zijn er voor elke woning 35 gegadigden. Dat is een wachttijd van anderhalf jaar. Behalve voor zorg, voor operaties, en voor opnames zijn er dus ook wachtlijsten voor de huurwoningen.

Hoe kan dit allemaal? De corporaties zijn zelfstandig geworden en hebben zich opgesplitst in werkmaatschappijen en ze hebben het geld uit het verhuurbedrijf daarin ondergebracht.
Waarmee ze hun eigenlijke taak het verhuren helemaal vergeten zijn.
Dit is nu, uitermate gevaarlijk voor de kwaliteit van de volkshuisvesting. Vroeger werd er aangenomen dat iemand, die twee keer een huis weigerde onwillig was. En dan liet men het er maar op aan komen, of deze zich op straat liet zetten of bang werd. Er zijn over dit soort zaken van gelijke en gelijkwaardige woningen processen gevoerd.
De rechter vond toen, toen er nog wat viel te kiezen, dat twee keer een aanbod voldoende was. Nu er een schaarste, nee, een groot tekort aan beschikbare woningen is, denken we dat deze rechtszaken voor de Asser rechtbank achterhaald zijn en dat er nieuwe wetgeving dient te komen.
Vooral op het punt van gelijkwaardige woningen.
Verder dat het begrip dringend eigen gebruik wordt afgeschaft voor Corpora..
Maar vooral moeten de rechten van de huurder opnieuw worden omschreven, nu de interpretatie van de wetgeving zo dramatisch is veranderd.
Want tegenwoordig is de huurder in zijn eigen huurhuis niet eens belanghebbende.
Je vraagt je af hoe het kan, dat een wijkpanel dat geen enkele opdracht van de bewoners heeft, wel als belanghebbende wordt beschouwd. Omdat de Gemeente deze mensen misbruikt. Als het wijkpanel glimlacht om de domheid van de voorstellen tot sloop, dan geldt dat voor de gemeente al als jaknikken. En hup! daar gaan de 580 woningen in de puinbak.

Wijkpanel, laat je niet misbruiken als je de democratie een goed hart toedraagt. Want in feite heft het vorige college hier een ondemocratische ingreep gepleegd.
Er is een panel geschoven tussen kiezers en gekozenen dat wordt gebruikt om de belangen de bouw door te drukken. En dat alleen voor de jacht op het grote geld of de run voor het faillissement uit.

De spanning komt door sloop en herstructurering. Als je zo een gouden randje aan de Noordrand van Leeuwarden wilt breien, met gouddraad uit andermans beurs.
De dure grond wordt met de nieuwbouw mee verkocht. Tenminste als alles goed komt: want in de Randstad komen grote delen van VINEX- plannen niet meer vol.
De plannen met woontorens en waterhuizen doen daar sterk aan denken.

Overigens, hebt U al geprobeerd achterstallig groot onderhoud opgeknapt te krijgen? 25 telefoontjes en 10 brieven waarvan de laatsten aangetekend, hebben niets opgeleverd.
Kom je bij de klachtenkommissie dan hoor je daar dat het al geregeld is. Maar niet heus. Het afmelden van een op 26 maart geplande hoorzitting was al teveel moeite, de hoorzitting was al teveel moeite, "de klacht is ongegrond", zo onafhankelijk is de klachtencommissie CHF te Grou.
Het steekt schril af met wat Boekhoudt heeft gezegd: onderhoud is tot de laatste dag gegarandeerd.
Deze uitspraak van 21 januari zal hem met zoveel aanwezigen zoals de bewonersraad, als getuige, zeker nog heugen.

Telefonisch Spreekuur 2 tot 4 uur 267 25 13.

PEL 267 16 36. U wordt teruggebeld.


Einde tekst Wijkkrant 5 (Volgens Jan Post nr. 6) Werkgroep voor Volkshuis vesting.

OPMERKING SECRETARIS P.E.L.: Volgens het oorspronkelijke procedureschema uit de Nieuwsbrief Stedelijke Vernieuwing Lekkumerend (februari 2002) zou inderdaad na de schriftelijke inspraakronde (8-15 maart) de definitieve versie van het Wijkontwikkelingsplan op 16 april 2002 in de Commissie Stadsontwikkeling komen.
Bij de stukken voor die avond zit echter geen Wijkontwikkelingsplan en op de agenda staat e.e.a. ook niet.
Ofwel: Ze maken hier een besloten vergadering van ofwel e.e.a. komt later in de Commissie Stadsontwikkeling.